Lý thuyết tổng vừa lòng Tin học lớp 7 bài xích 4: Sử dụng những hàm nhằm tính toán, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm nắm tắt lý thuyết và hơn 500 bài bác tập ôn luyện Tin 7. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Tin học lớp 7 sẽ giúp học sinh củng vậy kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong những bài thi trắc nghiệm môn Tin học.

Bạn đang xem: Sử dụng các hàm để tính toán


Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

A. LÝ THUYẾT

Nội dung chính:

- Ưu điểm của việc thực hiện hàm

- Nhập hàm để tính toán

- một trong những hàm đối chọi giản

1. Hàm trong chương trình bảng tính

• quan niệm hàm:

Hàm là những công thức được có mang sẵn trường đoản cú trước, dùng dữ liệu ví dụ để tính toán.

• Ưu điểm khi dùng hàm:

+ cần sử dụng hàm giúp cho việc tính toán thuận lợi hơn.

+ huyết kiệm thời gian và tránh được những không đúng sót khi yêu cầu tự viết công thức.

+ có thể sử dụng add ô để tính toán.

Vd: tính trung bình cộng của 3 số

+ theo công thức: = (2 + 4 + 6)/3

+ theo hàm: =AVERAGE(2,4,6) hoặc =AVERAGE(A1,A2,A3) như ảnh dưới.

*

2. Cách áp dụng hàm

• Cú pháp của hàm:

- Phần 1: thương hiệu hàm( vd: AVERAGE, SUM, MIN,..)

- Phần 2: các biến. Các biến được liệt kê trong vết “( )” và cách nhau vì chưng dấu “,”.

• Đối số của hàm:

- Là những biến, biến ở đây hoàn toàn có thể là 1 số, 1 showroom ô, hay một khối.

- con số đối số( biến) này phụ thuộc vào theo từng hàm không giống nhau.

• Sử dụng:

- B1: lựa chọn ô nên nhập với nháy đúp

- B2: gõ dấu =

- B3: gõ hàm theo cú pháp chuẩn, vừa đủ tên hàm với biến

- B4: thừa nhận phím Enter

*

3. Một vài hàm thường dùng

a. Hàm tính tổng

- tên hàm: SUM

- Ý nghĩa: dùng làm tính tổng cho 1 dãy những số.

- Cú pháp: =SUM(a,b,c…..).

- Ví dụ:

+, =SUM(15,24,45) tính tổng 3 số 15, 24, 45 dựa trên giá trị số gắng thể.

+, =SUM(A1,A2,A3) tính tổng 3 số A1, A2, A3 dựa trên add ô.

+, =SUM(A1:A3) tính tổng các số từ A1 cho A3 bao hàm A1, A2, A3.

Kết quả: 12

*

b. Hàm tính trung bình cộng

- thương hiệu hàm: AVERAGE

- Ý nghĩa: tính vừa đủ cộng của 1 dãy các số.

- Cú pháp: AVERAGE(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, =AVERAGE(2,4,6) tính trung bình cùng 3 số 2, 4, 6 dựa vào giá trị số vậy thể.

+, =AVERAGE(A1,A2,A3) tính trung bình cùng 3 số A1, A2, A3 dựa trên showroom ô.

+, =AVERAGE(A1:A3) tính trung bình cộng những số tự A1 cho A3 bao gồm A1, A2, A3.

*

c. Hàm khẳng định giá trị lơn nhất

- thương hiệu hàm: MAX

- Ý nghĩa: khẳng định số lớn nhất trong 1 dãy những số.

- Cú pháp: MAX(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, =MAX(2,4,6) khẳng định số lớn số 1 trong 3 số 2, 4, 6 dựa vào giá trị số thay thể. Kết quả: 6

+, = MAX (A1,A2,A3) xác định số lớn số 1 trong 3 số A1, A2, A3 dựa trên showroom ô.

+, =MAX(A1:A3) khẳng định số mập nhất các số trường đoản cú A1 đến A3 bao gồm A1, A2, A3. Kết quả: 6 ( địa chỉ ô là A3)

*

d. Hàm xác minh giá trị nhỏ dại nhất

- thương hiệu hàm: MIN

- Ý nghĩa: xác định số nhỏ nhất trong một dãy các số.

- Cú pháp: MIN(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, = MIN (2,4,6) xác định số nhỏ nhất trong 3 số 2, 4, 6 dựa trên giá trị số rứa thể. Kết quả: 2

+, = MIN (A1,A2,A3) xác minh số nhỏ tuổi nhất vào 3 số A1, A2, A3 dựa trên add ô.

+, = MIN (A1:A3) khẳng định số nhỏ tuổi nhất những số tự A1 đến A3 bao hàm A1, A2, A3. Kết quả: 2 ( địa chỉ ô là A1)

B. BÀI TẬP

Câu 1:Nếu trong 1 ô tính có những ký hiệu ########, điều ấy có nghĩa là?

A.Công thức nhập sai với bảng tính thông tin lỗi

B.Dòng đựng ô đó gồm độ cao thấp bắt buộc không hiển thị không còn chữ số

C.Ô tính đó tất cả độ rộng hẹp đề nghị không hiển thị không còn chữ số

D.Nhập không đúng dữ liệu.


Nếu trong một ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là Ô tính đó có độ rộng lớn hẹp buộc phải không hiển thị không còn chữ số

Đáp án: C


Câu 2:Hàm AVERAGE là hàm sử dụng để:

A.Tính tổng

B.Tìm số nhỏ nhất

C.Tìm số trung bình cộng

D.Tìm số khủng nhất


Câu 3:Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), vào đó: A1= 5; A2=39; A3=52

A.96

B.89

C.95

D.d.Không triển khai được


Câu 4:Kết trái của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), vào đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15

A.23

B.21

C.20

D.Không thực hiện được


Câu 6:Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa những số 10, 7, 9, 27, 2 kết quả phép tính nào dưới đây đúng:

A.=MAX(A1,B5,15) cho kết quả là 15

B.=MAX(A1:B5, 15) cho kết quả là 27

C.=MAX(A1:B5) cho công dụng là 27

D.Tất cả hầu như đúng.


Hàm Max là hàm tìm giá trị lớn nhất trong dãy các số. Ô tính B5 không có giá trị thì sẽ được bỏ qua vày vậy hàm MAX(A1,B5,15) chính là tìm giá chỉ trị lớn số 1 của 10 cùng 15 là 15. Hàm MAX(A1:B5, 15) là tìm giá chỉ trị lớn số 1 của 10, 7, 9, 27, 2, 15 -> 27 (B1, B2, B3, B4, B5 bỏ qua). MAX(A1:B5) cho tác dụng là 27.

Đáp án: D


Câu 8:Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 những cách tính làm sao sau đâu là đúng:

A.=Sum ( A1+B1+C1)

B.=Average(A1,B1,C1)

C.=Average (A1,B1,C1)

D.Cả A, B, C các đúng


hàm AVERAGE là hàm tính mức độ vừa phải cộng của một dãy những số. Vậy nhằm tính quý hiếm trung bình của ô A1, B1, C1 vào Excel ta gõ =Average(A1,B1,C1).

Đáp án: B


Câu 9:Cho hàm =Sum(A5:A10) nhằm thực hiện?

A.Tính tổng của ô A5 với ô A10

B.Tìm giá bán trị lớn nhất của ô A5 với ô A10

C.Tính tổng từ ô A5 cho ô A10

D.Tìm giá bán trị bé dại nhất từ bỏ ô A5 đến ô A10


Câu 10:Trong Excel, đưa sử một ô tính được nhập ngoại dung:

=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy tác dụng của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter?

A.11

B.12

C.

Xem thêm: “ Be In Charge Of Nghĩa Là Gì ? Cách Dịch Nghĩa Chính Xác Nhất

13

D.Một tác dụng khác


Hàm SUM, MAX, MIN là hàm tính tổng, giá chỉ trị khủng nhất, trả trị nhỏ tuổi nhất của một dãy những số. Phải SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6)= 3 + 4 + 5 =12