Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 thcs Tiểu học giành cho giáo viên nhiều người đang xem: câu hỏi trắc nghiệm tin học tập 11 chương 1 có đáp án

Tuyển chọn một số thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 - Chương Chương trình đơn giản dễ dàng (Bấm vào liên kết phía dưới để download xuống)
Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học 11

*

Tuyển lựa chọn một số thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 Chương Chương trình đơn giản

Chương II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN Câu 1: lựa chọn phát biểu sai trong số phát biểu sau : A. Nói chung, lịch trình thường bao gồm hai phần : phần khai báo với phần thân; B. Phần thân công tác nhất thiết đề nghị có; C. Phần khai báo tuyệt nhất thiết đề nghị có; (*) D. Phần thân chương trình rất có thể không cất một lệnh nào; Câu 2: lựa chọn câu đúng trong các câu sau : A. Trong phần khai báo, độc nhất vô nhị thiết nên khai báo tên công tác để luôn tiện ghi nhớ câu chữ chương trình; B. Loại khai báo tên công tác cũng là 1 dòng lệnh; C. Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong những thư viện do ngữ điệu lập trình cung cấp, buộc phải khai báo những thư viện này vào phần khai báo; (*) D. Ngữ điệu lập trình như thế nào có hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình; Câu 3: chọn câu phân phát biểu hợp lí nhất ? A. Khai báo hằng thường được áp dụng cho một quý hiếm tại mỗi thời điểm tiến hành chương trình; B. Biến đối chọi là đổi thay chỉ nhận các giá trị không đổi và mở ra nhiều lần vào chương trình; C. Khai báo hằng hay được thực hiện cho hầu hết giá trị không đổi và xuất hiện thêm nhiều lần vào chương trình; (*) D. Trong Pascal, toàn bộ các trở thành trong chương trình đều phải sở hữu giá trị không thay đổi và mở ra nhiều lần trong chương trình; Câu 4: chọn câu vạc biểu hợp lí nhất ? A. Vào Pascal, tất cả các đổi thay trong chương trình đều phải kê tên với khai báo mang lại chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí; (*) B. Trong Pascal, tất cả các đổi mới trong chương trình đều có một giá trị tại mỗi thời điểm triển khai chương trình; C. Khai báo hằng thường xuyên được sử dụng cho phong cách của hằng; D. Biến solo là đổi thay chỉ dìm kiểu của hằng; Câu 5: chọn câu vạc biểu phải chăng nhất ? A. Vào Pascal, toàn bộ các biến chuyển trong chương trình đều có giá trị không đổi và lộ diện nhiều lần vào chương trình; B. Biến đối kháng là thay đổi chỉ nhấn một cực hiếm tại từng thời điểm thực hiện chương trình; (*) C. Khai báo hằng thường được thực hiện cho đặt tên cùng khai báo mang lại chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí; D. Biến 1-1 là trở thành chỉ nhận kiểu của hằng; Câu 6: lựa chọn câu phân phát biểu hợp lý nhất ? A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại từng thời điểm triển khai chương trình; B. Khai báo hằng còn khẳng định cả để tên cùng khai báo mang lại chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí; C. Trong Pascal, toàn bộ các biến hóa trong chương trình đều phải sở hữu một quý giá tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình; D. Khai báo hằng còn xác định cả kiểu dáng của hằng; (*) Câu 7: Xét lịch trình Pascal cho khung dưới đây :

PROGRAM vi_du; BEGIN Writeln(‘Xin chao cac ban’); Writeln(‘Moi cac ban lam quen thuộc voi Pascal’); END.

Chọn phát biểu sai trong những phát biểu sau đây : A. Khai báo tên lịch trình là vi du (*) B. Khai báo tên công tác là vi_du C. Thân chương trình tất cả hai câu lệnh D. Chương trình không có khai báo hằng Câu 8: nên lựa chọn phương án ghép sai . Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ một số phong cách dữ liệu chuẩn chỉnh để A. Tín đồ lập trình biết phạm vi giá trị yêu cầu lưu trữ; B. Fan lập trình biết dung lượng bộ nhớ cần thiết nhằm lưu trữ; C. Tín đồ lập trình biết có những phép toán nào rất có thể tác động lên dữ liệu; D. Tín đồ lập trình không phải đặt thêm các kiểu dữ liệu khác; (*) Câu 9: chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : A. Mọi ngôn từ lập trình đều phải có các dạng hình dữ liệu chuẩn là : hình dáng nguyên, vẻ bên ngoài thực, đẳng cấp kí tự, hình trạng lôgic; B. Công cụ về phạm vi quý giá và kích thước bộ nhớ lưu trữ một giá trị của các kiểu dữ liệu chuẩn trong mọi ngữ điệu lập trình là như nhau; C. Tài liệu kiểu byte tất cả 256 quý hiếm từ 0, 1, 2, …, 255; (*) D. Tài liệu kiểu kí từ bỏ chỉ gồm 256 giá bán trị; Câu 10: phạt biểu làm sao dưới đó là sai ? A. Biện pháp khai báo trở thành trong ngôn ngữ lập trình khác nhau có thể khác nhau; B. Vào Pascal các biến cùng kiểu có thể được khai báo trong thuộc một list biến, những biến giải pháp nhau vị dấu phẩy; C.

Xem thêm: “ Phượt Thủ Tiếng Anh Là Gì ? Đi Du Lịch Bụi, Phượt Trong Tiếng Anh Là Từ Gì

Kiểu tài liệu của biến đề xuất là kiểu tài liệu chuẩn; (*) D. Hai biến hóa cùng một phạm vi hoạt động (ví dụ như thuộc trong một khai báo var) không được trùng tên;