Các em đã tìm hiểu về những loại liên kết hóa học chính (liên kết ion và link cộng hóa trị) nhằm vận dụng lý giải sự hình thành một vài loại phân tử. Đặc điểm cấu tạo và điểm sáng liên kết của 3 một số loại tinh thể.

Bạn đang xem: Luyện tập liên kết hóa học


Nội dung bài xích này giúp những em củng cố gắng lại kỹ năng và kiến thức trên, đối chiếu liên kết ion và link cộng hóa trị; đối chiếu tinh thể ion, tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tử. Rèn luyện kỹ năng xác định hóa trị và số oxi hóa của thành phần trong 1-1 chất với hợp chất.

A. Links hóa học: kiến thức và kỹ năng cần ráng vững

1. đối chiếu liên kết ion và links cộng hóa trị

Loại liên kết

Liên kết ion

Liên kết cộng hóa trị

Không cực

Có cực

Định nghĩa

- link ion là links được hình thành vì chưng lực hút tĩnh điện giữa các ion với điện tích trái dấu.

- liên kết cộng hóa trị là links được tạo cho giữa nhị nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung.

Bản hóa học của liên kết

- Electron gửi từ nguyên tử này sang trọng nguyên tử kia

- Đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào.

- Đôi electron bình thường lệch về nguyên tử nào gồm độ âm điện khủng hơn.

Hiệu độ âm điện

≥ 1,7

0 →

Bảng So sánh links ion và link cộng hóa trị


2. So sánh tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử

Khái niệm

Tinh thể ion

Tinh thể nguyên tử

Tinh thể phân tử

- những cation cùng anion được phân bố luân phiên hầu hết đặn ở các điểm nút của mạng tinh thể ion.

- Ở các điểm nút của mạng tinh thể nguyên tử là phần đa nguyên tử.

- Ở các điểm nút của mạng tinh thể phân tử là đông đảo phân tử

Lực liên kết

- những ion có điện tích trái vết hút nhau bằng lực hút tĩnh điện. Lực này lớn.

- những nguyên tử liên kết với nhau bằng lực liên kết cộng hóa trị. Lực này hết sức lớn.

- những phân tử link với nhau bằng lực hút giữa các phân tử, yếu hèn hơn những lực hút tĩnh điện giữa các ion cùng lực link cộng hóa trị.

Đặc tính

- Bền, tương đối rắn, khó bay hơi, nặng nề nóng chảy.

- Bền, tương đối cứng, cực nhọc nóng chảy, khó cất cánh hơi.

- ko bền, dễ nóng chảy, dễ cất cánh hơi.


Bảng So sánh tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử

B. Bài xích tập luyện tập links hóa học

* bài 1 trang 76 SGK Hóa 10: a) Viết phương tình màn trình diễn sự hình thành các ion dưới đây từ các nguyên tử tương ứng:

Na → Na+ ; Cl → Cl-

Mg → Mg2+; S → S2-

Al → Al3+; O → O2-

b) Viết thông số kỹ thuật electron của những nguyên tử và những ion. Thừa nhận xét về cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của những ion được tạo nên thành.

* Lời giải:

a) mãng cầu → Na+ + 1e;

Cl + 1e → Cl-

Mg → Mg2+ + 2e;

S + 2e → S2-

Al → Al3+ + 3e;

O +2e → O2-

b) thông số kỹ thuật electron của các nguyên tử và những ion:

11Na : 1s22s22p63s1; Na+: 1s22s22p6

Cấu hình electron phần bên ngoài cùng tương tự Ne.

17Cl : 1s22s22p63s23p5; Cl-: 1s22s22p63s23p6

Cấu hình electron phần bên ngoài cùng như là Ar.

12Mg: 1s22s22p63s2; Mg2+: 1s22s22p6

Cấu hình electron phần bên ngoài cùng tương tự Ne.

16S : 1s22s22p63s23p4; S2-: 1s22s22p63s23p6

Cấu hình electron phần bên ngoài cùng kiểu như Ar.

13Al : 1s22s22p63s23p1; Al3+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng kiểu như Ne.

8O : 1s22s22p4; O2-: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp bên ngoài cùng như là Ne.

* bài 2 trang 76 SGK Hóa 10: Trình bày sự như là nhau và không giống nhau của 3 loại links : liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không có cực và link cộng hóa trị gồm cực.

* Lời giải:

So sánhLiên kết ionLiên kết cộng hóa trị không tồn tại cựcLiên kết cùng hóa trị tất cả cực
Giống nhauCác nguyên tử kết hợp với nhau để tạo thành ra cho mỗi nguyên tử lớp electron ngoài cùng chắc chắn giống kết cấu khí hi hữu (2e hoặc 8e)
Khác nhau về cách hình thành liên kếtCho và nhận electronDùng phổ biến e, cặp e không xẩy ra lệchDùng phổ biến e, cặp e bị lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện mạnh hơn
Khác nhau về nguyên tố tạo cho liên kếtGiữa kim loại và phi kimGiữa các nguyên tử của và một nguyên tố phi kimGiữa phi kim dũng mạnh và yếu đuối khác
Nhận xétLiên kết cộng hóa trị có cực là dạng trung gian giữa link cộng hóa trị không rất và link ion

* bài bác 3 trang 76 SGK Hóa 10: Cho hàng oxit sau đây: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7.

Dựa vào giá trị hiệu độ âm năng lượng điện của 2 nguyên tử vào phân tử hãy xác minh loại link trong từng phân tử oxit (tra quý giá độ âm năng lượng điện ở bảng 6, trang 45).

* Lời giải:

Hiệu độ âm điện của các chất:

Na2O: 2,51 link ion.

MgO: 2,13 links ion.

Al2O3: 1,83 link ion.

SiO2: 1,54 link cộng hóa trị có cực

P2O5: 1,25 liên kết cộng hóa trị có cực

SO3: 0,86 link cộng hóa trị có cực

Cl2O7: 0,28 link cộng hóa trị không cực

* bài bác 4 trang 76 SGK Hóa 10: a) phụ thuộc vào giá trị độ âm điện (F: 3,98; O: 3,44; Cl: 3,16; N: 3,04) hãy xét coi tính phi kim đổi khác như nuốm nào của hàng nguyên tố sau : F, O, N, Cl.

b) Viết công thức cấu trúc của các phân tử sau đây: N2, CH4, H2O, NH3.

Xét coi phân tử nào có link không phân cực, liên kết phân cực dạn dĩ nhất.

* Lời giải:

a) Lập bảng độ âm điện

 Nguyên tốFOClN
 Độ âm điện3,983,443,163,04

- dấn xét: Tính phi kim của hàng nguyên tố : F, O, N, Cl giảm dần

b) Viết công thức kết cấu của N2; CH4; H2O; cùng NH3

*

 N2CH4H2ONH3
Hiệu độ âm điện00,351,240,84

Phân tử N2, CH4 có link cộng hóa trị không phân cực. Phân tử H2O có links cộng hóa trị phân cực mạnh mẽ nhất trong dãy.

* bài xích 5 trang 76 SGK Hóa 10: Một nguyên tử có cấu hình electron 1s22s22p3.

a) Xác xác định trí của nguyên tố kia trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức phân tử của hợp hóa học khí cùng với hiđro.

b) Viết cách làm electron với công thức cấu trúc của phân tử đó.

* Lời giải:

a) toàn bô electron là 7, suy ra số lắp thêm tự của nhân tố là 7. Bao gồm 2 lớp electron suy ra nguyên tố ngơi nghỉ chu kì 2. Nguyên tố phường có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên thuộc nhóm VA. Đó là nitơ. Bí quyết phân tử hợp hóa học với hidro là NH3.

b) cách làm electron và công thức cấu tạo:

*

* bài 6 trang 76 SGK Hóa 10: a) lấy ví dụ về tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.

b) so sánh nhiệt nhiệt độ chảy của các loại tinh thể đó. Giải thích.

c) Tinh thể nào dẫn điện được ngơi nghỉ trạng thái rắn? Tinh thể nào dẫn năng lượng điện được khi nóng chảy và khi hòa tan trong nước?

* Lời giải:

a) Tinh thể ion: NaCl; MgO; CsBr; CsCl.

- Tinh thể nguyên tử: Kim cương.

- Tinh thể phân tử: Băng phiến, iot, nước đá, cacbon đioxit.

b) đối chiếu nhiệt nhiệt độ chảy: Lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu lớn nên tinh thể ion rất bền vững. Các hợp chất ion rất nhiều khá rắn,khó cất cánh hơi,khó nóng chảy.

- Lực link cộng hóa trị vào tinh thể nguyên tử rất lớn, bởi vì vậy tinh thể nguyen tử rất nhiều bền vững, hơi cững, cạnh tranh nóng chảy, khó cất cánh hơi.

- trong tinh thể phân tử các phân tử hút nhau bằng lực can dự yếu giữa những phân tử. Bởi vì vây tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi.

c) không tồn tại tinh thể nào rất có thể dẫn năng lượng điện ở tinh thần rắn. Tinh thể dẫn điện được lạnh chảy với khi hòa tan trong nước là tinh thể ion.

* bài bác 7 trang 76 SGK Hóa 10: Xác định năng lượng điện hóa trị của những nguyên tố đội VIA, VIIA trong số hợp hóa học với những nguyên tố nhóm IA.

* Lời giải:

- Điện hóa trị của những nguyên tố đội VIA, VIIA, trong những hợp chất vời nguyên tố nhóm IA là:

Các nguyên tố kim loại thuộc nhóm IA bao gồm số electron ở lớp bên ngoài cùng là 1, rất có thể nhường 1 electron này nên điện hóa trị là +1

Các yếu tố phi kim thuộc team VIA, VIIA có 6, 7 electron ở lớp bên ngoài cùng, hoàn toàn có thể nhận thêm 2 hay là 1 electron vào lớp bên ngoài cùng nên gồm điện hóa trị 2- hoặc 1-

* bài 8 trang 76 SGK Hóa 10: a) nhờ vào vị trí của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong các nguyên tố sau đây những yếu tắc nào có cùng cộng hóa trị trong số oxit cao nhất:

Si, P, Cl, S, C, N, Se, Br.

Xem thêm: Format Ổ Đĩa Cứng Nên Đặt Allocation Unit Size Là Gì, Cluster Size Là Gì

b) phần nhiều nguyên tố nào tiếp sau đây có cùng cùng hóa trị trong số hợp hóa học khí cùng với hiđro.