- Chọn bài xích -I - CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12II - GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA TIN HỌC 12I - GIỚI THIỆU CHƯƠNG$1. Một trong những khái niệm cơ bản$2. Hệ quản lí trị các đại lý dữ liệuBài tập và thực hành thực tế 1. Khám phá hệ các đại lý dữ liệuIII - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬPI - GIỚI THIỆU CHƯƠNG$3. Giới thiệu Microsoft Access$4. Cấu trúc bảngBài tập và thực hành thực tế 2. Tạo cấu trúc bảng$5. Các làm việc cơ phiên bản trên bảngBài tập và thực hành 3. Thao tác làm việc trên bảng$6. Biểu mẫuBài tập và thực hành thực tế 4. Tạo biểu mẫu solo giản$7. Links giữa các bảngBài tập và thực hành 5. Links giữa các bảng$8. Truy vấn vấn dữ liệuBài tập và thực hành 6. Mẫu mã hỏi trên một bảngBài tập và thực hành 7. Mẫu hỏi trên các bảng$9. Report và kết xuất báo cáoBài tập và thực hành 8. Tạo báo cáoBài tập và thực hành thực tế 9. Bài thực hành tổng hợpIII - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬPI - GIỚI THIỆU CHƯƠNG$10. Cơ sở dữ liệu quan hệBài tập và thực hành thực tế 10. Hệ cơ sở tài liệu quan hệ$11. Các làm việc với cơ sở tài liệu quan hệIII - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP.I - GIỚI THIỆU CHƯƠNG$12. Các loại bản vẽ xây dựng của hệ các đại lý dữ liệu$13. Bảo mật thông tin trong những hệ cơ sở dữ liệuBài tập và thực hành thực tế 11. Bảo mật cơ sở dữ liệuIII - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬPPhụ lục. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA


Bạn đang xem: Tin học 12 bài tập và thực hành 1

Xem cục bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

*
*
*

*
*
*


gởi Đánh giá

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt tiến công giá: 1139

chưa tồn tại ai tiến công giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.
Xem thêm: Giải Vật Lý Lớp 6 Bài 6 Lực - Hai Lực Cân Bằng, Vật Lý Lớp 6 Bài 6 Lực

--Chọn Bài--

↡- Chọn bài bác -I - CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 12II - GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA TIN HỌC 12I - GIỚI THIỆU CHƯƠNG$1. Một vài khái niệm cơ bản$2. Hệ quản lí trị đại lý dữ liệuBài tập và thực hành 1. Tò mò hệ các đại lý dữ liệuIII - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬPI - GIỚI THIỆU CHƯƠNG$3. Giới thiệu Microsoft Access$4. Cấu tạo bảngBài tập và thực hành 2. Tạo cấu tạo bảng$5. Các làm việc cơ bạn dạng trên bảngBài tập và thực hành thực tế 3. Thao tác trên bảng$6. Biểu mẫuBài tập và thực hành thực tế 4. Tạo nên biểu mẫu 1-1 giản$7. Link giữa các bảngBài tập và thực hành 5. Link giữa các bảng$8. Tầm nã vấn dữ liệuBài tập và thực hành 6. Chủng loại hỏi trên một bảngBài tập và thực hành 7. Mẫu hỏi trên nhiều bảng$9. Báo cáo và kết xuất báo cáoBài tập và thực hành 8. Sinh sản báo cáoBài tập và thực hành 9. Bài thực hành thực tế tổng hợpIII - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬPI - GIỚI THIỆU CHƯƠNG$10. Cơ sở tài liệu quan hệBài tập và thực hành thực tế 10. Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ$11. Các làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệIII - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬP.I - GIỚI THIỆU CHƯƠNG$12. Các loại bản vẽ xây dựng của hệ cơ sở dữ liệu$13. Bảo mật thông tin trong số hệ cửa hàng dữ liệuBài tập và thực hành thực tế 11. Bảo mật cơ sở dữ liệuIII - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ GIẢI BÀI TẬPPhụ lục. MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hiệ tượng nào!