1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu đặc điểm của chuyển động rơi tự do thoải mái và viết phương pháp tính tốc độ rơi tự do ?

- Sự rơi từ bỏ do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.Bạn vẫn xem: báo cáo thực hành đồ gia dụng lý 10 bài 8

- Đặc điểm:

+ Phương trực tiếp đứng, chiều từ bên trên xuống.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành vật lý 10 bài 8

+ Là chuyển động nhanh dần dần đều.

+ trên một khu vực nhất định bên trên Trái Đất cùng ở ngay sát mặt đất, phần lớn vật rất nhiều rơi thoải mái với cùng gia tốc g.

- bí quyết tính tốc độ rơi tự do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng đường đi được của đồ gia dụng rơi tự do (m).

+ t : thời hạn vật rơi tự do (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát hoạt động rơi tự do thoải mái : Đo thời hạn rơi ứng cùng với các khoảng cách s khác nhau.

Vị trí đầu của đồ dùng rơi: (s_0 = 0 (mm)).


*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ thiết bị thị: Dựa vào công dụng trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ phù hợp trên các trục tung cùng trục hoành nhằm vẽ vật thị (s = s(t^2)).


*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s phụ thuộc vào vào thời gian là hàm bậc 2 ẩn t, thế nên nếu vẽ vật dụng thị trình diễn s qua t thì nó có dạng một đường cong Parabol.

Nhưng câu hỏi hỏi dạng trang bị thị của s theo ẩn ((t^2)), do vậy họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) cùng với (X = t^2), ở đây t là biến nên X cũng là biến.

Xem thêm: Cấp Độ Khái Quát Của Nghĩa Từ Ngữ Là Gì, Cấp Độ Khái Quát Của Nghĩa Từ Ngữ

Ta nhận biết sự phụ thuộc của s theo ẩn X là một trong những hàm số bậc nhất:

Như vậy chuyển động của trang bị rơi thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần đều.

b) khi đã xác minh được vận động rơi tự do là một chuyển động nhanh dần đều, ta hoàn toàn có thể xác định những giá trị của g theo bí quyết (g=dfrac2st^2) và vận tốc của đồ vật rơi trên cổng E theo phương pháp (v=dfrac2st) ứng với các lần đo. Hãy tính những giá trị trên và ghi vào bảng 8.1

c) Đồ thị (v = v(t)) gồm dạng một đường thẳng, tức là vận tốc rơi tự do tăng dần theo thời gian. Vậy chuyển động rơi tự do thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần đều


*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 4,791left( m/s^2 ight))