Giải bài tập trang 14, 16, 17, 18 bài xích 3 năng lượng điện trường SGK thiết bị lí 11 Nâng cao. Câu C1: Câu phát biểu kia đúng giỏi sai...

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk vật lí 11 nâng cao hay nhất


Câu C1 trang 14 SGK vật Lí 11 cải thiện

Một bạn phát biểu: "Từ (3.1 SGK) ta bao gồm nhận xét, tại một điểm xác minh trong năng lượng điện trường thì cường độ điện trường E tỉ trọng nghịch cùng với độ lớn của điện tích q". Câu phát biểu kia đúng tuyệt sai?

Giải

Từ bí quyết (overrightarrow E = overrightarrow F over q) ta thấy rằng tại một điểm khẳng định trong điện trường thì E có giá trị trọn vẹn xác định, không phụ thuộc vào năng lượng điện thử q để tại đặc điểm này nên phát biểu là sai.

 

Câu C2 trang 16 SGK đồ Lí 11 nâng cao

Có thể coi các "đường hạt bột" của năng lượng điện phổ là các đường mức độ được không? Giải thích.

Giải

Các mặt đường hạt bột đến ta hình ảnh về mặt đường sức của điện trường, các đường mức độ này tồn tại khách quan, những hạt mạt sắt trong thí nghiệm chỉ là phương tiện giúp ta phát hiện sự tồn tại của những đường sức.

 

 

Câu C3 trang 17 SGK vật Lí 11 nâng cấp

Có hai diện tích q1, quận 2 đặt tại nhì điểm A,B. Hãy tìm phần nhiều điểm cơ mà tại kia hai vectơ cường độ điện trường của hai năng lượng điện :

a) thuộc phương, thuộc chiều.

b) cùng phương, ngược chiều.

Giải

Ta có hai trường hợp:

Hai điện tích cùng dấu:

 

nhị vectơ (overrightarrow E _1) và (overrightarrow E _2) ngược chiều khi M ( in ) AB với ở phía bên trong AB.

nhị vectơ (overrightarrow E _1) và (overrightarrow E _2) thuộc chiều khi M ( in ) AB ở bên ngoài khoảng AB

Hai năng lượng điện trái dấu:

 

hai vectơ (overrightarrow E _1) và (overrightarrow E _2) cùng phương, cùng chiều trường hợp M ( in ) AB cùng ở trong tầm AB; (overrightarrow E _1) cùng phương trái hướng (overrightarrow E _2) giả dụ M ( in ) AB và ở phía bên ngoài khoảng AB.

 

Bài 1 trang 17 SGK thứ Lí 11 Nâng cao

Chọn tuyên bố sai.

A. Điện phổ chất nhận được ta nhận thấy sự phân bố các đường mức độ của năng lượng điện trường.

B. Đường mức độ điện rất có thể là mặt đường cong kín.

C. Cũng đều có khi mặt đường sức năng lượng điện không khởi đầu từ điện tích dương mà khởi nguồn từ vô cùng.

D. Những đường mức độ của năng lượng điện trường phần nhiều là các đường thẳng tuy nhiên song và biện pháp đều nhau.

Giải

Chọn B 

 

 


Bài 2 trang 18 SGK đồ vật Lí 11 Nâng cao.

Chọn phương án đúng.

Công thức xác định cường độ năng lượng điện trường của điện tích diểm Q lựa chọn B 

 

 

Bài 3 trang 18 SGK đồ dùng Lí 11 cải thiện

Một năng lượng điện thử đặt tại điểm có cường độ năng lượng điện trường 0,16 V/ m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 N. Hỏi độ khủng của điện tích chính là bao nhiêu?

Giải

Ta có: E = 0,16 (V/m)

F = 2.10-4 (N)

Theo công thức (E = F over q Rightarrow |q| = F over E = 2.10^ - 4 over 0,16 = 1,25.10^ - 3(C))

 

Bài 4 trang 18 SGK đồ dùng Lí 11 nâng cao

Có một điện tích Q = 5.10-9 C để tại điểm A trong chân không. Xác định cường độ năng lượng điện trường trên điểm B cách A một khoảng chừng 10 cm.

Giải

Q = 5.10-9 (C)

 Ta có:

(E = 9.10^9 over r^2 = 9.10^9.5.10^ - 9 over (0,1)^2 = 4500(V/m).)

 

Bài 5 trang 18 SGK trang bị Lí 11 cải thiện

Có hai điện tích q1, q2 đặt biện pháp nhau 10 cm trong chân không. Điện tích q1= 5.10-9 C, điện tích q2 = -5.10-9 C. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng trải qua hai điện tích đó với :

a) phương pháp đều hai năng lượng điện tích;

b) phương pháp q1 một khoảng tầm 5cm và giải pháp q2 một khoảng 15cm.

Giải

a)

q1 = 5.10-9(C) AB = 10cm

q2 = -5.10-9(C) => r1 = r2 = 5(cm) 

 

Cường độ năng lượng điện trường do q1, q.2 gây ra tại M

(E_1 = 9.10^9 over r_1^2 = 9.10^9.5.10^ - 9 over (5.10^ - 2)^2 = 18000(V/m))

(E_2 = m E_1) 

Ta có: độ bự (E m = m E_1 + m E_2 = m 2E_1left( ext vì E_1 = m E_2 ight))

(Rightarrow E = 36000) (V/m), (overrightarrow E ) nhắm đến phía (q_2)

b)

Độ béo (E = E_1 - E_2 = 9.10^9 over NA^2 - 9.10^9 over NB^2)

(= 9.10^9.5.10^ - 9 over left( 5.10^ - 2 ight)^2 - 9.10^9.5.10^ - 9 over left( 15.10^ - 2 ight)^2)

(= 16000,,left( V/m ight))

(overrightarrow E ) hướng ra xa (q_1)

 

Bài 6 trang 18 SGK đồ Lí 11 nâng cấp

Hai diện tích q1 = q2 = 5.10-16 C được đặt cố định tại nhị đỉnh B, C của một tam giác hồ hết cạnh là 8cm. Những điện tích đặt trong không khí.

a) xác minh cường độ năng lượng điện trường trên đỉnh A của tam giác nói trên.

b) Câu vấn đáp sẽ đổi khác thế nào giả dụ q1= 5.10-16 C, q2 = -5.10-16 C ?

Giải

a)

q1 = q.2 = 5.10-16 (C) ; AB = AC

=> E1 = E2

Theo mẫu vẽ ta có (E = 2E_1cos30^o)

(E = 2.(9.10^9.5.10^ - 16 over (0,08)^2)cos30^o = 0,0012(V/m))

Phương của (overrightarrow E ) vuông góc BC và hướng ra xa trung điểm của BC

 b)

Theo hình mẫu vẽ ta bao gồm :

(E = 2E_1cos60^o = 2E_1.1 over 2)

( = > E = E_1 = (9.10^9.5.10^ - 16 over (0,08)^2) = 0,703.10^ - 3(V/m))

Phương của (overrightarrow E ) song tuy nhiên với BC và hướng sang trọng phải.

 

Bài 7 trang 18 SGK thiết bị Lí 11 nâng cao

Ba năng lượng điện q tương tự nhau được đặt thắt chặt và cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ năng lượng điện trường tại trung tâm của tam giác.

Xem thêm: Vì Sao Nước Ta Lại Buôn Bán Nhiều Nhất Với Thị Trường Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương

Giải

Tại O cách đều 3 đỉnh A, B, C với cùng độ khủng điện tích là q.

( Rightarrow E_1 = E_2 = E_3)

Vì (left( widehat overrightarrow E _1,overrightarrow E _2 ight) = 120^0 Rightarrow E_ 12 = E_1 = E_2)

Với (overrightarrow E _0 = overrightarrow E _12 + overrightarrow E _3)

(overrightarrow E _12) ngược hướng và gồm cùng độ lớn với (overrightarrow E _3)