Hướng dẫn trả lời thắc mắc Bài 12. Thực hành: Xác định cân nặng riêng của sỏi, chương I Cơ học, sách giáo khoa đồ dùng lí 6.

Bạn đang xem: Vật lý 6 bài 12 thực hành

*

I. Thực hành

1. Dụng cụ

Một dòng cân, một bình phân chia độ bao gồm GHĐ 100 cm3, một cốc nước, khoảng 15 hòn sỏi to, khăn lau.

2. Tiến hành đo

– phân tách 15 viên sỏi thành 3 phần nhằm đo 3 làn sau đó tính quý giá trung bình.

– Cân khối lượng của mỗi phần (m_1, m m_2, m m_3) (phần làm sao cân xong xuôi thì nhằm riêng, không xẩy ra lẫn lộn).

– Đổ khoảng tầm 50 cm3 nước vào trong bình chia độ.

– Ghi thể tích của mực nước khi tất cả sỏi trong bình, suy ra phương pháp tính V1, V2, V3 của từng phần sỏi.

3. Tính cân nặng riêng của từng phần sỏi

(D = fracmV) , (D_1 = fracm_1V_1) , (D_2 = fracm_2V_2) , (D_3 = fracm_3V_3)

Cách tính cực hiếm trung bình khối lượng riêng

(D_tb = frac mD_ m1 + D_2 + D_33)

II. Mẫu báo cáo

1. Họ cùng tên học tập sinh:……………. Lớp:………………

2. Tên bài bác thực hành: Xác định trọng lượng riêng của sỏi.

3. mục tiêu của bài : thay được bí quyết xác định khối lượng riêng của các vật rắn không thấm nước.

4. cầm tắt lý thuyết:

a) khối lượng riêng của một chất là gì?

Trả lời:

Khối lượng riêng biệt là trọng lượng của một mét khối một chất.

b) Đơn vị của khối lượng riêng là gì ?

Trả lời:

(kg over m^3)

5. bắt tắt biện pháp làm

Để đo được cân nặng riêng của sỏi, em phải triển khai những các bước sau:

a) Đo trọng lượng của sỏi bởi ( dụng cụ gì ?): Cân

b) Đo thể tích của sỏi bằng ( dụng cụ gì ?): Bình phân chia độ của GHD 100m3.

c) Tính trọng lượng riêng của sỏi theo công thức: (D = m over V)

6.

Xem thêm: ' Itchy Là Gì - Từ Điển Anh Việt Itch

Bảng tác dụng đo

*

Giá trị mức độ vừa phải của trọng lượng riêng của sỏi là:

(D_TB = D_1 + D_2 + D_3 over 3 = …kg/m^3)

Kết quả đo các em từ điền vào bảng là tiến hành theo hướng dẫn.

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk vật dụng lí 6 với bài bác thực hành: Xác định trọng lượng riêng của sỏi sgk trang bị lí 6!