Bài 23: Thực hành đo nhiệt độ môn Lý 6 của love-ninjas.com với đầy đủ lí thuyết , hướng dẫn thực hành, mẫu báo cáo giúp những em học sinh biết dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể người theo đúng quy trình. Lập được bảng theo dõi và quan sát sự núm đổi nhiệt độ của một vật theo thời gian. Mời các em cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Giải mẫu báo cáo vật lý 6 bài 23

I. Dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể

1. Dụng cụ

Nhiệt kế y tế (loại nhiệt kế thủy ngân)Quan gần kề nhiệt kế y tế với điền vào chỗ trống trong số câu sau đây:
*

- C1.Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế:35oC

-C2.Nhiệt độ cao nhất ghi bên trên nhiệt kế:42oC

-C3.Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ35oCđến42oC

-C4.Độ phân tách nhỏ nhất của nhiệt kế:0,1oC

-C5.Nhiệt độ được ghi màu đỏ:37oC

2. Tiến trình đo

-Kiểm tra thủy ngân đã tụt hét xuống bầu chưa, nếu bám dính trên ống vẩy mạnh đến thủy ngân tụt hết xuống bầu.

-Dùng bông y tế vệ sinh sạch thân và bầu nhiệt kế.

-Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đạt bầu nhiệt kế cùng nách trái, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt.

-Chờ khoảng 3 phút, rồi lấy nhiệt kế ra để đọc nhiệt độ.

-Đo nhiệt độ của mình với một bạn khác. Ghi kết quả đo vào bảng báo cáo thí nghiệm.

II. Theo dõi sự chũm đổi nhiệt độ theo thời gian trong quy trình đun nước

1. Dụng cụ

Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước (cốc bằng thủy tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá bán đỡ.Quan sát nhiệt kế dầu và điền số liệu vào chỗ trống trong các câu sau:

-C6.Nhiệt độ thấp nhất ghi bên trên nhiệt kế:−30oC

-C7.Nhiệt độ cao nhất ghi bên trên nhiệt kế:130oC

-C8.Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ−30oCđến130oC

-C9.Độ phân chia nhỏ nhất của nhiệt kế:1oC

2. Tiến trình đo

-Lắp dụng cụ như hình 23.1

*

-Ghi nhiệt độ của nước trước khi đun.

-Đốt đèn cồn để đun nước: Cứ 1 phút lại ghi nhiệt độ của nước vào bảng theo dõi và quan sát nhiệt độ, tới phút thứ 10 thì tắt đền cồn.

Xem thêm: Ảnh Des Ảnh Là Gì ? Trào Lưu Des Ảnh Là Gì

-Vẽ đồ thị

*

III. Mẫu báo cáo thực hành

1. Họ cùng tên học sinh:…………. Lớp:……………….

2. Ghi lại

a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế

Hướng dẫn:

-Nhiệt độ thấp nhất ghi bên trên nhiệt kế là35oC

-Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế là42oC

-Giới hạn đo từ 35oCđến 42oC

-ĐCNN là0,1oC

-Nhiệt độ được ghi màu đỏ là 37oC(nhiệt độ mức độ vừa phải của cơ thể)

b) 4 đặc điểm của nhiệt kế dầu

Hướng dẫn:

-Nhiệt độ thấp nhất ghi bên trên nhiệt kế là−30oC

-Nhiệt độ cao nhất ghi bên trên nhiệt kế là130oC

-Phạm vi đo của nhiệt kế từ−30oCđến130oC