Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Matches là gì

*
*
*

match
*

match /mætʃ/ danh từ diêm ngòi (châm súng hoả mai...) danh từ hội thi đấua match of football: một hội thi đấu nhẵn đá địch thủ, đối thủ; fan ngang tài, bạn ngang sứcto meet one"s match: gặp gỡ đối thủto have not one"s: không có đối thủ mẫu xứng nhau, dòng hợp nhauthese two kinds of cloth are a good match: hai loại vải này vô cùng hợp nhau sự kết hôn; hôn nhânto make a match: tác thành bắt buộc một việc hôn nhân đám (chỉ người định đem làm vk hay làm chồng)she (he) is a good match: loại đám ấy tốt đấy ngoại đụng từ đối chọi, địch được, sánh được, đối đượcworldly pleasures cannot match those joys: rất nhiều thú nai lưng tục bắt buộc sánh được với những thú vui này làm cho hợp, tạo cho phù hợpthey are well matched: hai bạn hợp nhau lắm, nhị người tốt nhất đôi; hai tín đồ thật là kỳ phùng địch thủto match words with deeds: làm cho lời nói phù hợp với việc làm gả, mang lại lấy nội động từ xứng, hợpthese two colours bởi vì not match: hai màu này không hợp nhau
buộcghépmatch floor: sàn gỗ ghépmatch lines: con đường ghép (khuôn)ghép mộng xoikhớpfuzzy match: sự so khớp mờmatch dissolve: sự trở thành hình ăn uống khớpmatch fields: những trường so khớpmatch key: tiêu chuẩn chỉnh để so khớpmatch key: khóa nhằm so khớpmatch level: nút so khớpmatch lines: những đường trùng khớpmatch processing: sự cách xử trí so khớpmix và match: hòa trộn với so khớppattern match: so khớp mẫupicture match: sự làm cho khớp ảnhlàm đến khớplàm khớppicture match: sự làm khớp ảnhlàm ưa thích ứngfuzzy match: sự làm thích ứng mờpicture match: sự có tác dụng thích ứng ảnhlàm tiếp hợplàm tương hợplắp vàongói (nổ)nútnode match tolerance: không đúng số phù hợp nútphối hợpimpedance match: phối hợp trở khángphù hợpràng buộcso khớpfuzzy match: sự so khớp mờmatch fields: những trường so khớpmatch key: tiêu chuẩn chỉnh để so khớpmatch key: khóa để so khớpmatch level: nấc so khớpmatch processing: sự cách xử trí so khớpmix and match: hòa trộn với so khớppattern match: so khớp mẫuxoi rãnhLĩnh vực: toán & tincuộc đấuLĩnh vực: xây dựngdây đốtlàm ván cừLĩnh vực: hóa học & vật liệudiêm// ngòi cháyGiải ham mê EN: A short piece of wood, paper, or plastic whose tip is covered with a material that ignites through friction.Giải say đắm VN: Mẩu gỗ, giấy hoặc chất dẻo ngắn cơ mà đầu của nó được bao phủ bởi một trang bị liệu có thể bắt lửa nhờ ma sát.ngòi cháy/dây cháy chậmGiải thích EN: Any of various other igniting devices, such as a charge of gunpowder wrapped in paper. (From an earlier word for the wick of a candle.).Giải đam mê VN: những loại thiết bị bắt lửa khác chẳng hạn thuốc súng được gói vào giấy.( xuất phát từ một từ ban đầu để nói đến bấc của cây nến).Lĩnh vực: năng lượng điện lạnhghép phù hợpLĩnh vực: cơ khí & công trìnhphối chọncolour matchsự san bởi màu sắchalf-way bores matchsự tiện thể lỗ từ nhì đầuimpedance matchsự ưa thích phối trở khángimpedance matchthích ứng trở khángmatch boardván cừmatch boardingván cừmatch boarding machinemáy soi rãnh (ván)match broadván bao gồm soi rãnhmatch coprocessorbộ cách xử trí toán họcmatch jointsự liên kết mộng xoimatch levelmức tương hợpmatch linesđường trùng (hợp)match markingsự ghi nhãn say đắm ứngmatch operationnguyên công sửa điểu chỉnhmatch planebào soimatch wagontoa bảo vệmatch wagontoa sút xócdoanh vụ bù trừ nhaudoanh vụ xứng phù hợp nhau

Từ điển chăm ngành Thể thao: trơn chuyền

Match

Trận đấu

Từ điển chuyên ngànhThể thao: trơn chuyền

MATCH : a contest between opponents, especially a sports contest. < Old English gemæcca "spouse, lover"

TRẬN ĐẤU: một trận thi đấu thể thao

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): match, mismatch, match, matching, unmatched, matchless, matchlessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): match, mismatch, match, matching, unmatched, matchless, matchlessly


*

*

*

match

Từ điển Collocation

match noun

1 in sports

ADJ. big, crucial, important | exciting, thrilling | championship, competitive, cup, league | friendly | away, trang chủ He"s such a keen fan, he even goes to all the away matches. | cricket, football, rugby, wrestling, etc.

VERB + MATCH play The match will be played in the new stadium. | have Figo had an outstanding match. | go to, see, watch | be defeated in, đại bại | clinch, win A late goal clinched the match for Porto. | draw We drew our first trò chơi of the season 1?1.

MATCH + VERB take place

PREP. during a/the ~ an incident which took place during Saturday"s match | in a/the ~ She was injured in last week"s match. | ~ against the match against Wales | ~ between the match between japan and Brazil | ~ with They lost their match with Estonia.

2 for lighting a fire

ADJ. lighted

QUANT. box

VERB + MATCH light, strike He lit a match so they could see in the cave. | blow out

PHRASES put a match to sth Someone had put a match to the pile of papers.

3 good combination

ADJ. excellent, good, perfect The blouse & skirt are a perfect match.

PREP. ~ between an excellent match between our goals & what your company offers | ~ for That jumper should be a good match for your trousers.

4 sth the same

ADJ. exact

PREP. ~ for To forge the certificate, she needed an exact match for the paper and the fonts.

Từ điển WordNet


n.

a formal contest in which two or more persons or teams competea burning piece of wood or cardboard

if you drop a match in there the whole place will explode

the score needed khổng lồ win a matchsomething that resembles or harmonizes with

that tie makes a good match with your jacket

v.

provide funds complementary to

The company matched the employees" contributions

give or join in marriagebe equal or harmonize

The two pieces match
Xem thêm: 57: Thực Hành Sinh Học 9 Bài 56-57, Giải Bài Tập Bài 56

English Synonym và Antonym Dictionary

matches|matched|matchingsyn.: battle companion complement contest counterpart double duplicate encounter engagement equal equivalent fellow game lighter mate play thể thao twin