Lý thuyết đồ dùng lý 11 bài 26. Khúc xạ ánh sáng

I. Sự khúc xạ ánh sáng

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Khúc xạ tia nắng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt chia cách giữa hai môi trường xung quanh trong suốt không giống nhau.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 bài 26

2. Định luật khúc xạ ánh sáng

*

- Tia khúc xạ phía trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới cùng pháp tuyến) với ở phía vị trí kia pháp tuyến so với tia tới.

- với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) với sin góc khúc xạ (sinr) luôn luôn không đổi: 

*
II. Chiết suất của môi trường thiên nhiên 1. Chiết suất tỉ đối

Tỉ số ko đổi 

*
vào hiện tượng khúc xạ được điện thoại tư vấn là chiết suất tỉ đối n21 của môi trường (2) (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường (1) (chứa tia tới): 
*
.

- Nếu n21 > 1 thì r : Tia khúc xạ bị lệch lại gần pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường thiên nhiên (2) chiết quang đãng hơn môi trường xung quanh (1).

- Nếu n21 thì r > i: Tia khúc xạ bị lệch xa pháp tuyến hơn. Môi trường (2) chiết quang kém môi trường thiên nhiên (1).

2. Chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt đối (gọi tắt là chiết suất) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên đó đối với chân không.

Mọi môi trường trong suốt đều tất cả chiết suất tuyệt đối to hơn 1.

Ta được hệ thức 

*

trong đó: n2 là chiết suất (tuyệt đối) của môi trường thiên nhiên (2); n1 là chiết suất (tuyệt đối) của môi trường (1).

Công thức của định luật khúc xạ gồm thể viết theo mô hình đối xứng: n1sini = n2sinr.

Xem thêm: Akgaes Là Gì ? Đây Là Một

III. Tính thuận nghịch của việc truyền ánh sáng

Ánh sáng truyền đi theo mặt đường nào thì cũng truyền trái lại theo mặt đường đó.