Hướng dẫn giải bài xích 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học sgk chất hóa học 10. Nội dung bài Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 10 bao gồm đầy đầy đủ phần triết lý và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chăm đề… bao gồm trong SGK để giúp các em học sinh học xuất sắc môn chất hóa học 10, ôn thi giỏi nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk hóa 10 cơ bản

LÍ THUYẾT

1. Quan hệ giữa địa điểm nguyên tố và cấu trúc của thành phần đó

*

2. Quan hệ giới tính giữa địa chỉ và đặc điểm của nguyên tố đó

Khi biết vị trí của một nguyên tố, ta rất có thể suy ra những đặc thù hóa học tập cơ phiên bản của nguyên tố kia như: tính sắt kẽm kim loại – phi kim; hóa trị tối đa của nguyên tố với oxi và hiđro; cách làm oxit cao nhất; bí quyết hiđroxit tương ứng( trường hợp có)và tính axit – bazơ của chúng

3. So sánh đặc thù hóa học của một thành phần với các nguyên tố lạm cận

*

BÀI TẬP

Dưới đấy là phần lí giải Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 10 đầy đủ và ngăn nắp nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 51 hóa 10

Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q thứu tự là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào dưới đây đúng ?

A. X thuộc nhóm VA.

B. A, M thuộc team IIA.

C. M thuộc đội IIB.

D. Q thuộc đội IA.

Bài giải:

Ta có:

ZX = 6: 1s22s22p2

ZA = 7: 1s22s22p3

ZM = 20: 1s22s22p63s23p64s2

ZQ = 19: 1s22s22p63s23p64s1

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài bác 2 trang 51 hóa 10

Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q thứu tự là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào dưới đây đúng ?

A. Cả 4 yếu tố trên nằm trong 1 chu kì.

B. M, Q ở trong chu kì 4.

C. A, M nằm trong chu kì 3.

D. Q thuộc chu kì 3.

Bài giải:

Ta có:

X: 1s22s22p2 → X ở trong chu kì 2

A: 1s22s22p3 → A ở trong chu kì 2

M: 1s22s22p63s23p64s2 → M nằm trong chu kì 4

Q: 1s22s22p63s22p64s1  → Q trực thuộc chu kì 4

⇒ Đáp án B.

3. Giải bài 3 trang 51 hóa 10

Trong bảng tuần hoàn, nhân tố X bao gồm số máy tự 16, yếu tố X thuộc

A. Chu kì 3, đội IVA.

B. Chu kì 4, nhóm VIA.

C. Chu kì 3, team VIA.

D. Chu kì 4, team IIIA.

Chọn lời giải đúng.

Bài giải:

X: 1s22s22p63s23p4 →X ở trong chu kì 3, nhóm VIA

⇒ Đáp án C.

4. Giải bài 4 trang 51 hóa 10

Dựa vào địa điểm của thành phần Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn.

a) Hãy nêu các đặc thù sau của nguyên tố:

– Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị cao nhất trong hợp hóa học với oxi.

– bí quyết của oxit cao nhất, của hiđroxit tương ứng và đặc thù của nó.

b) So sánh đặc thù hóa học tập của nhân tố Mg (Z = 12) với na (Z = 11) và Al (Z = 13).

Bài giải:

a) cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

– Mg bao gồm 2e ở lớp ngoài cùng bắt buộc thể hiện nay tính kim loại.

– Hóa trị cao nhất với oxi là II.

– chất MgO là oxit bazơ cùng Mg(OH)2 là bazơ.

b) cấu hình electron:

Na: 1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2

Al: 1s22s22p63s23p1

– gồm 1, 2, 3 electron ở phần ngoài cùng đề xuất đều là kim loại.

– Tính sắt kẽm kim loại giảm dần dần theo chiều Na, Mg, Al.

– Tính bazơ bớt dần theo chiều NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

5. Giải bài xích 5 trang 51 hóa 10

a) phụ thuộc vào vị trí của nhân tố Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu các đặc thù sau:

– Tính kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị tối đa trong hợp hóa học với oxi và với hiđro.

– công thức hợp hóa học khí của brom cùng với hiđro.

b) So sánh tính chất hóa học tập của Br cùng với Cl (Z = 17) cùng I (Z = 53).

Bài giải:

a) – Br bao gồm 7e lớp ngoài cùng bắt buộc là phi kim.

– Hóa trị tối đa với oxi là VII, hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là I.

– cách làm hợp hóa học khí của brom với hiđro: HBr.

b) Tính phi kim: Cl > Br > I.

6. Giải bài bác 6 trang 51 hóa 10

Dựa vào quy luật biến hóa tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn, hãy trả lời các thắc mắc sau:

a) Nguyên tố như thế nào là kim loại mạnh mẽ nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất ?

b) những nguyên tố kim loại được phân bổ ở khoanh vùng nào trong bảng tuần trả ?

c) các nguyên tố phi kim được phân bổ ở quanh vùng nào vào bảng tuần hoàn ?

d) team nào gồm những nguyên tố kim loại nổi bật ? nhóm nào gồm phần đông những yếu tắc phi kim nổi bật ?

e) các nguyên tố khí hi hữu nằm ở khu vực nào vào bảng tuần hoàn ?

Bài giải:

a) Fr là kim loại mạnh nhất. F là phi kim táo tợn nhất.

b) các kim loại được phân bổ ở khoanh vùng bên trái vào bảng tuần hoàn.

c) những phi kim được phân bổ ở quanh vùng bên buộc phải trong bảng tuần hoàn.

d) team IA có những kim loại điển hình. đội VIIA tất cả những phi kim điển hình.

e) những khí hiếm nằm ở vị trí nhóm VIIIA ở khoanh vùng bên phải trong bảng tuần hoàn.

7. Giải bài xích 7 trang 51 hóa 10

Nguyên tố atatin At (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán đặc điểm hóa học tập cơ bản của nó và đối chiếu với các nguyên tố không giống trong nhóm.

Xem thêm: Xác Định Năm Tài Chính Là Gì, Năm Tài Chính Của Doanh Nghiệp Nhật Bản

Bài giải:

Nguyên tố atatin (Z = 85) nằm trong chu kì 6, team VIIA nên gồm 85e phân bổ thành 6 lớp, phần bên ngoài cùng có 7e cần thể hiện tính phi kim. At sinh hoạt cuối đội VIIA, cần tính phi kim yếu độc nhất trong nhóm.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần lý giải Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 10 đầy đủ, gọn gàng và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn hóa học 10 giỏi nhất!