(eginarray*20c + eginarray*20c16\38endarray\hline,,,,54endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c31\49endarray\hline,,,,80endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c77\23endarray\hline,100endarray) (eginarray*20c + eginarray*20c,,,8\92endarray\hline,100endarray)

(eginarray*20c - eginarray*20c42\27endarray\hline,,,15endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c80\56endarray\hline,,,24endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c100\,,89endarray\hline,,,,,11endarray) (eginarray*20c - eginarray*20c100\,,,,4endarray\hline,,,,,96endarray)


Bài 2

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm những phép tính có hiệu quả bằng nhau:

*

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm tìm kết quả của những phép tính rồi nối các phép tính có kết quả bằng nhau lại cùng với nhau.

Bạn đang xem: Phép cộng trong phạm vi 100

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

48 + 7 = 55 8 + 32 = 40

75 – 10 = 65 92 – 52 = 40

56 + 8 = 64 70 – 6 = 64

72 – 7 = 65 47 + 8 = 55

Vậy các phép tính có kết quả bằng nhau được nối cùng nhau như sau:

*

love-ninjas.com


Bài 3

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

*

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính ở nhị vế, so sánh công dụng với nhau rồi điền dấu phù hợp vào ô trống.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 4

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

Tính:

50 + 10 + 40 34 + 8 – 12

100 – 80 + 70 51 – 6 + 35

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái thanh lịch phải.

Lời giải chi tiết:

50 + 10 + 40 = 60 + 40 = 100

34 + 8 – 12 = 42 – 12 = 30

100 – 80 + 70 = 20 + 70 = 90

51 – 6 + 35 = 45 + 35 = 80


Bài 5

Bài 5 (trang 97 SGK Toán 2 tập 1)

a) bà bầu love-ninjas.com nên hái 95 trái xoài nhằm biếu họ hàng, mẹ đã hái được 36 quả. Hỏi mẹ còn buộc phải hái từng nào quả xoài?

*

b) Vườn nhà Thanh bao gồm 27 cây nhãn, số lượng kilomet vải nhiều hơn thế nữa số cây nhã 18 cây. Hỏi vườn nhà Thanh tất cả bao nhiêu cây vải?

*

Phương pháp giải:

a) - Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho thấy thêm gì (số quả xoài bà mẹ cần hái, số trái xoài bà mẹ đã hái được) cùng hỏi gì (số trái xoài bà mẹ còn đề xuất hái), trường đoản cú đó ngừng tóm tắt bài toán.

- Để tìm số quả xoài bà bầu còn đề xuất hái ta đem số quả xoài bà bầu cần hái trừ đi số quả xoài bà mẹ đã hái được.

b) - Đọc kĩ đề bài bác để khẳng định đề bài cho thấy gì (số cây nhãn gồm trong vườn, số kilomet vải nhiều hơn thế số cây nhãn) và hỏi gì (số cây vải có trong vườn), từ đó ngừng tóm tắt bài xích toán.

Xem thêm: Oem Là Gì? Cách Phân Biệt Hàng Oem Là Gì ? Một Số Kiến Thức Cần Nắm Rõ Về Hàng Oem

- Để tra cứu số cây vải bao gồm trong sân vườn ta rước số cây nhãn tất cả trong vườn cộng với số lượng kilomet vải nhiều hơn nữa số cây nhãn.