*

*

lý thuyết Vật lý 10: bài bác 9. Tổng hợp cùng phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC

1. Lực là đại lượng vectơ đặc thù cho tính năng của vật này lên đồ vật khác mà công dụng là tạo ra tốc độ cho thứ hoặc khiến cho vật biến đổi dạng.

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp và phân tích lực

2. Các lực cân đối là những lực khi chức năng đồng thời vào trong 1 vật thì không khiến ra gia tốc cho vật.

3. Đường thẳng mang vectơ lực là giá của lực. Nhì lực cân bằng là hai lực cùng chức năng lên một vật, thuộc giá, cùng độ béo và ngược chiều.

*

4. Đơn vị của lục là Newton (N)

II. TỔNG HỢP LỰC

1. Thí điểm

*

2. Định nghĩa  

Tổng phù hợp lực là thay thế các lực tính năng đồng thời vào và một vật bằng một lực có chức năng giống y như các lực ấy.

Lực thay thế này được call là hợp lực.

3. Quy tắc hình bình hành

Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điếm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

*

*

III. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

Muốn cho một hóa học điểm đứng cân bằng thì phù hợp lực của những lực tính năng lên nó phải bằng 0.

*

IV. PHÂN TÍCH LỰC

*

Phân tích lực là sửa chữa thay thế một lực bởi hai hay các lực có tính năng giống hệt như lực đó.

Xem thêm: Lý Thuyết Tiếng Anh Là Gì ? Chỉ Là Lý Thuyết Tiếng Anh Là Gì

Phân tích một lực thành nhị lực nhân tố đồng quy đề nghị tuần theo nguyên tắc hình bình hành.

Chỉ khi biết một lực có công dụng cụ thể theo nhì phương nào thì mới phân tích lực theo hai phương ấy.