Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 10 được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và thiết kế .Sách gồm bảy chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề chất hóa học …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa học 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Bài 1. Nguyên tố nguyên tửBài 2. Phân tử nhân nguyên tử, thành phần hoá học, đồng vịBài 3. Luyện tập: thành phần nguyên tửBài 4. Cấu trúc vỏ nguyên tửBài 5. Cấu hình electron nguyên tửBài 6. Luyện tập: cấu trúc vỏ nguyên tửĐề soát sổ 15 phút – Chương 1 – hóa học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – hóa học 10

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – HÓA 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 8. Sự đổi khác tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của những nguyên tố hóa họcBài 9. Sự chuyển đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định pháp luật tuần hoànBài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến hóa tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử cùng tính chất của các nguyên tố hóa họcĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 2 – hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12. Link ion – tinh thể ionBài 13. Liên kết cộng hóa trịBài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tửBài 15. Hóa trị với số oxi hóaBài 16. Luyện tập: liên kết hóa họcĐề kiểm soát 15 phút – Chương 3 – hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – hóa học 10

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 17. Phản ứng oxi hoá – khửBài 18. Phân một số loại phản ứng vào hoá học tập vô cơBài 19. Luyện tập: bội nghịch ứng oxi hoá – khửBài 20. Bài thực hành số 1: bội phản ứng oxi hóa – khửĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 4 – hóa học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – hóa học 10

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài 21. Bao gồm về đội halogenBài 22. CloBài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric với muối cloruaBài 24. Qua loa về phù hợp chất có oxi của cloBài 25. Flo – Brom – IotBài 26. Luyện tập: nhóm halogenBài 27. Bài thực hành số 2: đặc điểm hóa học tập của khí clo với hợp hóa học của cloBài 28. Bài thực hành thực tế số 3: tính chất của Brom và IotĐề kiểm soát 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH

Bài 29. Oxi – ozonBài 30. Lưu huỳnhBài 31. Bài thực hành thực tế số 4: đặc thù của oxi, lưu lại huỳnhBài 32. Hiđro sunfua – sulfur đioxit – sulfur trioxitBài 33. Axit sunfuric – muối bột sunfatBài 34. Luyện tập oxi cùng lưu huỳnhBài 35. Bài thực hành số 5: đặc điểm các hợp hóa học của lưu huỳnhĐề bình chọn 15 phút – Chương 6 – hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – HÓA HỌC 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa họcBài 37. Bài thực hành số 6: tốc độ phản ứng hóa họcBài 38. Thăng bằng hóa họcBài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và cân bằng hóa họcĐề chất vấn 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – hóa học 10
*

*

*

*

*

Mê tải Sách là thư viện sách online cho phép người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều sách thuộc nhiều thể loại với những định dạng Ebook thịnh hành cho smartphone và sản phẩm tính. Các bạn đọc rất có thể xem online hoặc download về máy để tiện theo dõi.
Xem thêm: Nguyên Nhân Của Bùng Nổ Dân Số Là Gì? Hậu Quả Và Cách Giải Quyết

Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi thông tin và hình ảnh trên website mọi được xem thêm thông tin trên Internet. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm ngẫu nhiên thông tin nào trên web này. Nếu như làm ảnh hưởng đến cá thể hay tổ chức nào, khi được yêu thương cầu, chúng tôi sẽ chăm chú và gỡ vứt ngay lập tức.