Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ giải thuật sách bài bác tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám quá sát chương trình sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài bác tập về bên trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ tất cả phần gạch men chân được phạt âm khác các từ còn lại. Nói to các từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án D

Các đáp án A, B, C phạt âm là /θ/, giải đáp D phát âm là /ð/

2. Đáp án A

Các đáp án B, C, D phát âm là /θ/, câu trả lời A phạt âm là /ð/

3. Đáp án B

Các đáp án A, C, D phân phát âm là /ð/, câu trả lời B phạt âm là /θ/

4. Đáp án C

Các câu trả lời A, B, D phân phát âm là /θ/, giải đáp C phạt âm là /ð/

5. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D phân phát âm là /θ/, câu trả lời B phát âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound và double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch cho số đông từ gồm âm /θ/, gạch men 2 gạch ốp cho số đông từ có âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Nguyên Nhân Gây Bùng Nổ Dân Số, Nguyên Nhân Bùng Nổ Dân Số Là Gì

4. What’s the weather lượt thích on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài xích tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to the underlined words (Đọc to những câu, chăm chú những tự được gạch ốp chân)