... Khỏi động ứng dụng đó ? 1 3 Câu hỏi bàn thảo Quê em sinh sống xã Gia Xuyên,Gia Lộc,Hải Dương.Em bao gồm nhận xét gì về các chữ trong câu trên?Thứ năm ngày 31 mon 12 năm 2009 Tin học nguyên nhân lại viết hoa ... 1 10 Thực hànhT1: Gõ chữ hoaHOA MAILONG LANHRUNG RINHBAN MAIXANH LAM 11 Thực hànhT2: viết chữ hoa chữ cái đầu từNha TrangSa PaQuang TrungTam ThanhNam Cao 12 Bờ biển khơi ... TrungTam ThanhNam Cao 12 Bờ hải dương Nha Trang 13 Sa pa 14 15   1 Gõ chữ hoa...

Bạn đang xem: Cã´ng ty cổ phần äáº§u tæ° & phã¡t triển giã¡o dục äã  nẵng

Bạn đã xem: Tin học quyển 1 lớp 3
*

... Em thừa nhận phím:A. F1 B. F2 C. F3.Câu 10
: mặt hàng phím cửa hàng gồm những phím:A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 C. Z, X, C, V, B, N, M, ,, /?Giáo án Tin Học_ Quyển 1 Trang 10 5Tuần:………… Ngày ... Giáo án Tin Học_ Quyển 1 Trang 11 Tuần:………… Ngày dạy:…………………….Tiết thứ:……….CHƠI CÙNG MÁY TÍNHBÀI 1: TRÒ CHƠI BLOCKS (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: 1. kiến thức:Đây là trò nghịch giúp học tập sinh rèn ... Thật.- học sinh: tập, bút.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ5ph1ph 15 ph 13 ph 1. bài cũ: Ổn định lớp. 2. Bài bác mới: - ra mắt bài: bắt đầu từ lớp cha các...

Xem thêm: ' Crush Là Gì Trong Tình Yêu, Crush Có Nghĩa Là Gì


*

*

... án tin
học quyển 1 Trờng tè học thị xã Gio LinhTuần 01 ngày tiết 01+ 02 Ngày soạn: Ngày dạy: .Làm thân quen với sản phẩm tínhBài 1: Bc u lm vic vi mỏy tớnh-Ngi bn mi ca em.A. Mục tiêu- học ... Hành.VI. Bài học kinh nghiệm: Giáo án tin học tập quyển 1 Trờng đái học tập thị trấn Gio Linh Tuần 02Tiết 03+ 04Ngày soạn: Ngày dạy: thực hành thực tế Bài 1 A. Mục tiêu- học sinh phân ... Hớng dẫn về nhà.- học tập kĩ lại bài.- Làm các bài tập trong sách giáo khoa.VI. Bài học tập tởm nghiệm: Giáo án tin học quyển 1 Trờng đái học thị trấn Gio LinhTuần 03 huyết 05+06 Ngày...
*