Hướng dẫn giải bài bác 3. Chuyển động thẳng đổi khác đều sgk thiết bị Lí 10. Nội dung bài bác Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ Lí 10 bao gồm đầy đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài bác tập, đi kèm theo công thức, định lí, siêng đề tất cả trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn thiết bị lý 10, ôn thi xuất sắc nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 sgk trang 22


LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Gia tốc tức thời – hoạt động thẳng chuyển đổi đều

1. Vận tốc tức thời:

Vận tốc tức khắc của một thiết bị tại một điểm đến ta biết tại điểm này vật chuyển động nhanh hay chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ vận tốc của một trang bị tại một điểm là 1 trong đại lượng véc tơ có:

– nơi bắt đầu tại vật chuyển động

– Phương với chiều là phương và chiều của chuyển động


– Độ dài trình diễn độ mập của tốc độ theo một tỉ lệ xích nào đó.

Véctơ tốc độ được dùng làm đặc trưng cho hoạt động về sự nhanh, chậm trễ và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi các vật vận động trên một đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trê tuyến phố thẳng đó cùng quy ước như sau:

+ Vật hoạt động theo chiều dương tất cả v > 0.

+ Vật chuyển động ngược chiều dương có v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của vận động là đại lượng xác định bằng thương số giữa độ trở thành thiên vận tốc ∆v cùng khoảng thời hạn vận tốc trở nên thiên ∆t.

Gia tốc của gửi động cho thấy thêm vận tốc biến chuyển thiên nhanh hay chậm rãi theo thời gian.


2. Vận tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều

a) phương pháp tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong đó (a) cùng dấu cùng với (v) và (v_0)

b) Đồ thị tốc độ – thời gian

Đồ thị tốc độ – thời hạn là hình vẽ biểu diễn sự vươn lên là thiên của gia tốc tức thời theo thời hạn và có dạng là 1 trong những đoạn thẳng.3. Công thức tính đường đi của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy lối đi trong hoạt động thẳng nhanh dần đều là 1 hàm số bậc nhì của thời gian.

4. Công thức tương tác giữa gia tốc, gia tốc và đường đi của hoạt động thẳng nhanh dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình chuyển động của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): vận tốc ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời khắc t

III. Chuyển động chậm dần đều

1. Gia tốc của vận động thẳng chững dần đều

Ta có ( a=dfracv-v_0t)

Nếu chọn chiều dương là chuyển động, ta gồm a âm (nghĩa là a và v trái dấu)

Véc tơ gia tốc của hoạt động thẳng lờ đờ dần phần đa ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

2. Tốc độ của hoạt động thẳng chững lại đều

a) phương pháp vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược vết với v0 với v).

b) Đồ thị gia tốc thời gian

Tương từ như hoạt động thẳng cấp tốc dần hầu như nhưng đồ dùng thị đã dốc xuống khi chọn chiều dương là chiều gửi động.

3. Phương pháp tính đường đi và phương trình vận động của hoạt động thẳng chậm dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– đưa động biến đổi đều là vận động có gia tốc không đổi

– cách làm tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ hoạt động thẳng cấp tốc dần đều: (a) cùng dấu với (v_0)

+ chuyển động chậm dần đều: (a) ngược vết với (v_0)

– phương pháp tính quãng lối đi được của hoạt động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức tương tác giữa gia tốc, vận tốc và quãng lối đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời thắc mắc C1 trang 16 trang bị Lý 10

Tại một điểm M trê tuyến phố đi, đồng hồ tốc độ của một mẫu xe vật dụng chỉ 36 km/h. Tính xem trong khoảng thời gian 0,01 s xe cộ đi được quãng mặt đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ tốc độ của xe thiết bị chỉ độ mập của tốc độ tức thời tại thời gian M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 17 đồ Lý 10

Hãy đối chiếu độ lớn gia tốc tức thời của xe tải và xe nhỏ ở Hình 3.1. Từng đoạn bên trên vector gia tốc tương ứng cùng với 10 km/h. Giả dụ xe nhỏ đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe cài đặt đang đi theo phía nào?

Trả lời:

Độ lớn vận tốc tức thời của từng xe là:

– xe pháo tải: 30 km/h

– Xe nhỏ là 40 km/h

⇒ Độ lớn vận tốc tức thời của xe pháo con lớn hơn xe tải.

Nếu xe nhỏ đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe download đang đi theo phía Tây – Đông.

3. Trả lời câu hỏi C3 trang 19 vật Lý 10

Hãy viết cách làm tính tốc độ ứng với thứ thị nghỉ ngơi Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ đồ vật thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình vận tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời thắc mắc C4 trang 19 đồ gia dụng Lý 10

Hình 3.6 là đồ dùng thị gia tốc – thời gian của một thang vật dụng trong 4s đầu kể từ khi xuất phát. Hãy xác định gia tốc của thang sản phẩm công nghệ trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ vật thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời điểm (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời khắc (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, gia tốc của thang sản phẩm trong giây thứ nhất là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời câu hỏi C5 trang 19 đồ dùng Lý 10


Hãy tính quãng đường mà thang thiết bị đi được vào giây lắp thêm nhất, kể từ thời điểm xuất phát ngơi nghỉ câu C4.

Trả lời:

Ta có, vận tốc của thang đồ vật trong giây thứ nhất là (0,6m/s^2) (đã tính làm việc câu C4)

⇒ Quãng đường mà thang thứ đi được trong giây thiết bị nhất, kể từ thời điểm xuất phát là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời thắc mắc C6 trang đôi mươi Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp điện lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, để dốc vừa bắt buộc (xem hình 3.1 sinh hoạt đầu bài học này). Hãy kiến thiết một phương án nghiên cứu và phân tích xem hoạt động của hòn bi gồm phải là hoạt động thẳng cấp tốc dần những hay không? chăm chú rằng chỉ tất cả thước để đo độ nhiều năm và đồng hồ để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình chuyển động của hoạt động thẳng nhanh dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu chọn gốc tọa độ trên điểm thả bi cùng thả bi nhẹ, không gia tốc đầu thì: xo = 0 và vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ trọng thuận với (t^2) (vì a ko đổi)

Vậy, ta tất cả cách tiến hành thí nghiệm như sau:

– lựa chọn gốc tọa độ tại điểm thả lăn bi và thả bi không có vận tốc đầu .

– dùng thước đo và ấn định những quãng đường cơ mà bi sẽ lăn hết (t).

– Dùng đồng hồ thời trang đo thời gian bi lăn hết quãng con đường đo. (S = x).

– Xét xem S bao gồm tỉ lệ thuận cùng với t2 tốt không, nếu tất cả thì bi đã hoạt động thẳng nhanh dần đều.

7. Trả lời câu hỏi C7 trang 21 đồ Lý 10

Trở lại ví dụ ở mục III.2a. Tính quãng con đường mà xe đạp điện đi được từ lúc bước đầu hãm phanh mang lại lúc ngừng hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp đang đi thẳng với tốc độ 3 m/s thốt nhiên hãm phanh với đi chững dần đều. Mỗi giây gia tốc giảm 0,1 m/s. Tính quãng đường mà xe đạp điện đi được trường đoản cú lúc bắt đầu hãm phanh cho lúc ngừng hẳn

Trả lời:

Ta có, thời hạn từ thời gian vật bắt đầu hãm phanh cho đến khi dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng đường đi được trong thời gian trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời thắc mắc C8 trang 21 thiết bị Lý 10

Dùng công thức (3.4) để kiểm tra hiệu quả thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đó là phần lí giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ Lí 10 tương đối đầy đủ và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 22 trang bị Lý 10

Viết cách làm tính tốc độ tức thời của một vật hoạt động tại một điểm bên trên quỹ đạo. Cho biết yêu mong về độ lớn của các đại lượng trong bí quyết đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong cách làm ta phải xem trong khoảng thời gian rất ngắn Δt xe pháo dời được một đoạn đường Δs vô cùng ngắn bằng bao nhiêu.

2. Giải bài 2 trang 22 đồ Lý 10

Véctơ tốc độ tức thời trên một điểm của một vận động thẳng được xác minh như núm nào?

Trả lời:

Véc tơ gia tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng tất cả độ lớn số 1 định, gồm phương và chiều xác định, có:

– Gốc đặt ở vật chuyển động.

– Phương với chiều là phương và chiều của đưa động.

– Độ dài trình diễn độ phệ của gia tốc theo một tỉ xích làm sao đó.

Khi nhiều vật hoạt động trên một con đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn 1 chiều dương trê tuyến phố thẳng trên cùng quy mong như sau:

– Vật vận động theo chiều dương bao gồm v > 0.

– Vật chuyển động ngược chiều dương gồm v

3. Giải bài xích 3 trang 22 vật dụng Lý 10

Chuyển cồn thẳng nhanh dần đều, chậm rì rì dần phần đông là gì?

Trả lời:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần hầu hết là vận động thẳng có độ mập của vận tốc tức thời tăng cao theo thời gian.

– chuyển động thẳng đủng đỉnh dần những là chuyển động thẳng gồm độ béo của vận tốc tức thời sút dần theo thời gian.

4. Giải bài 4 trang 22 thiết bị Lý 10

Viết công thức tính gia tốc của hoạt động thẳng nhanh, chậm dần đều. Phân tích dấu của các đại lượng thâm nhập vào công thức đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ của hoạt động thẳng nhanh, chậm dần đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– vận động thẳng nhanh dần đều: (a) cùng dấu với (v_0)

– hoạt động thẳng chậm lại đều: (a) ngược vết với (v_0)

5. Giải bài xích 5 trang 22 thiết bị Lý 10

Gia tốc của hoạt động thẳng nhanh, lờ đờ dần đều có dặc điểm gì? vận tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véctơ gia tốc của các hoạt động này có điểm sáng gì?

Trả lời:

– gia tốc của chuyển động cho biết thêm vận tốc trở nên thiên cấp tốc hay chậm theo thời gian

– Đơn vị của vận tốc là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ tốc độ của hoạt động thẳng nhanh dần đều sở hữu phương cùng chiều trùng cùng với phương với chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ gia tốc của hoạt động thẳng chậm chạp dần phần đa ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài xích 6 trang 22 đồ dùng Lý 10

Viết phương pháp tính quãng lối đi được của chuyển động nhanh, chững dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng thâm nhập vào công thức đó. Quãng đường đi được trong các vận động này dựa vào vào thời gian theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh, chững dần đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– hoạt động thẳng nhanh dần đều: (a) thuộc dấu với (v_0)

– chuyển động thẳng chậm lại đều: (a) ngược dấu với (v_0)

– Quãng lối đi được trong các hoạt động này dựa vào vào thời hạn theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài xích 7 trang 22 đồ dùng Lý 10

Viết phương trình vận động của hoạt động thẳng nhanh, chững lại đều?

Trả lời:

Phương trình hoạt động của vận động thẳng nhanh, chững lại đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: a thuộc dấu cùng với (v_0)

– vận động thẳng chững dần đều: a ngược vết với (v_0)

8. Giải bài xích 8 trang 22 vật dụng Lý 10

Thiết lập phương pháp tính gia tốc của vận động thẳng chuyển đổi đều theo tốc độ quãng đường đi được?

Trả lời:

Ta có:

– cách làm tính gia tốc của gửi động biến hóa đều: (v=v_0+at) (1)

– cách làm tính quãng con đường trong gửi động biến hóa đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) ráng vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính gia tốc của hoạt động thẳng biến hóa đều theo gia tốc quãng đường đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài xích 9 trang 22 thiết bị Lý 10

Câu làm sao đúng?

A. Gia tốc của hoạt động thẳng nhanh dần đều lúc nào cũng to hơn gia tốc của chuyển động thẳng chững dần đều.

B. Vận động thẳng cấp tốc dần đều phải có gia tốc phệ thì có gia tốc lớn.

C. Chuyển động thẳng biến hóa đều có vận tốc tăng, giảm theo thời gian.

D. Vận tốc trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều phải sở hữu phương, chiều và độ to không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: lúc vật chuyển động nhanh dần đều, véctơ vận tốc có nơi bắt đầu ở vật gửi động, có phương cùng chiều trùng cùng với phương và chiều của véctơ vận tốc. Và vận tốc của vận động thẳng cấp tốc dần mọi là đại lượng ko đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài 10 trang 22 trang bị Lý 10

Trong phương pháp tính gia tốc của chuyển động thẳng cấp tốc dần những v = v0 + at thì

A. V luôn luôn luôn dương.

B. A luôn luôn luôn dương.

C. A luôn luôn cùng dấu cùng với v.

D. A luôn luôn luôn ngược vệt với v.

Chọn lời giải đúng.

Bài giải:

Trong công thức tính vận tốc của hoạt động thẳng nhanh dần đầy đủ v = v0 + at thì a luôn luôn thuộc dấu cùng với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài 11 trang 22 đồ vật Lý 10

Công thức nào dưới đó là công thức liên hệ giữa vận tốc, vận tốc và quãng đường đi được của vận động nhanh dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài xích 12 trang 22 thứ Lý 10

Một đoàn tàu rời ga vận động thẳng cấp tốc dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu liên tục tăng tốc do đó thì sau bao lâu nữa tàu đạt vận tốc 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời gian là lúc tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều chuyển động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong 1 phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài xích 13 trang 22 thiết bị Lý 10

Một ô tô đang chạy thẳng phần đa với vận tốc 40 km/h thốt nhiên tăng ga vận động nhanh dần dần đều. Tính tốc độ của xe biết rằng sau thời điểm chạy được quãng con đường 1km thì xe hơi đạt vận tốc 60 km/h.

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ cùng gốc thời hạn lúc ô tô bước đầu tăng ga, chiều dương là chiều chuyển động.

Đổi đối kháng vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng cách làm liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài bác 14 trang 22 đồ dùng Lý 10

Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, vận động thẳng chậm rãi dần phần nhiều để vào ga. Sau hai phút thì tàu dừng lại ở sân ga.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà lại tàu đi được trong thời gian hãm.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời hạn lúc tàu bước đầu hãm phanh, chiều dương là chiều vận động của đoàn tàu.

Đổi solo vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc cơ hội sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu dừng lại nên tốc độ lúc sau của tàu bằng 0)

Thời gian từ cơ hội hãm phanh cho đến lúc dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài xích 15 trang 22 trang bị Lý 10

Một xe máy sẽ đi với vận tốc 36 km/h bỗng người lái xe xe thấy có một chiếc hố trước mặt, cách chiếc xe 20 m. Fan ấy phanh gấp và xe đến ngay cạnh miệng hố thì dừng lại.

a) Tính tốc độ của xe.

b) Tính thời gian hãm phanh.

Xem thêm: Bảng Chữ Số Từ 1 Đến 10 Tiếng Việt Và Tiếng Anh, Học Tiếng Anh :: Bài Học 8 Số Đếm Từ 1 Đến 10

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc lúc đầu của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– gia tốc lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường nhưng mà xe đi được từ khi phanh đến lúc dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở phía trên ta không vận dụng trực tiếp phương pháp tính gia tốc vì không biết thời gian từ dịp hãm cho lúc xe tạm dừng hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần chỉ dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk thứ Lí 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn vật lý 10 giỏi nhất!