Bạn đã xem: Báo cáo thực tư trang 12 nhỏ lắc đơn tại Sài Gòn cần Thơ: chia sẻ Kiến Thức du lịch & Ẩm Thực– Chọn bài xích -Bài 1: xê dịch điều hòaBài 2: con lắc lò xoBài 3: nhỏ lắc đơnBài 4: xê dịch tắt dần. Xấp xỉ cưỡng bứcBài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa thuộc phương, thuộc tần số. Phương pháp Fre-NenBài 6:Thực hành: điều tra thực nghiệm các định luật xấp xỉ của bé lắc đơn

Giải bài bác Tập trang bị Lí 12 – bài 6:Thực hành: điều tra thực nghiệm các định luật giao động của nhỏ lắc đơn giúp HS giải bài bác tập, nâng cấp khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, tương tự như định lượng trong việc hình thành những khái niệm với định chế độ vật lí:

I. Mục đích

+ điều tra khảo sát thực nghiệm nhằm phát hiện ảnh hưởng của biên độ, khối lượng, chiều lâu năm của bé lắc đơn đối với chu kì xấp xỉ T, từ đó tìm ra cách làm tính chu kì


*

, và ứng dụng gia tốc trọng trường g tại khu vực làm thí nghiệm.

II. Biện pháp thí nghiệm

Gồm:

+ Bộ cha quả nặng nhiều loại 50g

+ sợi dây mảnh ko giãn dài khoảng tầm 1m

+ giá bán thí nghiệm sử dụng treo bé lắc solo có tổ chức cơ cấu điều chỉnh chiều nhiều năm của bé lắc đơn.

+ Đồng hồ bấm giây (sai số ± 0,2s) hoặc đồng hồ hiện số có cổng quang đãng điện.

+ Một thước đo chiều dài khoảng chừng 500mm.

+ Một tờ giấy kẻ ô milimet.

III. Triển khai thí nghiệm

1. Chu kì xê dịch T của nhỏ lắc đơn dựa vào vào biên độ dao động như vậy nào?

Tiến hành:

+ Quả nặng nề 50g, chiều dài bé lắc đơn 50cm; kéo con lắc lệch ngoài vị trí cân đối biên độ A = 3cm.

+ Đo thời hạn con lắc triển khai 10 giao động toàn phần (mỗi lần đo thời gian, ta đo tái diễn 5 lần, rồi rước giá trung bình)

+ triển khai phép đo bên trên với các giá trị khác biệt của biên độ A (A = 3, 6, 9, 18cm)

Ghi kết quả vào bảng số liệu Bảng 6.1

Bảng 6.1: m = 50g, l = 50,0cm

A (cm) sinα = A/l Góc lệch α (o) Thời gian 10 xê dịch t (s) Chu kì T (s)
A1 = 3,0 0,06 3,44o t1 = 14,32 ± 0,32 T1 = 1,432 ± 0,032
A2 = 6,0 0,12 6,89o t2 = 14,12 ± 0,20 T2 = 1,412 ± 0,020
A3 = 9,0 0,18 10,37o t3 = 14,54 ± 0,24 T3 = 1,454 ± 0,024
A4 = 18 0,36 21,1o t4 = 15,84 ± 0,31 T4 = 1,584 ± 0,031

Từ bảng số liệu rút ra định dụng cụ về chu kì của nhỏ lắc đơn xê dịch với biên độ nhỏ.

Định luật: nhỏ lắc đơn giao động với biên độ nhỏ tuổi (α o) thì xem là dao hễ điều hòa, chu kỳ luân hồi của con lắc lúc đó không nhờ vào vào biên độ dao động.

2. Chu kì giao động T của nhỏ lắc đơn nhờ vào vào trọng lượng m của nhỏ lắc như vậy nào?

+ Chiều dài nhỏ lắc đơn thắt chặt và cố định 50cm, cân nặng của bé lắc theo thứ tự là: 50; 100, 150g

+ Đo thời gian 10 giao động toàn phần để xác minh chu kì T

Bảng 6.2: l = 50,0cm, A = 3cm

m (g) thời gian 10 xê dịch t (s) Chu kì T(s)
50 tA = 14,16 ± 0,26 TA = 1,416 ± 0,026
100 tB = 14,22 ± 0,20 TB = 1,422 ± 0,020
150 tC = 14,36 ± 0,28 TC = 1,436 ± 0,028

Từ bảng số liệu: tuyên bố định hình thức về trọng lượng của con lắc đối kháng dao động bé dại (α o): chu kỳ luân hồi của nhỏ lắc solo dao động nhỏ dại (α > 10o) không phụ thuộc vào vào trọng lượng của bé lắc.

3. Chu kì xấp xỉ T của con lắc đơn dựa vào vào chiều dài của con lắc như vậy nào?

– Dùng nhỏ lắc đơn có khối lượng là 50g, chiều dài là 50cm, Đo thời hạn 10 xấp xỉ để xác định chu kì T1

– đổi khác chiều dài bé lắc đơn, không thay đổi khối lượng, đo thời hạn 10 xê dịch để tính chu kì T2 với T3

Bảng 6.3

Chiều dài l (cm) thời hạn t = 10T (s) Chu kì T(s) T2 (s2) T2/l (s2/cm)
l1 = 50,0 ± 0,1 t1 = 14,29 ± 0,28 T1 = 1,429 ± 0,028 T12 = 2,0420 ± 0,0800 T12/l1 = 0,0408 ± 0,00168
l2 = 45,0 ± 0,1 t2 = 13,52 ± 0,24 T2 = 1,352 ± 0,024 T22 = 1,8279 ± 0,0649 T22/l1 = 0,0416 ± 0,00157
l3 = 60,0 ± 0,1 t3 = 15,78 ± 0,32 T3 = 1,578 ± 0,032 T32 = 2,4900 ± 0,1010 T32/l1 = 0,0415 ± 0,00175

– Vẽ đồ thị trình diễn sự phụ thuộc vào của T vào l. Rút ra thừa nhận xét

– Vẽ đồ vật thị màn trình diễn sự dựa vào của T2 vào l. Rút ra nhấn xét

– tuyên bố định chính sách về chiều nhiều năm của con lắc đơn.

4. Kết luận:

a) trường đoản cú các tác dụng nhận được làm việc trên suy ra: Chu kỳ xê dịch của nhỏ lắc solo với biên độ nhỏ, tại cùng một nơi, không phụ thuộc vào trọng lượng và biên độ dao động của con lắc nhưng mà tỉ lệ với căn bậc nhị chiều dài của bé lắc theo công thức: T = a√l

Trong đó hiệu quả thí nghiệm đến ta quý hiếm a = 2,032

b) Theo phương pháp lí thuyết về chu kỳ dao động của bé lắc đơn giao động với biên độ nhỏ:


*

*

(với g lấy bởi 9,8m/s2)

So sánh tác dụng đo a cho thấy thêm công thức (*) đã làm được nghiệm đúng.

c) Tính tốc độ trọng ngôi trường g tại nơi làm phân tích theo quý hiếm a thu được từ thực nghiệm.


*

Báo cáo thực hành

Khảo liền kề thực nghiệm những định luật xê dịch của bé lắc đơn

I. MỤC ĐÍCH THỰC HÀNH

+ phân phát hiện tác động của biên độ, khối lượng, chiều dài bé lắc đơn đối với chu kỳ giao động T.

+ Từ đó tìm ra bí quyết


*

và vận dụng tính tốc độ trọng trường g tại vị trí làm thí nghiệm.

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Trả lời các thắc mắc SGK

1.Bạn vẫn xem: Định luật cân nặng của con lắc đơn

Bạn sẽ xem:

con lắc đối kháng có cấu tạo gồm một vật bé dại có khối lượng m được treo sinh sống đầu của một sợi dây ko dãn, cân nặng không xứng đáng kể, nhiều năm l. Chiều dài 1 rất cao so với form size quả cầu. Chiều lâu năm của nhỏ lắc được xác định bằng cách đo khoảng cách từ điểm treo cố định đến trọng tâm của trái nặng.

Chiều dài l của con lắc đơn được đo bởi thước đo của giá chỉ thí nghiệm cần sử dụng treo con lắc đối kháng có cơ cấu điều chỉnh chiều dài nhỏ lắc đơn.

2.

Bạn đang xem: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Để phát hiện tại sự dựa vào của chu kì giao động T của con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ tuổi vào biên độ dao động, ta xác định các chu kì xê dịch của thuộc một con lắc với chiều lâu năm 1 ko đổi, nhưng có biên độ A ráng đổi. Đo thời hạn dao động tất cả biên độ A không giống nhau.

3. Để phát hiện tại sự nhờ vào chu kỳ dao động T của nhỏ lắc đơn dao động với biên độ nhỏ vào chiều dài bé lắc solo ta khảo sát điều tra chu kỳ xê dịch T của con lắc đối chọi với chiều nhiều năm tăng dần, gồm 3 trường hợp rất có thể xảy ra:

+ l tăng thì T giảm

+ l tăng thì T không thay đổi hay l ko phụ thuộcT

+ l tăng thì T tăng

4. Để khẳng định chu kì T với sai số ΔT = 0,02s khi dùng đồng hồ thời trang có kim giây. Ta cần đo thời gian t của N giao động toàn phần.

Trong quá trình đo t của đồng hồ kim giây tất cả sai số là 0,2s bao gồm sai số chủ quan khi bấm cùng sai số dụng cụ cần Δt = n.ΔT = 0,2 + 0,02 = 0,22s, vì thế cần đo số dao động toàn phần N > 11 dao động.

III. KẾT QUẢ

1. Khảo sát tác động của biên độ dao động đối với chu kỳ T của con lắc đơn.

– chu kỳ luân hồi T1 = t1/10 = 1,432s; T2 = t2/10 = 1,412s; T3 = t3/10 = 1,454s.

– tuyên bố định điều khoản về chu kỳ của bé lắc đơn xê dịch với biên độ nhỏ:

Con lắc đơn xấp xỉ với biên độ nhỏ (α > 10o) thì xem là dao động điều hòa, chu kỳ luân hồi của con lắc khi ấy không phụ thuộc vào vào biên độ dao động.

Khảo sát tác động của cân nặng của nhỏ lắc m đối với chu kỳ giao động T.

+ bé lắc khối lượng mA có chu kỳ TA = 1,416 ± 0,026

+ bé lắc cân nặng mB có chu kỳ luân hồi TB = 1,422 ± 0,020

+ nhỏ lắc trọng lượng mC có chu kỳ TC = 1,436 ± 0,028

Phát biểu định phương pháp về cân nặng của con lắc đơn:

Chu kỳ của con lắc solo dao động nhỏ (α > 10o) không dựa vào vào trọng lượng của bé lắc.

3. Khảo sát tác động của chiều dài bé lắc đối kháng l so với chu kỳ dao động T

Căn cứ các hiệu quả đo cùng tính được theo bảng 6.3, vẽ thứ thị trình diễn sự phụ thuộc vào của T vào l và đồ thị của T2 vào l:

bài xích 1 (trang 32 SGK đồ gia dụng Lý 12): dự đoán xem chu kì dao động T của một nhỏ lắc đơn nhờ vào vào phần lớn đại lượng đặc thù l, m, α của nó như thế nào? Làm giải pháp nào để khám nghiệm từng dự đoán đó bởi thí nghiệm?

Lời giải:

Dự đoán chu kì T của bé lắc đơn nhờ vào vào hầu như đại lượng đặc thù chiều nhiều năm l, trọng lượng vật nặng trĩu m, biên độ góc α0.

Để khám nghiệm từng dự đoán đó, ta cần triển khai thí nghiệm thay đổi một đại lượng và giữ không thay đổi hai đại lượng còn lại.

Bài 2 (trang 32 SGK đồ gia dụng Lý 12): Chu kì giao động của bé lắc đối kháng có dựa vào vào khu vực làm thí nghiệm xuất xắc không? Làm bí quyết nào nhằm phát hiện điều này bằng thí nghiệm?

Lời giải:

Dự đoán chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào vào nơi làm thí nghiệm, để kiểm chứng dự đoán đó, ta cần thực hiện thí nghiệm với bé lắc tất cả chiều dài không đổi tại phần đa nơi không giống nhau.

Xem thêm: Giải Vở Bài Thực Hành Hệ Sinh Thái Lớp 9, Giải Sinh Học 9 Bài 51

Bài 3 (trang 32 SGK đồ Lý 12): rất có thể đo chu kì bé lắc đối chọi có chiều lâu năm l

Lời giải:

Không thể đo chu kì bé lắc đơn có chiều dài bé dại hơn 10cm vày khi đó form size của quả nặng nề là đáng chú ý so với chiều nhiều năm dây, cho nên vì vậy khó tạo thành dao động với biên độ bé dại dẫn đến khó khăn đo chu kì T.

Bài 4 (trang 32 SGK trang bị Lý 12): Dùng con lắc nhiều năm hay ngắn sẽ đến kết quả chính xác hơn khi xác minh gia tốc rơi tự do thoải mái g tại khu vực làm thí nghiệm?

Lời giải:

Dùng nhỏ lắc dài để khẳng định gia tốc trọng ngôi trường g mang đến kết quả chính xác hơn khi dùng con nhấp lên xuống ngắn vì chưng sai số tỉ đối