bây giờ có không ít chương trình bảng tính không giống nhau như: Lotus, Quattro, Excel…Nhưng chúng đều sở hữu chung một vài tính năng chung như sau:

– màn hình hiển thị làm việc đều có dạng bảng (bao tất cả cột, hàng và ô);

– có chức năng lưu trữ và xử lí các loại tài liệu như ờ dạng số, văn bàn, ngày tháng, tiền tệ…

– Khả năng đo lường và áp dụng hàm gồm sẵn;

– bố trí và lọc dữ liệu;

– sản xuất biểu đồ dựa vào dữ liệu tất cả sẵn trong bảng.

Bạn đang xem: Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu thêm về bảng tính nhé!

1. Bảng tính là gì?

Bảng tính là ứng dụng giúp ghi lại và trình diễn thông tin bên dưới dạng bảng, triển khai các tính toán và chế tạo biểu đồ để minh họa.

2. Thành phần chính trên trang tính là:

* những thành phần thiết yếu trên trang tính:

+ hộp tên: là ô ở góc trên, phía trái trang tính, hiển thị địa chỉ cửa hàng ô được chọn.

+ Khối: là một nhóm các ô gần kề nhau taọ thành những hình chữ nhật. Khối rất có thể là 1 ô, 1 hàng, 1 cột hay một trong những phần của hàng, của cột.

+ Thanh công thức: cho thấy thêm nội dung ô được chọn.

* Chọn đối tượng người sử dụng trên trang tính:

+ lựa chọn một ô: đưa nhỏ trỉ chuột mang lại ô đề xuất chọn và nháy chuột.

+ chọn 1 hàng: nháy con chuột vào tên hàng.

+ lựa chọn 1 cột: nháy chột vào tên cột.

+ lựa chọn một khối: kéo thả chuột từ 1 ô góc đến ô ở góc cạnh đối diện, ô được kích hoạt là ô đầu tiên.

*

3. Công việc để sản xuất và vận dụng bảng tính thông thường

- Nhập dữ liệu: Có thể nhập dữ liệu vào trong 1 ô , một và i ô cùng một thờ i điểm, xuất xắc vào nhiều trang tính cùng môṭ thờ i điểm. Dữ liệu mà chúng ta nhập vào có thể là số, văn bản, ngày tháng hoặc thời gian . Bạn có thể định dạng dữ liệu theo nhiều cách khác nhau . Cùng có một số trong những thiết đặt mà chúng ta có thể điều chỉnh để giúp đỡ cho bài toán nhập dữ liệu dễ dàng hơn.

- chỉnh sửa dữ liệu: Trong nhiều trường vừa lòng thực tế, dữ liệu thu được từ không ít nguồn khác nhau, được tạo ra vì các mục đích không giống nhau, có cách thu xếp khác nhau. Ta rất có thể có một bạn dạng tổng đúng theo tình hình bán hàng trong một quý, mà lại cũng hoàn toàn có thể là một trăm bản ghi dấn hàng xuất kho vào một trăm ngày. Đơn vị trọng lượng của bảng này là kg tuy vậy của bảng cơ là tấn. Ta rất cần được tổng hợp những dữ liệu này thành một hay như là 1 số bảng dữ liệu đáp ứng nhu cầu được những yếu cầu của xử lý dữ liệu

- chế tạo ra lập công thức: 

+ những thành phần của công thức

+ bước đầu với một dấu bằng (=).

+ Sau dấu bằng, chúng ta nhập hoặc là phép tính hoặc hàm.

Xem thêm: Choose The Odd One Out Nghĩa Là Gì ? Odd One Out Tiếng Việt Là Gì

+ dấn phím Enter để xong xuôi công thức. Có tác dụng xong!

+ Hằng số – số hoặc các giá trị văn bản mà bạn nhập trực tiếp vào trong 1 công thức, như = 2 * 3. ·

+ Tham chiếu ô – tham chiếu mang lại ô đựng giá trị bạn muốn sử dụng trong cách làm Excel của bạn, ví dụ: = SUM (A1, A2, B5). Để tham khảo dữ liệu trong nhì hoặc nhiều ô tiếp giáp, hãy sử dụng một tham chiếu phạm vi như A1: A5. Ví dụ, nhằm tổng hợp giá trị trong toàn bộ các ô giữa A1 và A5, sử dụng công thức này: = SUM (A1: A5).·

+ Tên – được xác minh cho một phạm vi ô, hằng, bảng, hoặc hàm, lấy một ví dụ = SUM (my_name). ·

+ các hàm – các công thức được xác minh trước vào Excel thực hiện đo lường và thống kê sử dụng những giá trị được cung cấp trong những đối số của chúng. ·

+ Toán tử – những ký hiệu đặc biệt chỉ định loại hoạt động hoặc đo lường sẽ được thực hiện.