Pentatonic (Ngũ cung) cực kỳ phổ biến đổi trong tất cả các thể một số loại âm nhạc, trường đoản cú Đông mang đến Tây do chúng hay như là 1 cách “tự nhiên”. Penta trong tiến Hy lạp có nghĩa là 5, cho nên vì thế pentatonic hàm ý chứa 5 nốt nhạc khác nhau.

Pentatonic được chia nhỏ ra làm Thứ và Trưởng nhưng khi chúng ta đã nắm rõ về nó thì không cần phân biệt làm cho gì, đặc trưng là cách thực hiện mà thôi