Bạn đã xem tư liệu "Một số thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 - Chương III: cấu trúc rẽ nhánh với lặp", để tải tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 3 có đáp án


Chương III : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶPHãy chọn phương án ghép đúng tốt nhất . Để tế bào tả cấu trúc rẽ nhánh vào thuật toán, nhiều ngữ điệu lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF – THEN, sau IF là . Điều khiếu nại là biểu thức lôgic; (*)biểu thức số học;biểu thức quan lại hệ;một câu lệnh;Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu tạo rẽ nhánh IF THEN , câu lệnh lép vế THEN được triển khai khi đk được thống kê giám sát xong;điều khiếu nại được giám sát và đo lường và cho giá trị đúng; (*)điều kiện ngoài được;điều kiện được tính toán và mang đến giá trị sai;Hãy chọn cách thực hiện ghép đúng . Với kết cấu rẽ nhánh IF THEN ELSE , câu lệnh 2 được tiến hành khibiểu thức đk đúng cùng câu lệnh 1 thực hiện xong;câu lệnh 1 được thực hiện;biểu thức điều kiện sai; (*)biểu thức điều kiện đúng;Hãy chọn lựa cách dùng sai . Hy vọng dùng trở thành X lưu giá bán trị nhỏ dại nhất trong những giá trị của hai vươn lên là A, B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau :if A 0 then beginX1 := ( – B – SQRT(DELTA) ) / (2*A);X2 := – B / A – X1;writeln(‘ X1 = ’, X1);writeln(‘ X2 = ’, X2);end;readlnEND.Hãy chọn phát biểu sai trong số phát biểu sau đây :Đây là chương trình giải phương trình bậc nhì nhưng không xét hết các trường hợp;Đây là lịch trình giải phương trình bậc hai tuy nhiên không đưa ra thông tin gì khi chương trình tất cả nghiệm kép;Đây là chương trình giải và thông tin nghiệm của một phương trình bậc hai trường hợp phương trình đó bao gồm nghiệm; (*)Đây là lịch trình giải phương trình bậc hai, dẫu vậy không chuyển ra thông báo gì khi phương trình vô nghiệm .Cho lịch trình viết bằng PASCAL sau đây :PROGRAM GiaiPTBac2;uses crt;var A, B, C : real;DELTA, X1, X2 : real;BEGINwrite(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);readln(A, B, C);DELTA := B*B – 4*A*C ;if DELTA B (*)N hack 100“A nho hon B”Phát biểu nào sau đây hoàn toàn có thể lấy có tác dụng biểu thức đk trong cấu trúc rẽ nhánh ?100 > 99 (*)“A > B”“A nho hon B”“false”Chọn tuyên bố sai trong số phát biểu sau đây :Để mô tả bài toán lặp đi tái diễn một số thao tác làm việc (hoặc câu lệnh) vào một thuật toán ta có thể dùng kết cấu lặp.Tùy từng ngôi trường hợp cụ thể (khi biểu hiện một thuật toán), lúc thì ta biết trước mốc giới hạn lặp, khi thì ta không yêu cầu hoặc không xác minh được trước mốc giới hạn lặp các thao tác nào đó.Có thể dùng kết cấu lặp để nỗ lực cho cấu trúc rẽ nhánh trong biểu hiện thuật toán. (*)Không thể biểu thị được phần đông thuật toán bằng ngôn từ lập trình bậc cao còn nếu như không dùng kết cấu lặp.Chọn tuyên bố đúng trong số phát biểu dưới đây : rất có thể dùng câu lệnh FOR – vày để thay thế cho câu lệnh lặp WHILE – DO.Câu lệnh lặp ko được xuất hiện thêm trong lép vế từ khóa THEN của cấu tạo rẽ nhánh.Câu lệnh rẽ nhánh ko được xuất hiện thêm trong của một kết cấu lặp.Một cấu trúc lặp rất có thể xuất hiện nay trong của một cấu tạo lặp khác. (*)Cho hai dạng lặp FOR – vì chưng trong PASCAL như sau :Dạng lặp tiến :FOR := TO vì ;Dạng lặp lùi :FOR := DOWNTO vì chưng ;Chọn phát biểu sai trong các phát biểu đưới dây :Biến đếm là biến đổi đơn, thường sẽ có kiểu nguyên.Với mỗi quý giá của biến đổi đếm trong tầm từ quý hiếm đầu cho giá trị cuối, câu lệnh sau vì chưng được triển khai một lần.Phải bao gồm lệnh chuyển đổi biến đếm trong mỗi sau vày trong kết cấu lặp này, vì giá trị của trở thành đếm không được tự động điều chỉnh sau mỗi lần tiến hành câu lệnh lặp. (*)Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau vày được triển khai tuần tự, với biến hóa đếm thứu tự nhận cực hiếm từ cực hiếm đầu đến giá trị cuối.Cho hai dạng lặp FOR – bởi trong PASCAL như sau :Dạng lặp tiến :FOR := TO do ;Dạng lặp lùi :FOR := DOWNTO vì ;Chọn tuyên bố đúng trong số phát biểu tiếp sau đây : Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau DO luôn luôn được tiến hành ít duy nhất một lần.Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau vày được thực hiện tuần tự, với đổi thay đếm lần lượt nhận cực hiếm từ quý hiếm đầu cho giá trị cuối.Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau DO có thể không được triển khai lần nào, đó là trường hợp giá trị cuối nhỏ tuổi hơn giá trị đầu. (*)Biểu thức cực hiếm đầu cùng biểu thức cực hiếm cuối có thể thuộc vẻ bên ngoài số thực.Trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao thường xuyên có cấu trúc lặp để mô tả vấn đề lặp đi tái diễn một số thao tác nào đó khi một đk cho trước được thỏa mãn.Để tổ chức việc lặp vậy nên PASCAL dùng câu lệnh WHILE – DO có dạng :WHILE bởi ;Chọn tuyên bố sai trong các phát biểu sau đây :Điều kiện là biểu thức đến giá trị logic.Về mặt cú pháp, số đông biểu thức rất có thể điền vào điều kiện trong cấu tạo WHILE – bởi vì cũng hoàn toàn có thể điền vào đk trong cấu trúc rẽ nhánh IF – THEN .Không cần phải có lệnh chuyển đổi điều kiện trong mỗi câu lệnh sau do trong cấu tạo lặp này, bởi vì giá trị của biểu thức điều kiện được tự động hóa điều chỉnh sau mỗi lần tiến hành câu lệnh lặp.

Xem thêm: Ổ Đĩa Quang ( Odd Là Gì Trong Máy Tính, Trang Chẵn Lẻ Trong Tiếng Anh

(*)Nếu không có lệnh nào thay đổi điều kiện trong những câu lệnh sau do thì gồm thể chạm chán hiện tượng lặp vô hạn khi triển khai chương trình, nghĩa là lặp không giới hạn được,Trong những ngôn ngữ lập trình bậc cao hay có kết cấu lặp nhằm mô tả câu hỏi lặp đi tái diễn một số thao tác nào kia khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn.Để tổ chức triển khai việc lặp do vậy PASCAL cần sử dụng câu lệnh WHILE – DO gồm dạng :WHILE vày ;Chọn tuyên bố đúng trong các phát biểu sau đây :Biểu thức điều kiện được tính với kiểm tra, ví như biểu thức kia sai thì câu lệnh sau bởi vì được thực hiện.Câu lệnh sau DO lúc nào cũng được tiến hành ít duy nhất một lần.điều kiện trong cấu tạo lặp WHILE – DO hoàn toàn có thể là một biểu thức loại nguyên hoặc dạng hình kí tự.Khi xác minh được trước số lần lặp vẫn có thể dùng cấu tạo lặp WHILE – DO. (*)Cho lịch trình viết bằng ngôn ngữ PASCAL tiếp sau đây :PROGRAM Inso;Uses crt;Var M, N, I : integer;BEGINclrscr;M := 0 ;N := 0 ;For I := 1 to lớn 10000 bởi Beginif ( (I hack 3) = 0 ) then M := M + 1 ;if ( (I thủ thuật 3) = 0 ) and ( (I gian lận 5) = 0 ) then N := N + 1 ; End;writeln( M,‘ ’, N );readlnEND.Phát biểu nào dưới đây về lịch trình trên là đúng ?Đây là chương trình đếm số các số nguyên trong khoảng từ một đến 10000 là bội số của 3;Đây là chương trình đếm và thông tin ra screen rằng trong khoảng từ là 1 đến 10000 gồm bao nhiêu số nguyên là bội số của 3 và tất cả bao nhiêu số là bội số bình thường của 3 cùng 5; (*)Đây là lịch trình đếm số những số nguyên nhỏ hơn 10000 và chia hết mang lại 3;Đây là lịch trình đếm số những số nguyên vào khoảng từ 1 đến 10000 là bội số của 3 với 5; Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về phương diện cú pháp phương pháp viết các câu lệnh ghép nào sau đó là đúng ?Begin : A := 1 ;B := 5 ;End ;Begin ;A := 1 ;B := 5 ;End ;BeginA := 1 ;B := 5 ;End :BeginA := 1 ;B := 5 ;End ;(*)Trong ngôn từ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đó là đúng ?If ; then .If then ;(*)If ; then ;If then .Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh như thế nào sau đây là đúng ?If ; then ; else ;If ; then else ;If then ; else ;If then else ;Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh như thế nào sau đấy là đúng ?If then ; else ;If then else ;(*)If ; then else ;If ; then ; else ;Trong ngôn từ lập trình Pascal, câu lệnh như thế nào sau đó là đúng ?If a = 5 then a := d + 1 ; else a := d + 2 ;If a = 5 then a := d + 1 else a := d + 2 ;(*)If a = 5 then a := d + 1 else a := d + 2 ;If a = 5 then a := d + 1 else a := d + 2 .Trong ngôn từ lập trình Pascal, câu lệnh như thế nào sau đấy là đúng ?If a = 5 then a := d + 1 ; b := 2else a := d + 2 ;If a = 5 then Begina := d + 1 ;b := 2 ; kết thúc ;else a := d + 2 ;If a = 5 then Begina := d + 1 ;b := 2 end else a := d + 2 ;(*)If a = 5 then Begina := d + 1 ;b := 2 ; end else a := d + 2 .Trong ngữ điệu lập trình Pascal, phát biểu nào sau đó là đúng cùng với câu lệnh rẽ nhánh ifthen?Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải để giữa hai lốt ngoặc đơn;Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải đặt giữa Begin với End ;(*)Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp vết ngoặc nhọn;Nếu sau then muốn triển khai nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải đặt giữa Begin cùng End .Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, vạc biểu làm sao sau đó là đúng với câu lệnh rẽ nhánh ifthenelse?Nếu sau then muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải kê giữa hai vết ngoặc đơn;Nếu sau then muốn triển khai nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải để giữa Begin cùng End ;(*)Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải để giữa hai cặp vệt ngoặc nhọn;Nếu sau then muốn triển khai nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải kê giữa Begin cùng End .Trong ngôn từ lập trình Pascal, phát biểu làm sao sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh ifthenelse?Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thí những câu lệnh phải kê giữa hai vết ngoặc đơn;Nếu sau else muốn triển khai nhiều câu lệnh thí những câu lệnh phải đặt giữa Begin và End;(*)Nếu sau else muốn thực hiện nhiều câu lệnh thí những câu lệnh phải để giữa hai cặp vết ngoặc nhọn;Nếu sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thí những câu lệnh phải kê giữa Begin với End;Trong ngữ điệu lập trình Pascal, vạc biểu làm sao sau đó là đúng ?Sau mỗi câu lệnh đầu gồm dấu chấm phẩy “ ; ”Trước lệnh else sẽ phải có lốt chấm phẩy “ ; ”Có phân biệt chữ hoa và chữ thườngCâu lệnh trước câu lệnh kết thúc không duy nhất thiết phải bao gồm dấu chấm phẩy “ ; ”(*)Trong ngôn từ lập trình Pascal, mong mỏi kiểm tra đôi khi cả ba giá trị của A, B, C tất cả cùng lớn hơn 0 hay là không ta viết câu lệnh If cầm nào đến đúng ?If A, B, C > 0 then If (A > 0) & (B > 0) and (C > 0) then (*)If A>0 và B>0 & C>0 then If (A>0) or (B>0) or (C>0) thenTrong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặc cú pháp câu lệnh như thế nào sau đây là đúng với cấu tạo lặp For gồm một lệnh bé ?For i := 1 to 100 vị a := a – 1 ;(*)For i := 1 khổng lồ 100 do; a := a – 1 ;For i := 1 to lớn 100 bởi vì a := a – 1 For i := 1 ; to 100 vì a := a – 1 ;Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về khía cạnh cú pháp câu lệnh làm sao sau đó là đúng với cấu trúc lặp For có rất nhiều lệnh bé ?For i := 1 to 100 vì chưng a := a – 1 ;b := a – c ;EndFor ;For i := 1 khổng lồ 100 vì chưng Begina := a – 1 ;b := a – c ; End;For i := 1 lớn 100 do Begina := a – 1 ;b := a – c End;(*)For i := 1 khổng lồ 100 vày a := a – 1 ;b := a – c ;Trong ngữ điệu lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp While bao gồm một lệnh nhỏ ?While a>5 doa := a – 1 ;(*)While a>5 do ;a := a – 1 While a>5 doa := a – 1 ;While a>5 ; doa := a – 1 ;Trong ngữ điệu lập trình Pascal, về phương diện cú pháp câu lệnh như thế nào sau đấy là đúng với cấu trúc lặp While có một lệnh bé ?While a>5 & a5) và (a5) và (a5) và (a5 doa := a – 1 ;b := a – c ;EnWhile ;While a>5 vì ;Begina := a – 1 ;b := a – c ;End;While a>5 vì chưng a := a – 1 ;b := a – c ;While a>5 vị ;Begina := a – 1 ;b := a – c End;(*)Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau chỉ dẫn màn hình tác dụng gì ?For i := 10 downto 1 bởi vì write(i, ‘ ’); 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (*)Đưa ra 10 vết cáchKhông đưa ra công dụng gìTrong ngữ điệu lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau chỉ dẫn màn hình kết quả gì ?For i := 10 to 1 bởi write(i, ‘ ’); 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Đưa ra 10 dấu cáchKhông đưa ra hiệu quả gì(*)Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện quá trình gì ?i := 0 ;while i 0 do write(i, ‘ ’) ;Đưa ra màn hình hiển thị 10 chữ số 0 ;Không chuyển ra thông tin gì;(*)Lặp vô hạn việc đưa ra screen số 0 ;Đưa ra màn hình một chữ số 0 ;Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn công tác sau cho kết quả trên màn hình hiển thị là gì với i là trở nên số nguyên ?For i := 1 lớn 100 vày if i thủ thuật 9 = 0 then write(i, ‘ ’); 1 2 3 4 5 6 100 ;91827364554637281; 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99; (*)9 9 9 9 9 9 9 9 9 9Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện các bước gì ?T := 0 ;For i := 1 to lớn N doIf (i thủ thuật 3 = 0) or (i gian lận 5 = 0) then T := T + i ;Tính tổng những số chia hết mang lại 3 hoặc 5 vào phạm vi từ một đến N ;(*)Tính tổng các ước thực thụ của N ;Tính tổng các số phân tách hết cho cả 3 và 5 vào phạm vi từ là một đến N ;Tìm một mong số của số N ;Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện quá trình gì ?T := 0 ;For i := 1 khổng lồ N doIf (i mod 3 = 0) & (i hack 5 = 0) then T := T + i ;Tính tổng các số phân tách hết mang đến 3 hoặc 5 trong phạm vi từ là 1 đến N ;Tính tổng các ước thực thụ của N ;Tính tổng các số phân tách hết cho cả 3 với 5 vào phạm vi từ một đến N ;(*)Tìm một mong số của số N ;Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết thêm giá trị của M sau khoản thời gian thực hiện tại đoạn công tác sau với a=19 cùng b=12 ?M := a ;If a