Bài thuyết tình nhóm đề tài mày mò hệ đại lý dữ liệu trình diễn về những nội dung: kể tên các vận động chính của thư viện; hãy liệt kê các đối tượng người tiêu dùng cần làm chủ khi desgin CSDL cai quản lí sách, mượn/ trả sách; hệ cơ sở tài liệu nêu trên cần có những bảng nào? mỗi bảng cần phải có những cột nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm nội dung cụ thể tài liệu.
Bạn đang xem: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

*

BÀI1: kể tên các chuyển động chính của thư viện - làm chủ sách: hành động nhập/xuất sách ra/vào kho, thanh lí sách. - Mượn trả sách: + mang lại mượn: kiểm thẻ đọc, phiếu mượn, kiếm tìm sách vào kho, ghi mượn/ trả. + dìm sách trả: kiểm ta thẻ đọc, phiếu mượn, so sánh sách trả với phiếu mượn, ghi sổ mượn/ trả, ghi sự cố gắng sách thừa hạn/hỏng, nhập sách về kho. + tổ chức thông tin về tác giả và sách: giới thiệu sách theo nhà đề, tác giả. - cách thức giải quyết các vi phạm nội quyBÀI 2: Hãy liệt kê các đối tượng người tiêu dùng cần làm chủ khi thiết kế CSDL quảnlí sách, mượn/ trả sách. THÔNG TIN fan đọc: Sách: Tác giả: -Số thẻ - Mã sách -Mã người sáng tác -Họ thương hiệu -Tên sách -Họ tên người sáng tác -Ngày sinh -Loại sách -Ngày sinh -Giới tính -Nhà xuất bản -Ngày mất(nếu có) -Địa chỉ -Năm xuất bản -Tóm tắt tiểu sử -Ngày cấp cho -Giá sách -Ghi chú -Ghi chúBÀI 3: Hệ cơ sở dữ liệu nêu trên cần có những bảng nào? từng bảngcần có những cột nào?1. Bảng DOCGIA (thông tin về tín đồ mượn). Ma The Ho Ten ngay Sinh Gioi Tinh Đia chi Ngay Cap Ghi Chu STT (số thẻ) (họ cùng tên) (ngày sinh) (nam/nữ) (địa chỉ) (ngày cấp) (ghi chú)2. Bảng SACH (thông tin về sách). Ma Sach Ten Sach Loai Sach NXB NXB Gia Ma TG ND STT (mã sách) (tên sách) (loại sách) (nhà xuất (năm xuất (giá (mã tác (tóm tắt nội bản) bản) tiền) giả) dung)3. Bảng TACGIA ( thông tin về tác giả). STT MA TG Ho Ten ngay Sinh ngay lập tức Mat Tieu Su (mã tác giả) (họ và tên tác giả) (ngày sinh) (ngày mất,nếu (tóm tắt tè sử) có)4. Bảng PHIEUMUON (thông tin về phiếu mượn). STT Ma The Ho Ten tức thì Muon tức thì Tra Ma Sach So Luong (mã thẻ) (họ và tên người mượn) (ngày mượn) (ngày trả) (mã sách) (số lượng)5. Bảng TRASACH (thông tin trả sách). STT So Phieu tức thì Tra So Bien Ban (số phiếu mượn) (ngày trả sách) (số biên bản ghi sự núm nếu có)6. Bảng HOADON (thông tin hoá 1-1 sách) STT So Hoa Don Ma Sach So Luong (số hoá đối kháng nhập sách) (mã sách) (số lượng sách nhập vào)7. Bảng THANHLI (thông tin thanh lí sách). STT So Bien Ban Ma Sach So Luong (số biên phiên bản thanh lí) (mã sách) (số lượng sách thanh lí)8.

Xem thêm: " Mixed Rice Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh

Bảng DENBU (thông tin đền bù). STT So HBB Ma Sach So Luong Tien (số hiệu biên phiên bản đền bù) (mã sách) (số lượng sách đền rồng bù) (tiền hầu như bù nếu có)