Trong tiếng Anh, có rất nhiều thành ngữ để mô tả những cách nói không giống nhau. Việc thực hiện được các loại thành ngữ đang làm câu nói hay hơn và nghe hệt như người bản xứ hơn. Do vậy, việc tìm hiểu cũng như sử dụng câu là việc quan trọng để có thể nâng cấp vốn từ bỏ vựng cũng giống như có thể miêu tả hay hơn. Ở các nội dung bài viết hoặc những bài bác đọc Ielts hay sử dụng cụm tự “On tài khoản for” Vậy thì nghĩa của các từ này là gì và phương pháp sử dụng như vậy nào?

Hôm nay, hãy với love-ninjas.com học về nhiều từ new này nhé!!!

 

on trương mục of trong giờ Anh

 

1. On tài khoản of giờ Việt là gì?

On account of /ɒn əˈkaʊnt fɔː (r) /

 

Định nghĩa:

 

On account of= Because of something

 

On trương mục of: được dùng trong câu để lấy ra vì sao hoặc dùng để làm giải mê say một vấn đề gì đó.

Bạn đang xem: On account of là gì

We have to vày all the household chores on trương mục of not going with my mother on her travel trip.Chúng tôi buộc phải làm tất cả việc nhà cũng chính vì chúng tôi ko cùng người mẹ đi du lịch. On account of lating for the final test, I have to restudy this subject again in the next semester và it’s not good at all.Bởi do trễ thi cuối kì yêu cầu tôi đề nghị bị học tập lại môn này trong học kỳ tới cùng nó ko ổn một ít nào.

 

2. Giải pháp dùng on tài khoản of vào câu:

 

on tài khoản of trong giờ đồng hồ Anh

 

On the trương mục of là nhiều liên từ vào câu. Các từ làm cho liên từ có nhiệm vụ nối nhì vế câu lại với nhau.

 

Do sau các On account là chữ of bắt buộc phía sau buộc phải là danh từ, cụm tính trường đoản cú danh tự hay hễ từ thêm ing (V-ing).

 

<Sau on tài khoản of là danh từ>

He was late at work on tài khoản of his kids. Anh ấy bị trễ giờ đồng hồ làm vị những người con của anh ấy.

Trong câu này, sau cụm từ “ on tài khoản of” là danh từ chỉ “his kid”.

On tài khoản of her lateness, she had no chance to say goodbye khổng lồ her boyfriend and it was the last time she heard from him.Bời vì chính vì sự chậm trễ, cô ấy đã bỏ dở cơ hội nói lời trợ thì biệt với những người bạn trai và này cũng là lần sau cùng cô ấy nghe tin từ bỏ anh ấy.

Trong câu này, sau cụm từ “ on trương mục of” là một trong những danh trường đoản cú “ lateness”.

 

<Sau on account of là cụm tính từ danh từ>

On account of beautiful face, she has a lot of chances in having a job. But unfortunately, she didn't take any chances. Bởi bởi sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy gồm rất nhiều thời cơ việc làm. Số đông không may, cô ấy đo đắn nắm mang thời cơ.

Trong câu này, sau cụm từ” on trương mục of” là 1 trong những cụm tính trường đoản cú danh trường đoản cú “ beautiful face”.

On account of good personalities, she is loved by everybody.Bởi bởi cô ấy cài đặt tích bí quyết tốt, cô ấy được thương mến bởi toàn bộ mọi người.

Trong câu này, sau các từ “ on trương mục of” là một trong cụm tính từ bỏ danh từ “ good personalities”

 

<Sau on account of là rượu cồn từ thêm -ing (V-ing)>

On trương mục of helping her, we have been late for our deadline.Bởi vì chưng giúp cô ấy, chúng tôi đã trễ hạn chót nộp bài.

Trong câu này, sau cụm từ “ On tài khoản of” là cồn từ thêm ing “ helping”.

 

We have to fix all the messy things he made on trương mục of solving his problem.Chúng tôi yêu cầu sửa mọi thứ trắc trở anh ấy tạo ra chính vì chúng tôi phải giải quyết và xử lý vấn đề của anh ấy ấy.

Trong câu này, sau cụm từ “ On trương mục of” là hễ từ thêm ing “ solving”

 

3. Các từ, cụm từ đồng nghĩa tương quan với on tài khoản of:

 

on account of trong giờ Anh

 

Từ tiếng Anh

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

by reason of

vì lý do

interest

quan tâm

because of

bởi vì

score

vì lẽ đó

regard

sự quan tiền tâm

consideration

Sự xem xét

owing to

on the basis of

trên cơ sở

for the sake of

vì ích lợi của

on the grounds of

trên đại lý của

result of

kết trái của

as

như

as a result of

la kêt quả của

as long as

miễn là

in view of

theo cách nhìn của

as things go

khi phần nhiều thứ diễn ra

being

hiện hữu

by cause of

bởi vì sao của

by reason of

vì lý do

by virtue of

bởi Đức hạnh của

considering

đang cân nặng nhắc

due to

do

for

cho

for the reason that

với lý do

for the sake of

vì lợi ích của

in as much as

thay vì

in behalf of

thay khía cạnh cho

in that

trong đó

in the interest of

vì tác dụng của

now that

bây tiếng thì

 

Because of climate change, polar bears are losing their habitat.Bởi vì khí hậu nỗ lực đổi, gấu bắc cực đang mất đi môi trường xung quanh sống của nó. Due to the fact that everyone does not believe in the government’s protection, they have khổng lồ buy self defense equipment.Bởi vì thực tiễn rằng phần đông người không tin tưởng tưởng vào sự đảm bảo của chính phủ, họ phải mua những khí cụ để bảo đảm chính phiên bản thân họ. I don’t want to choose between mother và father owing to lớn their devorce.Tôi không thích chọn giữa chị em và ba, cũng chính vì họ ly dị. For the sake of helping others’s lives, the firefighters have khổng lồ work more than forty hours a week but there is no extra money and they even have lớn risk their life.Bởi vày cứu rước mạng sinh sống của bạn khác, bộ đội cứu hỏa phải thao tác làm việc nhiều hơn bốn mươi tiếng 1 tuần nhưng không có tiền thưởng ngoại trừ giờ với họ phải mặc kệ tính mạng của bản thân. She is afraid of him for the reason that he used khổng lồ abuse her for a long time.Cô ấy rất sốt ruột anh ấy vày anh ấy từng đấm đá bạo lực cô ấy trong một khoảng thời gian dài. For loving him from high school, she always forgives everything he did like: cheating, abusing và even yelling at her parents and all he got from him is pain.

Xem thêm: Các Chức Danh Kế Toán Tổng Hợp Tiếng Anh Là Gì ? Những Điều Cần Nắm Rõ

Vì yêu anh ấy từ khi tham gia học cấp ba, cô ấy luôn luôn luôn tha lắp thêm cho toàn bộ những gì anh ấy đã làm cho như: nước ngoài tình, bao hành và thậm chí là hét vào phương diện vào ba người mẹ cô ấy và đa số gì cô ấy dấn lại là nỗi đau.

 

Hi vọng với bài viết này, love-ninjas.com đã khiến cho bạn hiểu rộng về on account for trong giờ đồng hồ Anh!!!