Giải Tin học 4 bài bác 1: học toán với phần mềm Cùng học toán 4

Bài 1 trang 58 SGK Tin học 4

Màn hình bên thể hiện bài xích học nhận thấy phân số:

*

Phân số trong screen trên là phân số nào?

Lời giải:

- Phân số trong màn hình trên là 1/5

Bài 2 trang 58 SGK Tin học tập 4 

Nút lệnh nào bên dưới đây được cho phép em luyện tập rút gọn gàng phân số:

*

Lời giải:

*

- Nút lệnh rút gọn phân số là:

*

Bài 3 trang 58 SGK Tin học tập 4

Luyện tập phân tích số bằng phương pháp nháy loài chuột lên biểu tượng 

*
 trên màn hình. Mẫu của các bài luyện này như hình bên.

*

Hãy phân tích những số sau theo chủng loại trên:

a) 7009546

b) 1324015

c) 4690956

Lời giải:

a) 7009546

7 triệu

9 nghìn

4 trăm

4 chục

6 1-1 vị

b) 1324015

1 triệu

324 nghìn

0 trăm

1 chục

5 đối chọi vị

c) 4690956

4 triệu

690 nghìn

9 trăm

5 chục

6 đơn vị

Bài thực hành 1 trang 56 SGK Tin học 4

Luyện tập phép phân tách cho số có hai chữ số không nhẩm bằng cách nháy con chuột lên biểu tượng trong cửa sổ chính. Em sẽ rèn luyện theo những bài sau:

Lời giải:

*

Bài thực hành thực tế 2 trang 57 SGK Tin học 4

 Luyện tập phép phân tách cho số gồm hai chữ số có nhẩm bằng cách nháy loài chuột lên biểu tượng 

*
 trong cửa sổ chính.

Lời giải:

*

Bài thực hành 3 trang 57 SGK Tin học 4

Luyện tập cộng, trừ phân số bằng cách nháy loài chuột lên biểu tượng

*
trong hành lang cửa số chính