... England D Japanese Mr Winsor is from …………………… He’s English A Singapore B England C australia D china They’re from australia They are …………………… A French B American C Cambodian D Australian We are from ... Vietnamese? …………………………… IV Chọn lời giải để hoàn thành câu sau I’m from Malaysia I’m ……………… A Indonesian B Malaysian C Vietnamese D Chinese She’s from ……………… She’s bầu A japan B xứ sở của những nụ cười thân thiện C England ... My name’s Mina I’m from Cambodia but I live in Dien Bien, Vietnam I am Cambodian I’m eleven years old I study at Be Van Dan Primary School My favourite subject is English I not lượt thích Vietnamese...

Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh 5


*

... How/ you/ ?/ 10 Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class bài 6: Viết số sau giờ Anh = one, , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 bài bác Dịch câu ... = 8:2= 10 : = 10 + = trăng tròn – 17 = 15 : = 10 – = 9 +5= 20 – = đôi mươi – = 2x4= +7 = 12 + = 9–2= 13 + = đôi mươi – = 3x = 14 + = 17 + = bài bác 10 : Em điền từ tương thích vào vị trí trống đoạn văn sau: Hello, my 1 … …… ... Moment 14 Look! Thebus (come) 15 What ………………………… you (do)…………………at this time Nam? -I often ( read) ………………………… ………………………… a book bài xích Thực phép tính sau giờ đồng hồ Anh: 1+ 2= 4x5= 13 + = 3+4= 6x3= 16 ...
*

*

*

... Activity 2:( 15 ) Listen 1 Look, listen và repeat a- gọi two Ss go to lớn the board - T says about the situation: the first times meet each other - Talk: T: Hi! My name’s Huyen S1: Hello! I’m ... You? T:Why you lượt thích monkeys? S1: I’m ten years old S1: Because they can swing New lesson TEACHER’S ACTIVITIES STUDENTS’ ACTIVITIES Activity 1: (4’) Warm up and reviews 1- Take out some cards Line ... English I’m Vietnamese - Guide Ss some new words: so, -Open the book ,look, listen và repeat Vietnamese, Singaporean, English, American English, Vietnamese - Ss say: My name’s - Divide class two...
*

... Sentence Key: 1- Hanoi 2- Vietnamese a-Her name’s Mai She’s from Singapore (1) …… She’s 4- Singaporean 5- America (2)…… American 7b- His name’s Alan He’s from (3)… England Vietnamese He’s (4)…… 8-English ... STUDENTS’ ACTIVITIES Activity 1: (4’) Warm up and reviews 1- Take out some cards 2- Command Lines: Play game tic - Complete the sentence tac- toe Which group have three (XXX - Divide them lớn two groups, ... 8-English 9- c- His name’s Peter He’s from (5) Other S remarks …… He’s (6) …… d She’s Linda She’s from (7) …… She’s (8) …… e Thu is from Haiphong She’s (9)…… Activity 2:( 15 ) Listen and number Pre-listen...
... He/She’s……… -Look, listen & repeat b- White- listen -Listen and repeat sentence b Play a tape times sentence c- Post-listen -Ss work in pair hotline some Ss read again -Read aloud Activity3 (10 ’) -Some ... White-listen Work in group and some Ss -Play a tape times give result -Call Ss say about result Key: -Play trò chơi IV Other activity: - do exercises 4, 5, 6, in Play game: Let’s talk work book -Guide ... From - Use Puppets to lớn make dialogue Singapore (He) is Singaporean Activity 4(8’) 3.Listen and kiểm tra Pre-listen -Read sentences - Guide Ss to lớn read sentences in book -Read individual and listen -...
... Alan Activity 2:( 10 ’) B: Where is (he) from? Read và answer A (He) is from Singapor a- Pre-reading (He) is Singaporean T read aloud 1st times -listen & under line new New words: live, live ... Live at, study words - Guide Ss use the present tense with the third Read new words and new Person :- He lives at 58 trắng Road, sentences London, Look, Listen and England repeat -He likes watching ... From …… Play game: Work in grou find letters to complete - vày exercises 8, 9, 10 , 11 12 in work book -Learn by heart new words and structures Prepare next lesson ...
... Play the guitar 11 frog a khía cạnh trăng b băng ghi âm c chơi bầy ghi ta d nói lớp e ho f lớp học g ếch h nhà hàng quán ăn i bơi j 15 1 2………3………4…… 5 ……6………7……….8……….9…… 10 ……… Vòng 19 : bài bác 1: Choose the correct ... Hands water 10 school library a nhà máy b nước c d xe buýt trường học tập e khóc f thiếu phụ g gương h giơ tay i tủ sách trường j 1 ….2……….3…… 4……… .5 …….6………7………8……….9…… 10 …… Vòng 10 : bài bác 1: Fill in ... Tường h kem i bánh j búp bê 1 ……2……… 3……… 4…… 5 ……6……… 7……… 8………9…… 10 ……… Vòng 16 : bài xích 1: Odd one out yolung chopesticks easay werong flowber foosd wellcomea mounth clefan 10 writee bài xích 2: Fill in...
... I live at 52 ba Trieu Street o I live on the second floor of Ha Noi Tower V Procedures: Time 6’ 10 ’ Steps/Activities I Warm up: Number Bingo Let Ss play the trò chơi with numbers 21 50 II New lesson ... Them 10 10 ’ Work arrangement T – whole class T – whole class Whole class Individually Groups T – whole class ======================================================================== 10 10 ’ - ... Own version of the song Happy Birthday at home Week: Period: 10 th Whole class T – whole class Date of teaching: Friday, October 11 th, 2 013 UNIT MAI’S DAY Lesson I Objectives: - By the end of this...

Xem thêm: Giải Bài Tập Lý Lớp 11, Vật Lý Lớp 11, Vật Lí Lớp 11


... Many beautiful doll A B C A V Reorder the words or phrases to make meaningful sentences (1, 5pts) he / big / in / a / house / parents / his / lived Lan / having / Mai / ... Did Tung Lam play very well? VII Circle ten verbs in the crossword puzzle (1pt)( vòng vào 10 hễ từ ) A R M C O O K E R B W R I T E U A S L I S T E N S T E T N I E A T phường R E A S ... Badminton very well He was happy because he was the best player Tick (√) T (true) or F (false): (1pt) T Tung Lam is a student at Soc Son Town Primary School The school held a sports day last year...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu new đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8