Bài 11. Tổ chức tin tức trong vật dụng tính

1. Tệp tin

a. Khái niệm tệp tin

- Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.

Bạn đang xem: Tổ chức thông tin trong máy tính

- Tệp tin bao gồm thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài kí tự hoặc tất cả thể rất lớn, chứa nội dung của cả một quyển sách dày.

b. Những kiểu của tệp tin

Các tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video...

Các tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ...

Các tệp âm thanh: bản nhạc, bài bác hát...

Các chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi...

c. Thương hiệu tệp

Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.

Quy ước đặt thương hiệu tệp: Gồm 2 phần, phần tên với phần mở rộng, hai phần này được chia cách bằng một dấu chấm.

.

*

Hình 1. Một số tệp tin trong trang bị tính​

2. Thư mục

a. Khái niệm thư mục

Thư mục là nơi chứa tệp tin và các thư mục khác.

*

Hình 2. Một số thư mục trong sản phẩm tính​

b. Phân loại thư mục

Thư mục được phân thành 3 loại:

- Thư mục Gốc: là thư mục xung quanh cùng (không bao gồm thư mục mẹ), được tạo ra đầu tiên vào đĩa.

- Thư mục Mẹ: là Thư mục có chứa những thư mục nhỏ bên trong.

- Thư mục Con: là thư mục bên phía trong thư mục Mẹ.

c. Một số lưu ý

- những Thư mục trong cùng một thư mục Mẹ thì không được trùng thương hiệu nhau cùng tên của thư mục không có phần mở rộng.

- các Tệp tin trong cùng một thư mục thì ko được trùng tên nhau .

- Thư mục cơ mà không chứa thư mục bé và tệp tin nào được gọi là thư mục rỗng.

*

Hình 3. Cấu trúc thư mục mẹ - con​

3. Đường dẫn

- Để đến được một tệp hay thư mục làm sao đó, cần phải biết đường dẫn của nó.

Xem thêm: " What The Hell Là Gì ? Từ What The Hell Được Sử Dụng Như Thế Nào?

- Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu , bắt đầu từ một thư mục xuất phát như thế nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.

*

Hình 4. Ví dụ về đường dẫn tới tệp cùng thư mục​

4. Các thao tác chính với tệp cùng thư mục

Hệ điều hành có thể chấp nhận được người dùng có thể thực hiện các thao tác sau đối với những thưc mục và tệp tin: