Bài Tập hóa học 10 được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách có bảy chương vừa đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề hóa học …
Bạn đang xem: Sách bài tập hóa học 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Bài 1. Yếu tố nguyên tửBài 2. Hạt nhân nguyên tử, thành phần hoá học, đồng vịBài 3. Luyện tập: nguyên tố nguyên tửBài 4. Cấu trúc vỏ nguyên tửBài 5. Cấu hình electron nguyên tửBài 6. Luyện tập: kết cấu vỏ nguyên tửĐề bình chọn 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – HÓA 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 8. Sự đổi khác tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcBài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định qui định tuần hoànBài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 11. Luyện tập: Bảng tuần trả sự chuyển đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa họcĐề soát sổ 15 phút – Chương 2 – hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – hóa học 10

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12. Link ion – tinh thể ionBài 13. Link cộng hóa trịBài 14. Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15. Hóa trị với số oxi hóaBài 16. Luyện tập: link hóa họcĐề đánh giá 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – hóa học 10

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 17. Làm phản ứng oxi hoá – khửBài 18. Phân các loại phản ứng vào hoá học vô cơBài 19. Luyện tập: phản bội ứng oxi hoá – khửBài 20. Bài thực hành số 1: làm phản ứng oxi hóa – khửĐề đánh giá 15 phút – Chương 4 – hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – hóa học 10

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài 21. Khái quát về team halogenBài 22. CloBài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric cùng muối cloruaBài 24. Qua quýt về thích hợp chất gồm oxi của cloBài 25. Flo – Brom – IotBài 26. Luyện tập: team halogenBài 27. Bài thực hành thực tế số 2: tính chất hóa học của khí clo cùng hợp chất của cloBài 28. Bài thực hành thực tế số 3: đặc điểm của Brom cùng IotĐề soát sổ 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – hóa học 10

CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH

Bài 29. Oxi – ozonBài 30. Giữ huỳnhBài 31. Bài thực hành thực tế số 4: tính chất của oxi, lưu giữ huỳnhBài 32. Hiđro sunfua – sulfur đioxit – diêm sinh trioxitBài 33. Axit sunfuric – muối bột sunfatBài 34. Luyện tập oxi cùng lưu huỳnhBài 35. Bài thực hành số 5: tính chất các hợp chất của giữ huỳnhĐề đánh giá 15 phút – Chương 6 – hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – hóa học 10

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – HÓA HỌC 10

Bài 36. Vận tốc phản ứng hóa họcBài 37. Bài thực hành thực tế số 6: tốc độ phản ứng hóa họcBài 38. Thăng bằng hóa họcBài 39. Luyện tập tốc độ phản ứng và thăng bằng hóa họcĐề bình chọn 15 phút – Chương 7 – hóa học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – chất hóa học 10
*

*

*

*

*

Mê thiết lập Sách là tủ sách sách online có thể chấp nhận được người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Công ty chúng tôi có không ít sách thuộc nhiều thể một số loại với những định dạng Ebook phổ cập cho smartphone và vật dụng tính. Bạn đọc có thể xem online hoặc download về máy để tiện theo dõi.
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Plain Là Gì Trong Tiếng Anh, Plain Nghĩa Là Gì

Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi thông tin và hình ảnh trên website những được sưu tầm trên Internet. Chúng tôi không cài hay chịu đựng trách nhiệm ngẫu nhiên thông tin như thế nào trên website này. Ví như làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, công ty chúng tôi sẽ lưu ý và gỡ vứt ngay lập tức.