TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN (ĐƠN VỊ: TỈ USD)-Vẽ biểu thứ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của group nước đang cải cách và phát triển qua các năm. Rút ra dấn xét.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài


* Vẽ biểu đồ:

→ thừa nhận xét: qua biểu đồ vật ta thấy tổng nợ nước ngoài của group nước đang cải tiến và phát triển tăng nhanh, tăng cấp hơn 2 lần từ 1310 tỉ USD năm 1990 lên 2724 tỉ USD năm 2004.


- Giữa các nước cách tân và phát triển và cùng đang phân phát triển: GDP/người tất cả sự chênh lệch lớn, tổ chức cơ cấu GDPtheo khu vực kinh tế gồm sự khác nhau.
-Các nước cải tiến và phát triển có tuổi thọ vừa đủ cao (dân số trẻ); những nước đang cách tân và phát triển tuổi thọ mức độ vừa phải thấp (dân số trẻ).

Xem thêm: Trong Tiếng Hàn Quốc, Oppa Là Gì ? Những Điều Nên Và Không Nên Khi Dùng "Oppa"


-Cuộc phương pháp mạng công nghệ và technology với bốn technology trụ cột, bao gồm tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phạt triển kinh tế tài chính - làng mạc hội là: technology sinh học, công nghệ vật liệu, technology năng lượng, công nghệ thông tin.
Giải những bài tập bài 1: Sự tương bội nghịch về trình độ phát triển kinh tế tài chính - làng hội của những nhóm nước. Cuộc phương pháp mạng công nghệ và công nghệ hiện đại khác • Trả lời thắc mắc in nghiêng trang 7 – bài 1 - SGK môn Địa lý lớp 11 phụ thuộc vào hình 1, nhận... • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 7 – bài 1 - SGK môn Địa lý lớp 11 nhờ vào bảng 1.1, hãy... • Trả lời thắc mắc in nghiêng trang 8 – bài 1 - SGK môn Địa lý lớp 11 phụ thuộc bảng 1.2, hãy... • Trả lời thắc mắc in nghiêng trang 8 – bài xích 1 - SGK môn Địa lý lớp 11 dựa vào bảng 1.3, kết... • Trả lời thắc mắc in nghiêng trang 9 – bài xích 1 - SGK môn Địa lý lớp 11 bởi hiểu biết của... • vấn đáp câu 1 trang 9 – bài xích 1 – SGK môn Địa lý lớp 11 trình diễn những điểm... • trả lời câu 2 trang 9 – bài bác 1 – SGK môn Địa lý lớp 11 Nêu đặc trưng và tác... • trả lời câu 3 trang 9 – bài 1 – SGK môn Địa lý lớp 11 phụ thuộc bảng số liệu...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Địa lý 11 theo chương •A - tổng quan nền kinh tế tài chính - làng hội của thế giới •B - Địa lý khoanh vùng và đất nước
Bài 1: Sự tương phản nghịch về trình độ phát triển kinh tế - xóm hội của các nhóm nước. Cuộc bí quyết mạng công nghệ và technology hiện đại
• Trả lời thắc mắc in nghiêng trang 7 – bài xích 1 - SGK môn Địa lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 7 – bài 1 - SGK môn Địa lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 8 – bài xích 1 - SGK môn Địa lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 8 – bài bác 1 - SGK môn Địa lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 9 – bài bác 1 - SGK môn Địa lý lớp 11 • vấn đáp câu 1 trang 9 – bài 1 – SGK môn Địa lý lớp 11 • vấn đáp câu 2 trang 9 – bài xích 1 – SGK môn Địa lý lớp 11 • vấn đáp câu 3 trang 9 – bài 1 – SGK môn Địa lý lớp 11