Lý thuyết Hóa 10 bài xích 18. Phân nhiều loại phản ứng trong hóa học vô cơ

I. PHẢN ỨNG CÓ SỰ thế ĐỔI SỐ OXI HÓA VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ nắm ĐỔI SỐ OXI HÓA

1. Bội nghịch ứng hóa hợp

* Thí dụ 1:

*

- Số lão hóa của hiđro tăng từ 0⟶ +1

- Số oxi hóa của oxi bớt từ 0⟶ −2

* Thí dụ 2:

*

- Số oxi hóa của các nguyên tố không nắm đổi.

Bạn đang xem: Bài 18

⟹ Nhận xét: Trong phản bội ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố tất cả thể biến đổi hoặc không thay đổi.

2. Phản ứng phân hủy

* Thí dụ 1:

*

- Số oxi hóa của oxi tăng từ −2⟶ 0

- Số oxi hóa của clo bớt từ +5⟶ −1

* tỉ dụ 2:

*

- Số oxi hóa của những nguyên tố không nắm đổi.

⟹ Nhận xét: Trong phản bội ứng phân hủy, số oxi hóa của các nguyên tố tất cả thể biến đổi hoặc không cố kỉnh đổi.

3. Phản bội ứng thế

* Thí dụ 1:

*

- Số thoái hóa của đồng tăng từ 0⟶ +2

- Số oxi hóa của bạc bẽo giảm từ +1⟶ 0

* Thí dụ 2:

*

- Số thoái hóa của kẽm tăng từ 0⟶ +2

- Số thoái hóa của hiđro sút từ +1⟶ 0

⟹ Nhận xét: Trong chất hóa học vô cơ, làm phản ứng thế bao giờ cũng tất cả sự biến hóa số oxi hóa của những nguyên tố.

4. Làm phản ứng trao đổi

* Thí dụ 1:

*

- Số thoái hóa của toàn bộ các yếu tố không ráng đổi.

* Thí dụ 2:

*

- Số oxi hóa của tất cả các nguyên tố không nuốm đổi.

⟹ Nhận xét: Trong làm phản ứng trao đổi, số thoái hóa của tất cả các yếu tắc không vắt đổi.

II. KẾT LUẬN

Dựa vào sự biến hóa số oxi hóa, hoàn toàn có thể chia phản ứng hóa học thành 2 loại:

⟶ Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa là phản bội ứng thoái hóa – khử.

Xem thêm: Giải Bài Tập Lý Lớp 12, Vật Lý 12, Vật Lí Lớp 12

⟶ Phản ứng hóa học không có sự đổi khác số oxi hóa, không phải là bội nghịch ứng lão hóa – khử.