*

*

Lý thuyết Địa Lí 11 bài 4. Thực hành: khám phá những thời cơ và thử thách của toàn cầu hóa đối với các nước đã phát triển


Bài 4. Thực hành. Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đã phát triển

I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

- Sau bài xích thực hành, học sinh hiểu được những cơ hội và thử thách của toàn cầu hóa đối với các nước vẫn phát triển.

Bạn đang xem: Thực hành địa 11 bài 4

II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tự do thoải mái hóa thương mại

- Cơ hội: mở rộng thị trường → sản căn nguyên triển.

- Thách thức: tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh thị trường cho những nước vạc triển.

2. Biện pháp mạng công nghệ công nghệ

- Cơ hội: vận động và di chuyển cơ cấu kinh tế theo phía tiến bộ; sinh ra và trở nên tân tiến nền tài chính tri thức.

- Thách thức: nguy hại tụt hậu xa rộng về trình độ cách tân và phát triển kinh tế.

3. Sự áp đặt lối sống, văn hóa truyền thống của các siêu cường

- Cơ hội: tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại.

- Thách thức: giá trị đạo đức bị hình ảnh hưởng; ô nhiễm xã hội; đánh mất bản sắc dân tộc.

4. Gửi giao công nghệ vì lợi nhuận

- Cơ hội: chào đón đầu tư, công nghệ, tiến bộ hóa cửa hàng vật chất kỹ thuật.

- Thách thức: trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu cho các nước phạt triển.

5. Toàn cầu hóa vào công nghệ

- Cơ hội: đi tắt, đón đầu, trường đoản cú đó hoàn toàn có thể đuổi kịp với vượt những nước phạt triển.

- Thách thức: gia tăng hối hả nợ nước ngoài, nguy cơ tiềm ẩn tụt hậu.

6. Bàn giao mọi thành tựu của nhân loại

- Cơ hội: liên hệ nền kinh tế tài chính phát triển với vận tốc nhanh hơn, hòa nhập mau lẹ vào nền tài chính thế giới.

- Thách thức: sự cạnh tranh trở bắt buộc quyết liệt, nguy hại bị hòa tan.

7. Sự nhiều phương hóa, đa dạng mẫu mã hóa tình dục quốc tế

- Cơ hội: tận dụng tối đa tiềm năng ráng mạnh toàn cầu để phạt triển tài chính đất nước.

- Thách thức: bị ra máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên.

→ kết luận chung

- Cơ hội:

+ khắc phục những khó khăn, tiêu giảm về vốn, đại lý vật chất kỹ thuật, công nghệ.

+ Tận dụng những tiềm năng của toàn cầu để trở nên tân tiến nền kinh tế tài chính - làng hội đất nước.

+ tăng thêm tốc độ phát triển.

Xem thêm: Bài 22: Nhiệt Kế Thang Nhiệt Độ Vật Lý 6 Bài 22: Nhiệt Kế, Giải Bài 21 Vật Lí 6: Nhiệt Kế Thang Đo Nhiệt Độ

- Thách thức: chịu sự tuyên chiến và cạnh tranh quyết liệt hơn; chịu các rủi ro, thua thảm thiệt, tụt hậu, nợ, ô nhiễm… thậm chí tác động đến độc lập, tự do đất nước.