Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản

1. Những thành phần của văn bản

- cam kết tự:

+ Bao gồm các con chữ, bé số, cam kết hiệu...

Bạn đang xem: Cách soạn thảo văn bản theo đúng chuẩn trên word, cực hay !

+ Là thành phần cơ bản nhất của văn bản.

+ Phần lớn các ký tự đều được nhập từ bàn phím.

+ Ví dụ 1:a, b, c, #, &, 4, 6 ...

- Dòng: Là tập hợp các ký tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái quý phái lề phải.

- Đoạn:

+ Bao gồm nhiều câu liên tiếp, có liên quan tới nhau và hoàn chỉnh về ngữ nghĩa.

+ khi soạn thảo văn bản Word, ta nhấn phím Enter để kết thúc 1 đoạn văn bản.

- Trang: Là phần văn bản cùng nằm bên trên một trang in.

Ví dụ những thành phần cơ bản của văn bản:

*

Hình 1. Minh họa các thành phần cơ bản của văn bản​

2. Bé trỏ soạn thảo

*

Hình 2. Nhỏ trỏ soạn thảo với vùng soạn thảo​

- Dùng bàn phím để nhập (gõ) nội dung đến văn bản vào đồ vật tính.

- con trỏ soạn thảo là một vạch đứng nhấp nháy bên trên màn hình, mang đến biết vị trí xuất hiện của ký tự được gõ vào.

- Để chèn cam kết tự hay như là 1 đối tượng làm sao đó vào văn bản, ta phải di chuyển bé trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn.

- Di chuyển con trỏ tới vị trí cần thiết bằng phương pháp nháy chuột vào vị trí đó.

- tất cả thể sử dụng những phím để di chuyển bé trỏ:

+ Lên trên

+ Xuống dưới

+ lịch sự trái

+ lịch sự phải

- Home: di chuyển con trỏ ra đầu dòng.

- End: di chuyển nhỏ trỏ về cuối dòng.

- Page Up: di chuyển bé trỏ lên đầu trang văn bản.

- Page Down: di chuyển nhỏ trỏ về cuối trang văn bản.

3. Quy tắc gõ văn bản vào Word

- lúc soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt gần kề vào từ đứng trước nó, sau đó là một dấu phương pháp nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

- những dấu mở ngoặc (, <, {, , ", " phải được đặt liền kề vào mặt phải ký kết tự cuối cùng của từ ngay lập tức trước đó.

- Giữa các từ chỉ sử dụng 1 phím bí quyết để phân cách.

- Nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển thanh lịch đoạn văn bản mới.

4. Gõ văn bản chữ Việt

- Chương trình hỗ trợ gõ

*

Hình 3. Một số chương trình hỗ trợ gõ chữ Việt​

- Quy tắc gõ văn bản chữ Việt theo kiểu VNI cùng TELEX

*

Bảng 1. Quy tắc gõ chữ Việt theo kiểu VNI với TELEX​

*

Bảng 2.Quy tắc gõ dấu Việt theo kiểu VNI với TELEX​

- Để có thể soạn thảo chữ tiếng Việt, xem trên màn hình, in ra giấy thì cần phải có những tệp tin đặc biệt được cài đặt trên máy tính.

- những tệp tin này được gọi là fonts chữ Việt.

- tất cả nhiều phông chữ khác biệt dùng để hiển thị cùng in chữ Tiếng Việt: .VnTime, .VnArial, VNI-Times, VNI-Helve …

Chú ý:

- Để gõ chữ Việt cần phải chọn tính năng chữ Việt của chương trình gõ.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Vật Lý 12 Bài 6 Vật Lý 12, Báo Cáo Thực Hành Lý 12 Con Lắc Đơn

- ngoài ra, để hiển thị với in chữ Việt còn cần chọn đúng font chữ phù hợp với chương trình gõ.