- Chọn bài -Bài 1: tiếp tục với câu lệnh lặpBài 2: giấy tờ thủ tục trong LogoBài 3: thủ tục trong logo (tiếp)Bài 4: nhân loại hình học tập trong LogoBài 5: Viết chữ và làm tính trong LogoBài 6: thực hành thực tế tổng hợp

Xem toàn thể tài liệu Lớp 5: tại đây

Giải bài Tập Tin học 5 – bài 4: thế giới hình học trong hình ảnh sản phẩm giúp HS giải bài xích tập, giúp cho những em có mặt và phát triển năng lượng sử dụng technology thông tin cùng truyền thông:

Bài 1 trang 115 SGK Tin học 5: Hãy gửi câu lệnh sau đây thành hai thủ tục. Giấy tờ thủ tục 1 vẽ hình cánh hoa tuyết. Thủ tục 2, chứa giấy tờ thủ tục 1, vẽ cành hoa tuyết.REPEAT 6 BK 50 RT 60>

*

vào câu lệnh trên, hoa lá tuyết bao gồm 6 cánh, từng cánh bao gồm 6 đưa ra tiết. Hãy biến hóa các con số để bông tuyết có nhiều (ít) cánh hoa hơn, từng cánh có không ít (ít) cụ thể hơn. Thêm câu lệnh để chuyển màu bút, nét bút.

Bạn đang xem: Những điều thú vị trong tin học: thế giới hình học trong logo

Lời giải:

• thủ tục cánh hoa tuyết

to canhhoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8

End;

• thủ tục bông hoa tuyết

to bonghoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8 BK 50 RT 60>

End;

Bài 2 trang 116 SGK Tin học 5: Viết chương trình có một hoặc nhiều giấy tờ thủ tục để tạo ra các hình dán theo mẫu mã dưới đây:

*

Lời giải:

a) khổng lồ vuong

REPEAT 4

REPEAT 4

end

to hinha

RT 45

REPEAT 4

End

b) to tamgiac

repeat 3

end

to hinhb

setpensize<8 8>

setpencolor 1

repeat 5

setpensize <2 2>

setpencolor 7

repeat 5

end

c) khổng lồ bongtuyet

fd 100 bk 50


rt 30

fd 50 bk 50

lt 60

fd 50 bk 50

rt 30

bk 50

end

Bài thực hành 1 trang 111 SGK Tin học 5: Viết giấy tờ thủ tục tạo hình tròn dưới đây.

Xem thêm: Bảng Số Từ 1 Đến 100 - Cách Đọc Số Đếm Trong Tiếng Anh Từ 1 Đến 100

Sử dụng thủ tục này nhằm viết câu lệnh khiến cho một chủng loại trang trí.

To hinhtron

REPEAT 120

End

REPEAT 6

*

Lời giải:

– Kết quả:


*

Bài thực hành 2 trang 112 SGK Tin học tập 5: Viết giấy tờ thủ tục tạo con đường tròn dưới đây. Sử dụng giấy tờ thủ tục này nhằm viết giấy tờ thủ tục hinhhoc1 tạo cho một mẫu mã trang trí.

*