Hãy nhập câu hỏi của bạn, love-ninjas.com vẫn tìm những câu hỏi có sẵn mang đến bạn. Nếu không vừa lòng với các câutrả lời bao gồm sẵn, các bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Máy bay trực thăng ra đời năm nào*168. Máy bay trực thăng thành lập vào năm như thế nào ?

Máy trực thăng ra đời vào năm abcd

Biết rằng : a ko là số nguyên tố , cũng ko là đúng theo số;

b là số dư vào phép chia 105 mang lại 12 ;

c là số yếu tố lẻ nhỏ tuổi nhất;

d là mức độ vừa phải công của b cùng c

vìa ko fai là SNT cũng ko fai là HSỐ=> a trực thuộc tập vừa lòng 0 và 1 cơ mà a là số dứngđầu vì vậy a ko thể là 0 => a =1

105: 12đc sốdư là 9 => b= 9

vì c lầ SNT lẻ nhỏ nhất => c=3

vì b=9; c=3 mà d là TBC của b và c => d = ( 9+ 3) :2 =6

=> mayd cất cánh trực thăng rađời năm 1936Vì a có đúng một cầu nêna=1a=1;

b là hợp số lẻ nhỏ tuổi nhất nênb=9b=9;

c chưa phải là số yếu tố cũng chưa phải là hợp số vàc≠1c≠1nênc=0c=0;

d là số nguyên tố lẻ bé dại nhất; chính là sốd=3d=3.

Vậy abcd=1903


Số ko là số nguyên tố cũng không là hợp số là 1 => a=1

Số dư b là 9 => b=9

Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là 3 => c=3

Trung bình cộng của b và c: (9+3):2=6 => d=6

Vậy: Máy bay trực thăng ra đời năm 1936.


a=1

b=9

c=3

d=6

máy cất cánh trực thăng thành lập năm 1936

đảm bảo đúng 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% đó nha

da


a không là số yếu tắc , cũng ko là hòa hợp số vậy a = 1

b là số dư trong phép phân chia 105 cho 12

Ta có105 : 19 = 8(dư 9) vậy b=9

c là số yếu tố lẻ nhỏ nhất vậy c=3

d là mức độ vừa phải công của b và c

Ta tất cả (b+c) : 2 = d

suy ra (9+3) : 2 =6 vậy d = 6

suy ra abcd = 6

Vậy máy cất cánh trực thăng thành lập và hoạt động năm 1936


+ Số tự nhiên không cần số nguyên tố, cũng chưa hẳn hợp số là 0 với 1.

Vì a > 0 nên a = 1.

+ thực hiện phép phân tách 105 mang lại 12 được thương bằng 8, số dư bởi 9.

Vậy b = 9.

+ Số yếu tắc lẻ nhỏ dại nhất là 3.

Vậy c = 3.

+ d là trung bình cộng của b cùng c: d = (b + c) : 2 = (9 + 3) : 2 = 12 : 2 = 6.

Vậy máy bay trực thăng thành lập năm 1936.


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

Máy cất cánh trực thăng rađời năm nào?

Máy cất cánh trực thăng thành lập năm abcd.

Biết rằng:akhông là số nguyên tố,cũng không là thích hợp số; b là số dư vào phép phân chia 105 cho 12 ; c là số thành phần lẻ nhỏ tuổi nhất;d là trung bình cộng của b cùng c.

Đọc tiếp...


giải cụ thể nhé:

a không hẳn là yếu tắc cũng chưa hẳn là đúng theo số nên chỉ có thể là hàng đầu => a = 1

105 : 12 = 8 dư 9 ? b = 9

c là yếu tố lẻ nhỏ nhất là số 3 => c=3

d là trung bình cộng của b cùng c => d= (9 +3) : 2 = 6

ghép a;b;c;d lại ta được số 1936

vậy máy bay trực thăng thành lập năm1936


a chưa hẳn sốnguyên tố, cũng chưa hẳn hợp số⇒ a = 1(a không giống 0)

b là số dư trong phép phân tách 105 mang lại 12.

Ta thấy: 105:12=8 (dư 9)⇒b=9

c là số yếu tắc lẻ bé dại nhất⇒ c=3

d là số trung bình cộng của b cùng c.

Ta có: (b+c):2=(9+3):2=12:2=6=d

⇒ d= 6

⇒ abcd=1936

Vậy thứ bay thành lập năm 1936.


Máy bay trực thăng thành lập năm nào?

Máy cất cánh trực thăng thành lập năm abcd.

Xem thêm: Phần Mềm Học Toán Lớp 8 - Top 5 App Học Toán Tốt Nhất Hiện Nay

Biết rằng: a không phải là số nguyên tố, cũng không hẳn là phù hợp số

bánh là số dư vào phép phân chia 105 mang đến 12

cảm là số thành phần lẻ nhỏ tuổi nhất

d là trung bình cộng của b với c

Đọc tiếp...

a chưa hẳn là số yếu tắc , cũng chưa phải là hòa hợp số vậy a=1

b là số dư vào phép phân tách 105 mang lại 12 vậy b = 9

c là số thành phần lẻ nhỏ tuổi nhất vậy c=3

d là trung bình cùng của a với c vậy d= (9+3) : 2 = 6

vậy máy cất cánh trực thăng ra đời năm 1936


kiểm tra Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp giờ Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗