Tính từ sở hữu là gì ?

Một tính từ tải là trường đoản cú đứng trước danh tự để cho thấy rằng danh từ đó là của ai. Tính từ sở hữu có trách nhiệm bổ nghĩa cho danh từ bỏ . Họ gọi thương hiệu nó là tính trường đoản cú sở hữu bởi vì nó thể hiện tính chất sở hữu của tín đồ hoặc vật đối với danh từ bỏ đi sau nó.

Bạn đang xem: Sau tính từ sở hữu là gì

Đang xem: Sau tính từ cài là gì

Chú ý: bọn họ cũng thực hiện tính từ sở hữu cho các thành phần trên khung hình người.

Ví dụ :

My car is red

The red car is my car.

I broke my leg.

Cấu trúc của tính từ tải trong câu :

Tính từ (Adjective) + Danh trường đoản cú (Nouns)

Ví dụ : My car

Các một số loại tính từ download trong tiếng anh :

Tính từ sở hữu trong giờ anh được đưa từ đại tự nhân xưng. Hãy coi bảng sau để nắm vững quy tắc biến hóa từ đại từ bỏ nhân xưng sang tính từ sở hữu nhé.

Đại trường đoản cú nhân xưng

Tính từ Sở Hữu

Phiên Âm Quốc Tế

Tôi: I

MY: của tôi

/mai/

Chúng tôi WE

OUR: của bọn chúng tôi, của chúng ta

/”auə/

Bạn: YOU

YOUR: của bạn

/jɔ:/

Các bạn: YOU

YOUR: của những bạn

/jɔ:/

Anh ấy: HE

HIS: của anhấy

/hiz/

Cô ấy: SHE

HER: của cô ý ấy

/hə:/

Nó: IT

ITS: của nó

/its/

Họ, chúng nó: THEY

THEIR: của họ, của chúng

/ðeə/

Cách sử dụng tính từ cài trong giờ anh

Như vẫn đề cập ở kết cấu của tính từ download trong câu. Việc sử dụng tính trường đoản cú sở hữu kha khá đơn giản, vì nó thể hiện đặc điểm sở hữu của người nào đó đối với một danh từ phải nó luôn luôn đứng trước danh từ bỏ

Ví dụ : His car, my car, her car

Trong một trong những trường hợp, người ta không cần sử dụng tính từ sở hữu trong câu mà thực hiện mạo từ khẳng định “the” để nắm thế, tuy nhiên về mặt ý nghĩa sở hữu vẫn không gắng đổi.

Ví dụ : I broke in “the” leg ráng cho I broke in “my” leg.

*

( Bảng quan hệ giữa tính từ mua trong tiếng Anh với các đại từ khác )

Học chơi ngay Tại Đây

Bài tập về tính từ download trong giờ anh bao gồm đáp án

1/ Write the correct possessive pronoun for each sentence.

That book belongs to lớn those kids. That book is _________________.

Đáp án: theirs

This bicycle belongs to my neighbor Bill. This bicycle is _________________.

Đáp án: his

This scarf belongs khổng lồ my aunt Tina. This scarf is _____________.

Đáp án: hers

This toy belongs to lớn you. This toy is ______________.

Đáp án: yours

This apartment belongs khổng lồ me and my cousin. This apartment is _____________.

Đáp án: ours

These mittens belong to lớn my mother. These mittens are _____________.

Đáp án: hers

Those cookies belong lớn my sister”s friends. Those cookies are _______________.

Đáp án: theirs

These suitcases belong to lớn you & your wife. These suitcases are ___________________.

Đáp án: yours

That pillow belongs lớn me. That pillow is __________________.

Đáp án: mine

That lamp belongs lớn my aunt và uncle. That lamp is _____________.

Đáp án: theirs

2/ Complete the sentences with the words in the word menu below.

her hers his His my our ours their

The Mysterious Volkswagen

Last week, we had a tiệc nhỏ at ______1________ house. Many people came, & there were lots of cars parked outside. At the over of the party, only three people were left: myself, Eric, và Cathy. However, there were four cars. One of them was a Volkswagen. I didn”t remember seeing it before, so I asked whose it was.

Xem thêm: Trọn Bộ Về Thì Hiện Tại Hoàn Thành Là Gì, Thì Hiện Tại Hoàn Thành Trong Tiếng Anh

Eric said it wasn”t ______2______ car. ______3_______ is a Chevrolet pickup. When I asked Cathy if it was _____4______, she said no – ____5___ car is a Ford Explorer. I knew it wasn”t _______6______ car, of course. Finally, I called the police, và they came and examined it. They said it belonged to a family on the next street. Someone stole it from ______7______ street and left it on ______8______.

Đáp án :

our his His hers her my their ours ( tham khảo thêm phương pháp học tập tiếng anh giao tiếp đàm thoại qua phim hiệu quả )

*

(Giao diện website học tiếng anh qua phim tác dụng love-ninjas.com ) (Video một đoạn clip song ngữ bên trên website love-ninjas.com )