Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

1. Sắp xếp dữ liệu

a. Định nghĩa

Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để các giá trị trong một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.*Lưu ý 1:

Đối với những cột có kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh

Dữ liệu trong các cột khi sắp xếp phải có cùng kiểu dữ liệu (số, kí tự, thời gian)

b. Cách thực hiện

Cách 1. Sắp xếp dữ liệu bằng cách sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ:

Bước 1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp

Bước 2. Nháy nút

*

Sort Ascending trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần (hoặc nháy nút

*

Sort Descending trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần)

*Lưu ý 2:Nếu em không nhìn thấy các nút lệnh

*

Sort Ascending,

*

Sort Descending trên thanh công cụ, thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy vào nút Toolbar Options

Bước 2. Trỏ vào Add or Remove Buttons

Bước 3. Chọn Standard

Bước 4. Nháy chuột để đánh dấu các nút lệnh cần hiển thị

*

Hình 1. Hiển thị các nút lệnh sắp xếp​

Cách 2. Sắp xếp dữ liệu từ bảng chọn:

Bước 1. Chọn một ô trong cột cần sắp xếp

Bước 2. Vào bảng chọn Data\ Sort xuất hiện hộp thoại Sort

Bước 3. Chọn Ascending hoặc Descending

Bước 4. Nháy OK

*

Hình 2. Các chức năng trong hộp thoại Sort​

2. Lọc dữ liệu

a. Định nghĩa

Lọc dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị các hàng thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định nào đó.b. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị:

Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

Mở bảng chọn Data / Filter / AutoFilter. (Xuất hiện

*

(mũi tên) trên hàng tiêu đề cột)

Bước 2: Lọc:

Nháy chuột vào nút

*

(mũi tên) trên hàng tiêu đề cột

Nháy chọn một giá trị mà ta muốn lọc trong danh sách

Một số lưu ý:

Sau khi có kết quả lọc trong một cột, có thể chọn cột khác để tiếp tục lọc

Đểhiển thị lại toàn bộ danh sách chọn lệnh: Data / Filter / Show All

Thoát khỏi chế độ đặt lọc:Data / Filter và nháy chuột xóa đánh dấu AutoFilter

c. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

Bước 1. Mở chế độ lọc (Data / Filter / AutoFilter).

Bước 2. Nháy nút mũi tên trên tiêu đề cột cần lọc và chọn Top 10

Bước 3.


Bạn đang xem: Sắp xếp và lọc dữ liệu


Xem thêm: Liên Từ Tiếng Anh Là Gì ? Cách Dùng Liên Từ Trong Tiếng Anh Liên Từ Trong Tiếng Anh

Thiết đặt các lựa chọn trong hộp thoại Top và nháy Ok

*

Hình 3. Thiết đặt các lựa chọn trong hộp thoại Top