Bài 8. Sắp xếp với lọc dữ liệu

1. Sắp xếp dữ liệu

a. Định nghĩa

Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí những hàng để các giá trị trong một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần xuất xắc giảm dần.*Lưu ý 1:

Đối với những cột tất cả kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ chiếc tiếng Anh

Dữ liệu trong các cột lúc sắp xếp phải tất cả cùng kiểu dữ liệu (số, kí tự, thời gian)

b. Biện pháp thực hiện

Cách 1. Sắp xếp dữ liệu bằng giải pháp sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ:

Bước 1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp

Bước 2. Nháy nút

*

Sort Ascending bên trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần (hoặc nháy nút

*

Sort Descending bên trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần)

*Lưu ý 2:Nếu em không chú ý thấy những nút lệnh

*

Sort Ascending,

*

Sort Descending trên thanh công cụ, thì thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Nháy vào nút Toolbar Options

Bước 2. Trỏ vào địa chỉ or Remove Buttons

Bước 3. Chọn Standard

Bước 4. Nháy chuột để đánh dấu những nút lệnh cần hiển thị

*

Hình 1. Hiển thị các nút lệnh sắp xếp​

Cách 2. Sắp xếp dữ liệu từ bảng chọn:

Bước 1. Chọn một ô vào cột cần sắp xếp

Bước 2. Vào bảng chọn Data Sort xuất hiện hộp thoại Sort

Bước 3. Chọn Ascending hoặc Descending

Bước 4. Nháy OK

*

Hình 2. Các chức năng vào hộp thoại Sort​

2. Lọc dữ liệu

a. Định nghĩa

Lọc dữ liệu là chỉ chọn với hiển thị những hàng thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định làm sao đó.b. Các bước thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị:

Chọn một ô vào vùng có dữ liệu cần lọc

Mở bảng chọn Data / Filter / AutoFilter. (Xuất hiện

*

(mũi tên) trên sản phẩm tiêu đề cột)

Bước 2: Lọc:

Nháy chuột vào nút

*

(mũi tên) trên hàng tiêu đề cột

Nháy chọn một giá chỉ trị nhưng mà ta muốn lọc vào danh sách

Một số lưu ý:

Sau khi tất cả kết quả lọc vào một cột, bao gồm thể chọn cột không giống để tiếp tục lọc

Đểhiển thị lại toàn bộ danh sách chọn lệnh: Data / Filter / Show All

Thoát khỏi chế độ đặt lọc:Data / Filter và nháy chuột xóa đánh dấu AutoFilter

c. Lọc các hàng có mức giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

Bước 1. Mở chế độ lọc (Data / Filter / AutoFilter).

Bước 2. Nháy nút mũi thương hiệu trên tiêu đề cột cần lọc và chọn top 10

Bước 3.


Bạn đang xem: Sắp xếp và lọc dữ liệu


Xem thêm: Liên Từ Tiếng Anh Là Gì ? Cách Dùng Liên Từ Trong Tiếng Anh Liên Từ Trong Tiếng Anh

Thiết đặt những lựa chọn vào hộp thoại Top và nháy Ok

*

Hình 3. Thiết đặt những lựa chọn vào hộp thoại Top