1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu điểm sáng của hoạt động rơi tự do thoải mái và viết phương pháp tính gia tốc rơi tự do ?

- Sự rơi từ bỏ do là sự rơi chỉ dưới công dụng của trọng lực.

Bạn đang xem: Thực hành khảo sát chuyển động rơi tự do xác định gia tốc rơi tự do

- Đặc điểm:

+ Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

+ Là hoạt động nhanh dần dần đều.

+ trên một nơi nhất định trên Trái Đất cùng ở gần mặt đất, những vật phần đông rơi tự do thoải mái với cùng tốc độ g.

- cách làm tính tốc độ rơi từ do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng đường đi được của trang bị rơi tự do thoải mái (m).

+ t : thời gian vật rơi tự do (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát vận động rơi tự do : Đo thời gian rơi ứng cùng với các khoảng cách s khác nhau.

Vị trí đầu của đồ vật rơi: (s_0 = 0 (mm)).

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ vật dụng thị: Dựa vào công dụng trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ tương thích trên các trục tung cùng trục hoành để vẽ trang bị thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s nhờ vào vào thời gian là hàm bậc 2 ẩn t, thế nên nếu vẽ trang bị thị trình diễn s qua t thì nó có dạng một con đường cong Parabol.

Nhưng câu hỏi hỏi dạng thiết bị thị của s theo ẩn ((t^2)), vì chưng vậy bọn họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) cùng với (X = t^2), ở đây t là biến đề xuất X cũng chính là biến.

Ta nhận ra sự nhờ vào của s theo ẩn X là một trong hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) đề xuất đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) gồm dạng là 1 trong những đường thẳng.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Access Có Đáp Án Phần 2, Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Access Có Đáp Án

Như vậy vận động của đồ vật rơi tự do là hoạt động thẳng nhanh dần đều.

b) lúc đã xác minh được chuyển động rơi thoải mái là một chuyển động nhanh dần dần đều, ta hoàn toàn có thể xác định những giá trị của g theo bí quyết (g=dfrac2st^2) và tốc độ của vật dụng rơi trên cổng E theo công thức (v=dfrac2st) ứng với những lần đo. Hãy tính các giá trị trên với ghi vào bảng 8.1


c) Đồ thị (v = v(t)) bao gồm dạng một đường thẳng, có nghĩa là vận tốc rơi từ do tăng dần theo thời gian. Vậy hoạt động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần dần đều

*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 7,131left( m/s^2 ight))