Bài 8. Thực hành: Khảo sát hoạt động rơi từ do. Xác định gia tốc rơi tự do – báo cáo thực hành: Khảo sát vận động rơi tự do. Xác minh gia tốc rơi trường đoản cú do. 1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi thoải mái là gì ? Nếu điểm sáng của vận động rơi tự do và viết phương pháp tính gia tốc rơi thoải mái ?…

Báo cáo thực hành

1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi thoải mái là gì ? Nếu điểm lưu ý của vận động rơi thoải mái và viết phương pháp tính vận tốc rơi thoải mái ?

– Sự rơi từ bỏ do là việc rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

Bạn đang xem: Khảo sát chuyển động rơi tự do

– Đặc điểm:

+ Phương trực tiếp đứng, chiều từ bên trên xuống.

+ Là hoạt động nhanh dần đều.

+ tại một chỗ nhất định trên Trái Đất cùng ở sát mặt đất, những vật số đông rơi tự do thoải mái với cùng gia tốc g.

– bí quyết tính gia tốc rơi từ do:

*

Trong đó: s : quãng đường đi được của trang bị rơi tự do thoải mái (m).

t : thời gian vật rơi thoải mái (s).

2. Kết quả:Quảng cáo

Bảng 8.1 Khảo sát chuyển động rơi tự do thoải mái : Đo thời gian rơi ứng cùng với các khoảng cách s khác nhau.

Vị trí đầu của đồ rơi: s0 = 0 (mm).

*
*

Vẽ đồ thị: Dựa vào tác dụng trong Bảng 8.1, chọn tỉ lệ thích hợp trên những trục tung với trục hoành để vẽ đồ dùng thị s = s(t2).

Xem thêm: Thả Một Hòn Sỏi Từ Trên Gác Cao Xuống Đất, Bài 12 Trang 27 Sgk Vật Lí 10

*

a) Nhật xét: Đồ thị s = s(t2) gồm dạng là một trong đường cong parabol. Như vậy hoạt động của trang bị rơi tự do thoải mái là hoạt động thẳng cấp tốc dần đều.

b) khi đã xác định được chuyển động rơi thoải mái là một vận động nhanh dần đều, ta rất có thể xác định những giá trị của g theo công thức

*

c) Vẽ vật thị v = v(t) có dạng một đường thẳng, tức là vận tốc rơi tự do tăng dần đều theo thời gian. Vậy hoạt động rơi tự do thoải mái là vận động của vật