Lý thuyết Hóa 10 bài 13. Liên kết cộng hóa trị

I. SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Links cộng hóa trị hiện ra giữa những nguyên tử tương đương nhau. Sự hình thành đơn chất

a) Sự xuất hiện phân tử hiđro (H2)

- Nguyên tử H (Z=1) : 1s1 , nhì nguyên tử H liên kết với nhau bằng phương pháp mỗi nguyên tử H góp 1e tạo thành 1 cặp e chung trong phân tử H2.

Bạn đang xem: Liên kết cộng hóa trị lớp 10

⟹ Trong phân tử H2, từng nguyên tử H có 2e, giống cấu hình electron bền vững của khí hãn hữu heli He : 1s2.

- Sự có mặt phân tử H2:

*

⟹ Quy ước:

- từng chấm (.) bên kí hiệu nguyên tố trình diễn 1 electron ở phần bên ngoài cùng.

- Kí hiệu H:H được điện thoại tư vấn là phương pháp electron, nuốm 2 chấm (:) bằng 1 gạch (−), ta có H−H gọi là bí quyết cấu tạo.

- giữa 2 nguyên tử hiđro có 1 cặp electron liên kết biểu lộ bằng (−), đó là liên kết đơn.

b) Sự hiện ra phân tử nitơ (N2)

- thông số kỹ thuật electron của nitơ N (Z=7) : 1s2 2s2 2p3, có 5e ở phần bên ngoài cùng. Vào phân tử N2, để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất neon Ne (Z=10) : 1s2 2s2 2p6 , từng nguyên tử nitơ cần góp chung 3e.

 :N⋮ + ⋮N

⟶ Công thức electron: :N⋮⋮N

⟶ Công thức cấu tạo: N≡N

⟹ Hai nguyên tử N liên kết cùng với nhau bằng 3 cặp electron liên kết biểu thị bằng 3 gạch (≡), kia là link ba. Liên kết ba bền hơn links đôi.

c) Khái niệm liên kết cộng hóa trị

- Định nghĩa: links cộng hóa trị là liên kết được khiến cho giữa hai nguyên tử bởi một hay các cặp electron sử dụng chung.

- mỗi cặp electron chung tạo cho 1 link cộng hóa trị, phải ta có links đơn (trong phân tử H2), link ba (trong phân tử N2).

- Liên kết trong số phân tử H2, N2 tạo phải từ 2 nguyên tử của cùng 1 yếu tắc (có độ âm điện như nhau), cho nên vì thế liên kết trong số phân tử đó không phân cực. Đó là link cộng hóa trị không cực.

2. Sự sinh ra phân tử hợp chất

a) Sự hình thành phân tử HCl

- mỗi nguyên tử H và Cl góp 1e tạo thành 1 cặp electron chung ⟶ tạo thành 1 liên kết cộng hóa trị.

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: H−Cl

⟹ Kết luận:

- Trong bí quyết electron của phân tử gồm cực, người ta để cặp electron thông thường lệch về phía kí hiệu của nguyên tử tất cả độ âm điện phệ hơn (H:Cl)

- link cộng hóa trị trong những số đó cặp eletron bình thường bị lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện lớn hơn) gọi là link cộng hóa trị bao gồm cực hay link cộng hóa trị phân cực.

b) Sự ra đời phân tử khí cacbon đioxit (CO2) (có kết cấu thẳng)

*

Ta có:

*

⟶ Công thức electron: 

*

⟶ Công thức cấu tạo: O=C=O

⟹ Kết luận: Theo bí quyết electron, từng nguyên tử C hay O đều có 8e ở lớp ngoài cùng đạt cấu hình của khí hiếm đề xuất phân tử CO2 bền vững.

3. Tính chất của các chất có links cộng hóa trị

- Trạng thái: các chất nhưng mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị rất có thể là:

+ những chất rắn: đường, lưu huỳnh, iot…

+ các chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu…

+ những chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro…

- Tính tan:

+ những chất tất cả cực như rượu etylic, đường… tan các trong dung môi có cực như nước.

+ nhiều phần các chất không cực như lưu huỳnh, iot, những chất cơ học không cực tan trong dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua…

- Nói chung, những chất có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn năng lượng điện ở phần đa trạng thái.

II. ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

1. Quan hệ giữa link cộng hóa trị ko cực, link cộng hóa trị có cực và liên kết ion

- vào phân tử, trường hợp cặp electron chung ở thân 2 nguyên tử, ta có liên kết cộng hóa trị ko cực.

Xem thêm: Vật Lý 12 Bài 12: Đại Cương Về Dòng Điện Xoay Chiều Hay, Chi Tiết Nhất

- ví như cặp electron thông thường lệch về 1 nguyên tử (có cực hiếm độ âm điện béo hơn) thì kia là liên kết cộng hóa trị có cực.