- Chọn bài -Bài 1: công tác bảng tính là gì?Bài thực hành 1: làm cho quen với ExcelBài 2: những thành phần chính và tài liệu trên trang tínhBài thực hành 2: làm cho quen với các kiểu tài liệu trên trang tínhBài 3: Thực hiện đo lường trên trang tínhBài thực hành thực tế 3: Bảng điểm của emBài 4: Sử dụng những hàm để tính toánBài thực hành thực tế 4: Bảng điểm của lớp emBài 5: làm việc với bảng tínhBài thực hành thực tế 5: trình bày trang tính của emBài 6: Định dạng trang tínhBài thực hành thực tế 6: Định dạng trang tínhBài 7: trình bày và in trang tínhBài thực hành thực tế 7: In danh sách lớp emBài 8: thu xếp và lọc dữ liệuBài thực hành thực tế 8: sắp xếp và thanh lọc dữ liệuBài 9: trình diễn dữ liệu bằng biểu đồBài thực hành 9: tạo thành biểu đồ để minh họaBài thực hành thực tế 10: thực hành tổng hợp

Mục lục


Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải bài xích Tập Tin học 7 – Bài thực hành 10: thực hành tổng đúng theo giúp HS giải bài xích tập, giúp cho những em sinh ra và phát triển năng lượng sử dụng technology thông tin và truyền thông:

Bài 1 (trang 102 sgk Tin học tập lớp 7): Lập trang tính, định dạng, thực hiện công thức và trình diễn trang in

a) Khởi động công tác Excel với nhập dữ liệu

b) Nhập dữ liệu và thực hiện các kiểm soát và điều chỉnh hàng, cột cần thiết.

Bạn đang xem: Tin học 7

d) Lập cách làm để tính tổng thể hiện vật quyên góp ủng hộ.

e) xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.

Trả lời:

a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngtrên màn hình hiển thị khởi hễ của Windows nhằm khởi động chương trình Excel:

Nhập dữ liệu vào bảng tính như yêu cầu:

*

b) Nhập dữ liệu và định dạng trang tính.

1. Nhập dữ vào cột Đơn vị với cột Số lượng:


*

2. Định dạng trang tính:

– cách 1: Gộp khối A3:D3 thành một ô: Kéo thả chuột lựa chọn khối A3:D3 với nháy chuột lựa chọn lệnhđể gộp ô:

*

– cách 2: Định dạng văn bản trong những ô tính với phông chữ, độ lớn chữ, mẫu mã chữ và màu chữ: sau thời điểm chọn những ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong nhóm lệnh Font bên trên dải lệnh Home:


*

thực hiện lần lượt với những ô vào bảng tính, em sẽ được kết quả:

*

– bước 3: Căn lề dữ liệu văn bạn dạng và tài liệu số trong các ô tính:

Để căn lề, em sử dụng những lệnh trong team lệnh Alignment bên trên dải lệnh Home:

*

phương pháp sử dụng những lệnh này tương tự nhau:

+ 3.1: chọn ô, khối đề nghị căn lề:


*

+ 3.2: Chọn những lệnh dưới đây để căn chỉnh:

• Lệnh

*
để căn giữa ô.


• Lệnh

*
để căn thẳng lề trái ô.

• Lệnh

*
để căn thẳng lề nên ô.

• Lệnh

*
để căn bên trên ô.

• Lệnh

*
để căn thân ô.

• Lệnh

*
để căn dưới ô.

*

thực hiện lần lượt với các ô trong bảng tính, em sẽ tiến hành kết quả:

*

– cách 4: Tô màu sắc nền sáng tỏ cho một trong những ô tính:

+ 4.1: Chọn những ô bắt buộc tô màu nền:

*

+ 4.2: chọn màu nền bằng lệnh Fill Colortrong team lệnh Font của dải lệnh Home:

*

– cách 5: Đặt nhỏ trỏ chuột gồm dạng

*
vào biên bắt buộc của cột (hoặc hàng) cần kiểm soát và điều chỉnh dộ rộng. Kéo thả loài chuột sang phải để tăng (hoặc thanh lịch trái nhằm giảm) phạm vi của cột:

*

→ như vậy em đã triển khai định dạng được trang tính như hình 1.115b:

*

c) Sao chép, sửa đổi và định hình dữ liệu.

– bước 1: lựa chọn khối A2:D9, trong dải lệnh Home, lựa chọn lệnh

*
trong nhóm Clipboard:

*

– bước 2: lựa chọn ô A11, chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard của dải lệnh Home:

*

– bước 3: chọn ô A20, lựa chọn lệnh Paste trong team Clipboard của dải lệnh Home:

*

– cách 4: Đặt con trỏ con chuột vào các ô tính cùng sửa lại dữ liệu, em sẽ được bảng tính như hình 1.115c (sgk trang 102):

*

d) Lập bí quyết để tính tổng số hiện đồ quyên góp ủng hộ các bạn vùng bão lụt vào cột con số trong bảng Tổng cộng.

– cách 1: Xây dựng phương pháp cho ô D22:

tổng cộng hiện thiết bị = Số hiện thứ Tổ 1 + Số hiện đồ Tổ 2

→ D22 =SUM(D4,D13)

Nhập bí quyết vào ô D22 cùng nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô D22:

*

– cách 2: Đặt bé trỏ chuột xuống góc bên dưới bên đề nghị ô D22 để mở ra con trỏ chuột bao gồm hình chữ thậpnhư hình:

*

– cách 3: Kéo thả chuột cho đến khi kết thúc khối D22: D27 để sao chép công thức của ô D22 cho những ô không giống trong khối D22:D27:

*

→ tiến hành các trên, em đã được hiệu quả như hình 1.115d (sgk trang 102):

*

e) coi trang tính trước lúc in bằng lệnh Page Layout.

vào dải lệnh View, nháy chuột chọn lệnh Page Layout để thấy trang tính trước khi in:

*

→ Kết quả:

*

Bài 2 (trang 103 sgk Tin học tập lớp 7): Lập trang tính, định dạng, áp dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, bố trí và lọc dữ liệu

trả sử họ có số liệu những thống kê thu nhập bình quân theo đầu người của các xã trong một vùng

a) Khởi động lịch trình bảng tính Excel

b) Sử dụng những công thức hoặc hàm phù hợp và tiến hành thao tác xào luộc công thức nhằm tính.

c) Chèn thêm một cột. Quan ngay cạnh và phân biệt các kết quả tính toán theo phương pháp hoặc hàm vào cột

d) sắp đến xếp các xã theo: tên xã, thu nhập bình quân, …

e) thanh lọc ra.

Trả lời:

a) Nháy đúp chuột ở biểu tượngtrên màn hình hiển thị khởi rượu cồn của Windows để khởi động công tác Excel:

Nhập tài liệu vào bảng tính như yêu cầu:

*

b) sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính


1. Thu nhập cá nhân trung bình theo đầu tín đồ toàn thôn của từng buôn bản ghi vào những ô khớp ứng trong cột vừa phải toàn xã:

– bước 1: Xây dựng công thức cho xã an bình ô E2:

*

→ E2 =AVERAGE(C2:D2)

Nhập phương pháp vào ô E2 và nhấn Enter em đang có kết quả cho ô E2:

*

– cách 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc bên dưới bên đề xuất ô E2 để xuất hiện thêm con trỏ chuột tất cả hình chữ thậpnhư hình:

*

– bước 3: Kéo thả chuột cho đến khi xong khối E2: E9 để xào nấu công thức của ô E2 cho những ô khác trong khối E2:E9:

*

2. Các khoản thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng ghi vào hàng Trung bình chung:

– cách 1: Xây dựng cách làm cho ngành nông nghiệp ô C10:

*

→ C10 =AVERAGE(C2:C9)

Nhập công thức vào ô C10 với nhấn Enter em đang có công dụng cho ô C10:

*

– bước 2: Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên đề xuất ô C10 để mở ra con trỏ chuột có hình chữ thậpnhư hình:

*

– cách 3: Kéo thả chuột cho đến khi xong khối C10:E10 để coppy công thức của ô C10 cho các ô không giống trong khối C10:E10:

*

3. Thu nhập cá nhân trung bình chung của cả vùng ghi vào ô F10.

*

→ F10 =AVERAGE(C10:E10)

Nhập công thức vào ô C10 cùng nhấn Enter em đã có tác dụng cho ô C10:

*

c)

1. Chèn thêm một cột vào trước cột trung bình toàn xã cùng nhập dữ liệu như hình 1.116b (sgk trang 103).

– cách 1: Nháy loài chuột vào cột E (Trung bình toàn thôn ), lựa chọn lệnh Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh Home:

*

– cách 2: Cột new được tạo, em nhập liệu vào các ô vào cột kia theo yêu cầu:

*

2. Nhận thấy các công thức tất cả còn đúng không? Sửa lại nếu sai.

– Hàm vào cột vừa đủ toàn xã:

*

– Hàm trong hàng Trung bình chung:

*

→ nhận xét: Các tác dụng tính toán bởi hàm vào cột vừa đủ toàn xã và hàng Trung bình bình thường vẫn đúng do các hàm tất cả dữ liệu là một khối và dữ liệu chèn vào ko làm chũm dổi khối dữ liệu đó.

lưu ý rằng trường hợp em tính các hàng và cột trên bởi công thức hoặc tính bởi hàm tuy nhiên dữ liệu không phải khối thì hiệu quả sẽ bị sai.

3. Chỉnh sửa và chèn thêm những hàng, định hình văn phiên bản để có trang tính tương tự như như hình 1.111c (sgk trang 104).

– bước 1: Nháy chuột vào hàng 1, lựa chọn lệnh Insert 3 lần trong team Cells bên trên dải lệnh Home để chế tác thêm 3 hàng:

*

– bước 2: Gộp khối A2:F2 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A2:F2 với nháy chuột chọn lệnhđể gộp ô:

*

– bước 3: Nhập thêm tài liệu và format văn bạn dạng trong những ô tính với phông chữ, cỡ chữ, đẳng cấp chữ với màu chữ: sau thời điểm chọn những ô có dữ liệu cần định dạng, em sử dụng các lệnh trong đội lệnh Font bên trên dải lệnh Home. Biện pháp sử dụng các lệnh này giống những lệnh tương tự như mà em đã biết trong định hình văn bản:

*

tiến hành lần lượt với những ô và khối vào bảng tính, em sẽ được kết quả:

*

– bước 4: Tô màu sắc nền phân biệt cho một số ô tính:

+ 4.1: Chọn các ô đề xuất tô màu nền, sau đó màu nền bởi lệnhFill Colortrong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home:

*

+ 4.2: triển khai lần lượt với những ô khác, khối khác trong bảng tính. Em sẽ tiến hành bảng tính:

*

– bước 5: Kẻ đường giáp ranh biên giới cho vùng dữ liệu chi tiết:

+ 5.1: Chọn những ô buộc phải kẻ con đường biên:

*

+ 5.2: Nháy loài chuột tại mũi tên ngơi nghỉ lệnh Border

*
, chọn tùy ý đường biên thích hợp:

*

tiến hành lần lượt với các khối trong bảng tính, em sẽ được bảng tính:

*

– cách 6: Chọn các ô dữ liệu trong cột vừa đủ xã, nháy chuột lựa chọn lệnh

*
(hoặc
*
) để tăng (hoặc giảm) 1 chữ số thập phân:

*

thực hiện tương tự với những ô tính khác, em đang được công dụng cuối cùng:

*

d) sắp xếp các xã theo:

1. Tên xã, theo sản phẩm công nghệ tự bảng chữ cái:

Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Tên xã), ví dụ chọn ô B4, chọn lệnh

*
trong đội Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo đồ vật tự bảng chữ cái:

*


→ Kết quả:

*

2. Thu nhập bình quân về nông nghiệp, theo lắp thêm tự sút dần:

Nháy chuột chọn một ô vào cột C (Nông nghiệp), ví dụ chọn ô C4, chọn lệnhtrong đội Sort và Filter của dải lệnh Data để bố trí theo sản phẩm công nghệ tự sút dần:

*

→ Kết quả:

*

3. Thu nhập trung bình về công nghiệp, theo thiết bị tự sút dần:

Nháy chuột lựa chọn 1 ô vào cột D (Công nghiệp), ví dụ chọn ô D5, chọn lệnhtrong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để thu xếp theo đồ vật tự giảm dần:

*

→ Kết quả:

*

4. Các khoản thu nhập trung bình toàn xã, theo sản phẩm công nghệ tự sút dần.

Nháy chuột chọn 1 ô trong cột F (Trung bình toàn xã), ví dụ chọn ô F5, lựa chọn lệnhtrong đội Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo vật dụng tự sút dần:

*

→ Kết quả:

*

e) thanh lọc ra:

1. Cha xã bao gồm thu nhập trung bình theo đầu tín đồ về nông nghiệp & trồng trọt cao nhất:

– cách 1: Nháy chuột lựa chọn khối tài liệu A4:F12, chọn lệnh Filtertrong nhóm Sort và Filter của dải lệnh Data:

*

– cách 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên title cột

*
, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

*

– cách 3: hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em cài đặt như sau và nháy chuột lựa chọn OK:

*

→ Kết quả:

*

2. Cha xã tất cả thu nhập bình quân theo đầu bạn về công nghiệp cao nhất:

– bước 1: lựa chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả thuở đầu trước lúc lọc. Tiếp đến chọn lại Filter để lọc:

*

– cách 2: Nháy loài chuột ở mũi tênở trên title cột

*
, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

*

– cách 3: hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em cài đặt như sau với nháy chuột chọn OK:/p>

*

→ Kết quả:

*

3. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu tín đồ về thương mại dịch vụ – dịch vụ thương mại thấp nhất:

– bước 1: chọn lệnh Filter vào nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data nhằm trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Tiếp nối chọn lại Filter để lọc:

*

– cách 2: Nháy chuột ở mũi tênở trên title cột

*
, nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:

*

– bước 3: hộp thoạiTop 10 AutoFilter hiện ra, em setup như sau cùng nháy chuột chọn OK:

*

→ Kết quả:

*

4. Bố xã gồm thu nhập vừa đủ toàn làng mạc cao nhất:

– cách 1: chọn lệnh Filter trong team Sort và Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả thuở đầu trước lúc lọc. Sau đó chọn lại Filter nhằm lọc:

*

– cách 2: Nháy con chuột ở mũi tênở trên title cột

*
, nháy chuột chọn Number Filters, lựa chọn Top 10:

*

– cách 3: vỏ hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện nay ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột lựa chọn OK:

*

→ Kết quả:

*

4. Thoát khỏi chính sách lọc cùng lưu trang tính với tên Thong_ke.

– bước 1: chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để thoát khỏi cơ chế lọc:

*

– cách 2: Để giữ trang tính, em mở bảng lựa chọn File, nháy chuột chọn

*
và triển khai lần lượt các bước như hình sau:

*

Bài 3 (trang 104 sgk Tin học tập lớp 7): tạo ra biểu đồ dùng và trình bày trang in

áp dụng trang tính Thong_ke được chế tác và lưu lại trong bài xích 2.

a, lựa chọn miền dữ liệu tương thích và tạo thành biểu thứ cột minh họa.

b, lựa chọn miền dữ liệu phù hợp và chế tạo biểu đồ hình trụ minh họa.

c, di chuyển các biểu đồ. Xem trước trang tính, cài đặt lề, điều chỉnh kích thước,…

Trả lời:

a) chế tạo ra biểu trang bị cột.

Xem thêm: Stfu Là Gì - 10 Từ Viết Tắt Khiến Bạn Đần Mặt Khi Duyệt Web


– cách 1: hướng đẫn miền dữ liệu: Kéo thả con chuột đồng thời giữ lại phím Ctrl để chọn những khối B5:B12 với F5:F12:

*

– bước 2: Nháy chuột lựa chọn lệnh

*
trong team Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu vật trong nhóm kia để chế tác biểu đồ cột:

*

→ Kết quả:

*

– bước 3: chọn biểu đồ, lựa chọn lệnh Legend

*
trong dải lệnh Layout và chọn None nhằm ẩn chú giải:

*

– cách 4: chọn biểu đồ, lựa chọn lệnh Chart Titletrong dải lệnh Layout và lựa chọn Above Chart để chỉnh sửa tiêu đề:

*

– cách 5: Đặt nhỏ trỏ con chuột vào phần tiêu đề để sửa với định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu đồ:

*

b) tạo ra biểu đồ dùng tròn.

– bước 1: hướng đẫn miền dữ liệu: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl nhằm chọn những khối C4:E4 cùng C13:E13:

*

– bước 2: Nháy chuột lựa chọn lệnh Pie

*
trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi lựa chọn dạng biểu đồ vật trong nhóm kia để sản xuất biểu đồ vật hình tròn:

*

→ Kết quả:

*

– bước 3: chọn biểu đồ, lựa chọn lệnh Chart Titletrong dải lệnh Layout và chọn Above Chart để sửa đổi tiêu đề:

*

– bước 5: Đặt con trỏ con chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ tiến hành biểu đồ:

*

c)

1. Để dịch rời các biểu đồ, em giữ chuột vào biểu đồ cùng kéo thả biểu đồ dùng tới vị trí hy vọng di chuyển:

*

2. Trong dải lệnh View, nháy chuột lựa chọn lệnh Page Layout để xem trang tính trước lúc in:

*

3. Điểu chỉnh form size các biểu đồ, vị trí của những dấu ngắt trang để hoàn toàn có thể in không còn vùng dữ liệu:

*

4. Giữ bảng tính: Em nháy chuột lựa chọn nút Save

*
trên góc trên phía trái của hành lang cửa số Excel để lưu bảng tính: