Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1. Các chức năng củahệ quản trị cơ sở dữ liệu

a. Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu

- Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu là cung cấp cho người dùng ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu để người sử dụng khai báo kiểu và những cấu trúc của dữ liệu đồng thời tạo lập CSDL trải qua các giao diện đồ họa

- Ghi chú:Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu là hệ thống những ký hiệu để tế bào tả CSDL

b. Cung cấp môi trường cập nhật và khai quật dữ liệu

- Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu là cung cấp mang đến người cần sử dụng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để yêu cầu cập nhật hay khai quật thông tin

- thao tác làm việc dữ liệu gồm:

+ Cập nhật (nhập, xóa, sửa, xóa dữ liệu)

+ khai quật (sắp xếp,tìm kiếm ,kết xuất, báo cáo..)

- Ghi chú:Ngôn ngữ định nghĩa kiểu dữ liệu và ngôn ngữ làm việc dữ liệu là 2 thành phần của một ngôn ngữ database duy nhất

c. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển tróc nã cập vào cơ sở dữ liệu

Hệ QTCSDL phải bao gồm bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ:

- phạt hiện, ngăn chặn sự truy vấn cập không được phép

- gia hạn tính nhất quán dữ liệu

- Tổ chức điều khiển truy cập đồng thời

- Khôi phục csdl khi tất cả sự cố ở phần cứng tuyệt phần mềm

- Quản lý các mô tả dữ liệu

2. Hoạt động của một hệ cơ sở dữ liệu

*

3. Vai trò của nhỏ người khi có tác dụng việc với hệ CSDL

a. Người quản trị CSDL

Quản lý tài nguyên, download đặt csdl vật lý, cấp vạc quyền tầm nã cập, cấp phần mềm, phần cứng, bảo trì hoạt động hệ thống.

Bạn đang xem: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tin học 12

b. Người lập trình ứng dụng

Xây dựng các chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác của đội người dùng.c. Người sử dụng cuối:

Người khai quật thông tin từ CSDL, thường được phân nhóm. Mỗi nhóm gồm quyền để truy tìm cập và khai thác khác nhau.

4. Những bước xây dựng cơ sở dữ liệu

Có 3 bước để xây dựng cơ sở dữ liệu:- Bước 1. Khảo sát

+ tìm kiếm hiểu yêu thương cầu của công tác làm việc quản lý

+ Xác định dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ dữ liệu

+ Phân tích những chức năng cần gồm của hệ thống khai thác tt, đáp ứng những yêu cầu đạt ra

+ Xác định khả năng phần cứng, phần mềm gồm thể khai thác, sử dụng

- Bước 2. Thiết kế

+ Thiết kế cơ sở dữ liệu.

+ Lựa chọn hệ QTCSDL triển khai.

+ Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.

- Bước 3.

Xem thêm: Mục Lục Sách Giáo Khoa Vật Lý 11 Ebook Pdf, Sách Giáo Khoa Vật Lý 11

Kiểm thử

+ Nhập dữ liệu mang đến CSDL

+ Tiến hành chạy thử. Nếu hệ thống đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đạt ra thì đưa hệ thống vào sử dụng. Nếu hệ thống còn lỗi thì cần thanh tra rà soát lại tất cả các bước đã thực hiện trước đó. Coi lỗi xuất hiện ở đâu để khắc phục.