*Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 6 có đáp án

Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 trung học cơ sở Tiểu học dành cho giáo viên

Tuyển chọn 1 số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 - Chương Chương trình nhỏ và lập trình sẵn có cấu trúc (Bấm vào liên kết bên dưới để tải xuống)


*Xem thêm: Phương Pháp Tìm Tập Giá Trị Là Gì, Tập Giá Trị Là Gì

Chương trình con và lập trình có kết cấu là một chương phía trong chương trình môn tin học tập lớp 11. Tài liệu này còn có 29 câu hỏi trắc nghiệm về chương 6: Chương trình nhỏ và lập trình bao gồm cấu trúc. Mời chúng ta học sinh xem trực tuyến 2 trang trong tổng cộng 6 trang của tài liệu, các bạn có thể tải không hề thiếu tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển lựa chọn một số thắc mắc trắc nghiệm Tin học lớp 11Chương Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Chương VI CHƯƠNG TRÌNH bé và LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC Câu 1: hãy chọn phương án ghép đúng . Hình dạng của một hàm được xác minh bởi A.Kiểu của các tham số B.Kiểu cực hiếm trả về (*) C.Tên hàm D.Địa chỉ cơ mà hàm trả về Câu 2: biểu hiện nào dưới đây về hàm là sai? A.Phải trả lại tác dụng B.Phải tất cả tham số (*) C.Trong hàm có thể gọi lại chính hàm kia D_ có thể có những biến tổng thể Câu 3: biểu hiện nào dưới đây về thông số là sai? A.Một hàm rất có thể có cả tham số quý hiếm và tham số biến; B.Có thể truyền trở nên số mang lại tham số giá bán trị; (*) C.Có thể truyền giá bán trị mang đến tham số biến; D.Có thể dùng tham số trở nên để nhấn kết quả; Câu 4: trong những cách sử dụng giấy tờ thủ tục sau, bí quyết nào là phù hợp nhất? A.Khai báo lại thủ tục và gọi nó mỗi một khi cần sử dụng; B.Khai báo thủ tục duy độc nhất một lần và gọi nó một lần duy nhất; C.Chỉ yêu cầu khai báo; D.Khai báo thủ tục một lần và hotline nó vào thân chương trình mỗi lúc muốn sử dụng; Câu 5: Hàm chuẩn nào tiếp sau đây biến quý hiếm thực 6.6 thành 7? A.Odd; B.Round; (*) C.Trunc; D.Abs; Câu 6: trong số chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn chỉnh nào là thủ tục chuẩn? A.Sin(x); B.Length(S); C.Sqrt(x); D.Delete(S,5,1); (*) Câu 7: giả sử tất cả hai biến xâu x và y ( y đã có mức giá trị ) câu lệnh làm sao sau đấy là không thích hợp lệ? A.x := Copy(y,5,3); B.x := y; C.x := Delete(y,5,3); (*) D.Delete(y,5,3); Câu 8: Nói về cấu tạo của một chương trình con, xác minh nào sau đó là không đúng? A.Phần đầu và phần thân tốt nhất thiết đề nghị có, phần khai báo rất có thể có hoặc không. B.Phần khai báo hoàn toàn có thể có hoặc không tồn tại tùy ở trong vào từng chương trình cố thể. C.Phần đầu hoàn toàn có thể có hoặc không tồn tại cũng được. (*) D.Phần đầu độc nhất thiết phải tất cả để khai báo tên lịch trình con. Câu 9: xác định nào sau đấy là đúng? A.Một chương trình bé nhất thiết phải gồm tham số hình thức. B.Một chương trình bé nhất thiết phải tất cả biến viên bộ. C.Một chương trình bé nhất thiết phải tất cả tham số hình thức, không nhất thiết phải tất cả biến viên bộ. D.Một lịch trình con rất có thể không có tham số vẻ ngoài và cũng có thể không có biến cục bộ. (*) Câu 10: Kiểu tài liệu của hàm A.Chỉ có thể là dạng hình integer. B.Chỉ rất có thể là phong cách real. C.Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string. (*) D.Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, hình dạng mảng. Một số thắc mắc trắc nghiệm TIN HỌC