1. Vấn đáp câu hỏi: Sự rơi thoải mái là gì ? Nếu đặc điểm của vận động rơi thoải mái và viết phương pháp tính tốc độ rơi tự do ?...

Bạn đang xem: Giải báo cáo thực hành vật lý 10 bài 8


BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi thoải mái là gì ? Nếu điểm lưu ý của hoạt động rơi tự do và viết phương pháp tính vận tốc rơi tự do thoải mái ?

- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tính năng của trọng lực.

- Đặc điểm:

+ Phương thẳng đứng, chiều từ bên trên xuống.

+ Là vận động nhanh dần đều.

+ trên một nơi nhất định bên trên Trái Đất và ở ngay gần mặt đất, mọi vật đầy đủ rơi tự do thoải mái với cùng tốc độ g.

- phương pháp tính vận tốc rơi từ bỏ do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng lối đi được của đồ vật rơi thoải mái (m).

+ t : thời hạn vật rơi tự do thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát chuyển động rơi thoải mái : Đo thời hạn rơi ứng với các khoảng cách s không giống nhau.

Vị trí đầu của vật dụng rơi: (s_0 = 0 (mm)).

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ đồ vật thị: Dựa vào công dụng trong Bảng 8.1, chọn tỉ lệ tương thích trên những trục tung và trục hoành nhằm vẽ đồ dùng thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s phụ thuộc vào vào thời hạn là hàm bậc 2 ẩn t, do vậy nếu vẽ đồ thị màn biểu diễn s qua t thì nó gồm dạng một mặt đường cong Parabol.

Nhưng việc hỏi dạng thiết bị thị của s theo ẩn ((t^2)), vày vậy bọn họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) với (X = t^2), ở đây t là biến buộc phải X cũng là biến.

Ta nhận ra sự nhờ vào của s theo ẩn X là 1 hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) bắt buộc đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) tất cả dạng là một trong những đường thẳng.

Xem thêm: Giải Vật Lí 12 Bài 16 Truyền Tải Điện Năng Máy Biến Áp, Giải Vật Lí 12 Bài 16: Truyền Tải Điện Năng

Như vậy hoạt động của thứ rơi tự do thoải mái là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

b) lúc đã khẳng định được hoạt động rơi tự do là một chuyển động nhanh dần đều, ta rất có thể xác định những giá trị của g theo bí quyết (g=dfrac2st^2) và tốc độ của vật rơi tại cổng E theo phương pháp (v=dfrac2st) ứng với những lần đo. Hãy tính những giá trị trên với ghi vào bảng 8.1

c) Đồ thị (v = v(t)) gồm dạng một con đường thẳng, có nghĩa là vận tốc rơi tự do thoải mái tăng dần theo thời gian. Vậy chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần dần đều

*
 

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 = 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 4,791left( m/s^2 ight))


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + love-ninjas.com"Ví dụ: "Báo cáo thực hành: Khảo sát chuyển động rơi từ do. Khẳng định gia tốc rơi thoải mái love-ninjas.com"