Sóng ngang: là sóng trong những số đó các bộ phận của môi trường thiên nhiên dao cồn theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Bạn đang xem: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và mặt phẳng chất lỏng.

Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.

Sóng dọc: là sóng trong đó các phần tử của môi trường xung quanh dao rượu cồn theo phương trùng với phương truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong: tất cả các môi trường thiên nhiên rắn, lỏng, khí.

Ví dụ: sóng âm, sóng bên trên một lò xo.


*

Khi sóng truyền qua, các phần tử của môi trường chỉ xấp xỉ quanh vị trí cân bằng của chúng mà không chuyển dời theo sóng, chỉ gồm pha giao động của chúng được truyền đi.


Tại nguồn O: (u_0 = A_0cos(omega t))Tại M biện pháp O một khoảng tầm (x m = m vDelta t) trên phương truyền sóng: (u_M = Acosomega (t - Delta t).)
*

(u_M = Acosomega (t - dfracxv) = Acos2pi (dfractT - dfracxlambda ) m left( 1 ight))

Với (t ge x/v)

Phương trình (1) là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.

PT (1) là 1 hàm vừa tuần trả theo thời gian, vừa tuần trả theo ko gian.


*

- Biên độ của sóng (A): là biên độ dao động của 1 phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

- Chu kỳ sóng (T): là chu kỳ xê dịch của một trong những phần tử của môi trường xung quanh sóng truyền qua.

- Tần số  (f): là đại lượng nghịch hòn đảo của chu kỳ sóng : (f=dfrac1T)

-Tốc độ truyền sóng (v):là tốc độ lan truyền dao đụng trong môi trường

Phụ trực thuộc vào thực chất của môi trường thiên nhiên truyền (tính lũ hồi và tỷ lệ môi trường): (v_R > m v_L > m v_K)Tốc độ truyền sóng khác vận tốc dao động của các thành phần vật hóa học khi sóng truyền qua.

- bước sóng $lambda $: là quãng đường cơ mà sóng truyền được vào một chu kỳ. (lambda = vT = dfracvf)

(Bước sóng l cũng là khoảng cách giữa nhị điểm ngay sát nhau độc nhất trên phương truyền sóng xấp xỉ cùng pha).

Xem thêm: Giải Toán Lớp 2 Trên Mạng Lớp 2, Cách Giải Toán Lớp 2 Trên Mạng

- tích điện sóng: năng lượng sóng là tích điện dao rượu cồn của các thành phần của môi trường có sóng truyền qua. Khi sóng cơ truyền càng xa mối cung cấp thì biên độ và tích điện sóng càng giảm

Đối cùng với sóng truyền đi từ 1 nguồn điểm:

+ Trong ko gian thì năng lượng sóng trải ra trên những mặt cầu có bán kính tăng dần nên năng lượng giảm tỉ trọng với bình phương quãng đường truyền sóng

+ Trong phương diện phẳng thì năng lượng sóng trải ra trên các đường tròn có bán kính tăng dần dần nên tích điện sóng bớt tỉ lệ với quãng con đường truyền sóng

+ lúc sóng chỉ truyền theo một phương trên một con đường thẳng (trong trường phải chăng tưởng), thì năng lượng của sóng không bị giảm và biên độ sóng ở đông đảo điểm sóng truyền tới là như nhau, tức là biên độ xê dịch của mọi phần tử mà sóng truyền cho tới là như nhau.