bài xích giảng bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu: Security methods for statistical databases - trần Thị Kim bỏ ra 24 87 0


Bạn đang xem: Giải bài tập sgk tin học 12

Mời chúng ta cùng tham khảo tài liệu để nắm cụ thể các phương thức giải bài xích tập vào sách giáo khoa Tin học 12 - bài xích tập và thực hành thực tế 11: bảo mật cơ sở dữ liệu. Tủ sách Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn giá thành Giải tập SGK Tin học 12: bài bác tập thực hành 11 - bảo mật thông tin sở liệu Mục đích, yêu ước - Qua toán làm chủ sở khiếp doanh, HS phải đạt yêu cầu sau: - hiểu thêm định nghĩa tầm đặc biệt bảo mật csdl - Biết số giải pháp thong dụng bảo mật thông tin CSDL - bao gồm thái độ đắn vấn đề sử dụng bảo mật thông tin CSDL câu chữ Câu 1: (sgk trang 105 Tin 12): Một cửa ngõ hàng sắm sửa hàng điện tử tiếp tục nhận mặt hàng từ số công ty bán lại cho quý khách Hàng nhập xuất trực tiếp từ kho shop (để tốn đơn giản, tinh giảm có thủ kho kiêm fan giao hàng) siêu thị xây dựng cơ sở dữ liệu BAN_HANG (bán hàng) bao gồm bảng sau: - Bảng MAT_HANG (mặt hàng – quản lí lí khía cạnh hàng) - Bảng KHACH_HANG (khách hàng-quản lí khách hàng hàng) - Bảng CONG_TI (cơng ti-quản lí cơng ti cung cấp hàng) Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 tủ sách Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí tổn - Bảng PHIEU_NHAP (phiếu nhập – quản lí phiếu nhập hàng) - Bảng PHIEU_XUAT (phiếu xuất – quản lí phiếu xuất hàng) Các đối tượng người dùng sử dụng công tác quản lí database BAN_HANG là: - quý khách - thủ kho (kiêm fan giao hàng) - Kế tốn - tín đồ quản lí siêu thị Theo em, đối tượng người sử dụng yêu ước chương trình có chức gì? Trả lời: - quý khách hàng biết tên, số lượng món đồ cịn cửa hàng, số thơng tin quan trọng mặt mặt hàng - chủ kho kiêm người ship hàng biết tình hình hàng nhập xuất tồn kho - Kế tốn biết thực trạng thu, đưa ra Trang chủ: https://vndoc.com/ | e-mail hỗ trợ: hotro
vndoc.com | hotline: 024 2242 6188 thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn chi phí - bạn quản lí siêu thị biết tình hình xuất/nhập loại mặt hàng, tình trạng lãi/lỗ sản phẩm Câu 2: (sgk trang 106 Tin học tập 12): giả sử chương trình bao gồm chức năng: - khách hàng biết tên, số lượng sản phẩm cửa hàng, số thông tin quan trọng mặt mặt hàng - những cơng ti cần phải biết tình hình cung ứng hàng cho shop - thủ kho kiêm người phục vụ biết thực trạng hàng nhập xuất tồn kho - Kế tốn biết thực trạng thu, đưa ra - fan quản lí siêu thị biết thơng tin, đặc biệt quan tâm tình hình xuất/nhập loại mặt hàng, tình trạng lãi/lỗ sản phẩm - bảo mật CSDL trường hợp chức bảo mật thông tin CSDL thực bảng phân quyền, đối tượng người sử dụng nêu trao quyền nào? trong bảng phân quyền kí hiệu: gọi (Đ), sửa (S), bổ sung (B), xóa (X), khơng truy cập (K) trong số bảng liệu, đối tượng người tiêu dùng không quyền Đ, S, B, X số cột ghi K cố nhiên số cột Ví dụ, quyền đối tượng người sử dụng khách hàng bảng HANG ghi Đ(K6) hiểu quý khách có quyền gọi cột bảng liệu HANGtrừ cột (là cột giá chỉ mua món đồ từ công ti cung ứng hàng mang đến cửa hàng, người sử dụng giá cài đặt mà biết giá thành mặt mặt hàng này) bên dưới bảng thể phân quyền, theo em bao gồm điểm chưa phù hợp, sao? Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro
vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 tủ sách Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn giá tiền Trả lời: - khách hàng hàng: Sửa thơng tin mình, cịn lại có quyền hiểu - Cơng ty quyền sửa giá cả mặt hàng, thêm sản phẩm cho cơng ty Cịn lại khơng truy vấn - Thủ kho: Được quyền phát âm - Kế toán: Được đọc, sửa, thêm xóa phiếu nhập xuất Cịn khác gọi - quản lí lí: Được tồn đọc, sửa, xẻ sung, xóa vớ bảng Câu 3: (sgk trang 107 Tin 12): Khi chế tạo CSDL BANHANG trên, người ta thường sản xuất biểu mẫu mã mở mở CSDL, với nút lệnh yêu thương cầu người dùng khai báo định danh (tên, mật khẩu) xác minh quyền truy vấn Sau khai báo, biểu chủng loại mở hiển thị list chức tương xứng với "định danh quyền tróc nã cập" phép áp dụng Người dùng thường xuyên chọn chức làm cho xuất cửa ngõ sổ tương thích cho truy cập phần liệu với tầm phân quyền mà người lập trình giành cho Hãy cho biết, người ta làm cho Trả lời: - làm cho để đối tượng thực chức tương xứng với quyền Tránh truy vấn trái phép người tiêu dùng làm tăng bình yên bảo mật tin tức Trang chủ: https://vndoc.com/ | thư điện tử hỗ trợ: hotro


Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Bỉ Ngạn Là Gì ? Ý Nghĩa Và Truyền Thuyết Về Hoa Bỉ Ngạn

vndoc.com | đường dây nóng: 024 2242 6188 ... Tủ sách Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn chi phí Trả lời: - khách hàng hàng: Sửa thơng tin mình, cịn lại có quyền gọi - Cơng ty quyền sửa giá thành mặt hàng, thêm mặt hàng cho cơng ty Cịn lại... - Kế tốn biết tình trạng thu, đưa ra - bạn quản lí cửa hàng biết thơng tin, quan trọng đặc biệt quan tâm tình trạng xuất/nhập một số loại mặt hàng, thực trạng lãi/lỗ mặt hàng - bảo mật thông tin CSDL trường hợp chức bảo mật CSDL thực. .. Tủ sách Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí tổn - tín đồ quản lí siêu thị biết tình trạng xuất/nhập các loại mặt hàng, tình hình lãi/lỗ món đồ Câu 2: (sgk trang 106 Tin học tập 12) : đưa sử chương