- Loài vi trùng suối nước lạnh có số lượng giới hạn nhiệt độ tự 00C cho 90°C, trong các số ấy điểm rất thuận là 55°C.

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái

- loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0°C mang đến 56°C, trong các số đó điểm rất thuận là 32°C.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Giới hạn trên và giới hạn dưới đều là điểm gây bị tiêu diệt với sinh vật đó.

Xem thêm: Sử Dụng Các Hàm Để Tính Toán

Điểm rất thuận là vấn đề sinh đồ vật phát triển dễ ợt nhất


*

Loài xương long sa mạc có giới hạn nhiệt độ tự 0°C mang đến 56°C, trong những số đó điểm rất thuận là 32°C.

*

love-ninjas.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp love-ninjas.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng love-ninjas.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?