Tính cường độ điện trường với vẽ vectơ năng lượng điện trường nhưng mà một điện tích điểm +4.10-8C tạo ra tại một điểm giải pháp nó 5cm trong chân không.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 sgk trang 21


*

Ghi nhớ:

- Điện trường là 1 trong dạng thiết bị chất bao quanh các năng lượng điện tích cùng truyền shop điện.

- cường độ điện trường đặc thù cho tính năng lực cảu điện trường:(E=fracFq hay F=qE).

- độ mạnh điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm trong chân không:(E=kfracQr^2).

- Vectơ cường độ điện trường(vecE)của năng lượng điện trường tổng hợp:(vecE=vecE_1+vecE_2).

Xem thêm: " Sugar Dady Là Gì ? Và Những Sự Thật Về Mối Quan Hệ "Đầy Tranh Cãi" Này

- Tiếp tuyến tại mỗi điểm của mặt đường sức điện là cực hiếm của vecto(vecE)tại đó.


Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 3: Điện trường và cường độ năng lượng điện trường. Đường sức năng lượng điện khác • Trả lời thắc mắc 1 trang 17 – bài bác 3 - SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 Hãy minh chứng vectơ... • Trả lời câu hỏi 2 trang 19 – bài bác 3 - SGK môn đồ lý lớp 11 phụ thuộc hệ thống... • Giải câu 1 trang trăng tròn – bài xích 3 – SGK môn trang bị lý lớp 11 Điện trường là gì? • Giải câu 2 trang 20 – bài xích 3 – SGK môn thứ lý lớp 11 độ mạnh điện... • Giải câu 3 trang đôi mươi – bài bác 3 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 Vectơ độ mạnh điện... • Giải câu 4 trang đôi mươi – bài bác 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 Viết công thức tính và... • Giải câu 5 trang trăng tròn – bài bác 3 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 độ mạnh điện... • Giải câu 6 trang đôi mươi – bài xích 3 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 tuyên bố nguyên lý... • Giải câu 7 trang đôi mươi – bài xích 3 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 Nêu tư tưởng và các... • Giải câu 8 trang đôi mươi – bài bác 3 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 Điện trường hầu hết là... • Giải câu 9 trang 20 – bài bác 3 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 Đại lượng như thế nào dưới... • Giải câu 10 trang 21 – bài xích 3 – SGK môn thứ lý lớp 11 Đơn vị nào tiếp sau đây là... • Giải câu 11 trang 21 – bài 3 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 Tính cường độ... • Giải câu 12 trang 21 – bài bác 3 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 Hai năng lượng điện tích... • Giải câu 13 trang 21 – bài 3 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 Tại nhị điểm A, B cách...
Mục lục Giải bài tập SGK đồ vật lý 11 theo chương •Chương 1: Điện tích - Điện ngôi trường •Chương 2: chiếc điện không đổi •Chương 3: mẫu điện trong các môi trường thiên nhiên •Chương 4: sóng ngắn từ trường •Chương 5: chạm màn hình điện tự •Chương 6: Khúc xạ ánh nắng •Chương 7: Mắt. Các dụng thế quang
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK vật dụng lý 11
Bài 3: Điện trường và cường độ năng lượng điện trường. Đường mức độ điện
• Trả lời thắc mắc 1 trang 17 – bài 3 - SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 • Trả lời thắc mắc 2 trang 19 – bài bác 3 - SGK môn thiết bị lý lớp 11 • Giải câu 1 trang 20 – bài bác 3 – SGK môn vật lý lớp 11 • Giải câu 2 trang đôi mươi – bài xích 3 – SGK môn vật lý lớp 11 • Giải câu 3 trang trăng tròn – bài xích 3 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải câu 4 trang đôi mươi – bài 3 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 • Giải câu 5 trang 20 – bài 3 – SGK môn trang bị lý lớp 11 • Giải câu 6 trang đôi mươi – bài 3 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Giải câu 7 trang 20 – bài bác 3 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Giải câu 8 trang trăng tròn – bài xích 3 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Giải câu 9 trang 20 – bài xích 3 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 • Giải câu 10 trang 21 – bài xích 3 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 • Giải câu 11 trang 21 – bài xích 3 – SGK môn trang bị lý lớp 11 • Giải câu 12 trang 21 – bài xích 3 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 • Giải câu 13 trang 21 – bài bác 3 – SGK môn vật lý lớp 11
Chương 1: Điện tích - Điện trường Chương 2: loại điện không thay đổi Chương 3: dòng điện vào các môi trường Chương 4: sóng ngắn từ trường Chương 5: chạm màn hình điện từ Chương 6: Khúc xạ tia nắng Chương 7: Mắt. Các dụng núm quang