Giải bài bác tập trang 8, 9 bài bác 1 xấp xỉ điều hòa SGK đồ vật lí 12. Câu 1: phân phát biểu có mang của dao động điều hòa...

Bạn đang xem: Giải bài tập lý lớp 12


Bài 1 trang 8 SGK đồ vật lí 12

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa.

Giải

Dao động ổn định là dao động trong đó li độ của vật là 1 trong những hàm côsin (hay sin) của thời gian

Bài 2 trang 8 SGK đồ gia dụng lí 12

Viết phương trình của xấp xỉ điều hòa và lý giải các đại lượng trong phương trình.

GiảiPhương tridnh xấp xỉ điều hòa là x = Acos(ωt+ Ø), trong đó:

- x là li độ của dao động

- A là biên độ dao động

- ω là tần số góc của đơn vị, có đơn vị là rad/s

- (ωt+ Ø) là pha của giao động tại thời khắc t, có đơn vị là rad,

- Ø là pha ban sơ của dao động

Bài 3 trang 8 SGK thứ lí 12

Mối tương tác giữa xấp xỉ điều hòa và hoạt động tròn thể hiện ở trong phần nào?

Giải

Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn luôn hoàn toàn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng hoạt động tròn đa số lên 2 lần bán kính là đoạn thằng đó.

Bài 4 trang 8 SGK đồ gia dụng lí 12

Nêu có mang chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Giải

Chu kì T của xê dịch điều hòa là khoảng thời gian để thực hiện được một giao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s)

Tần số f của xê dịch điều hòa là số dao động toàn phần tiến hành được trong một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz)

 

Bài 5 trang 8 SGK đồ vật lí 12

Giữa chu kì, tần số với tần số góc tất cả mối tương tác như cố nào?

GiảiTần số góc ω của giao động điều hòa là một đại lượng tương tác với chu kì T hay với tần số f bằng các hệ thức sau đây:

(omega = 2pi over T = 2pi f)

Bài 6 trang 8 SGK đồ dùng lí 12

Một vật giao động điều hòa theo phương trình: x=Acos(ωt + Ø)

a. Lập bí quyết tính gia tốc và tốc độ của vật.

b. Ở địa chỉ nào thì gia tốc bằng 0. Tại vị trí nào thì tốc độ bằng 0?

c. Ở địa chỉ nào thì gia tốc có độ to cực đại. Ở địa chỉ nào thì vận tốc có độ khủng cực đại?

Giải

a. Lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật

v = x’ = -ωAsin(ωt + Ø)

a = v’ = -ω2Acos(ωt + Ø) = -ω2x

b. 

Ở vị trí biên thì gia tốc bằng 0. Tại vị trí cân bằng thì tốc độ bằng 0.

c.

Ở vị trí cân đối thì tốc độ có độ lớn cực đại. Còn ở vị trí biên thì tốc độ có độ lớn cực đại.

Bài 7 trang 9 sgk trang bị lí 12

Một bé lắc xê dịch điều hòa có quỹ đạo là 1 đoạn thẳng nhiều năm 12 cm. Biên độ dao động của thiết bị lí là bao nhiêu?

A. 12 cm. B. - 12 cm.

C. 6 cm. D. - 6 cm.

Giải

C. 

Quỹ đạo giao động có độ dài bằng hai lần biên độ.

Bài 8 trang 9 sgk đồ dùng lí 12

Một vật chuyển động tròn đều với vận tốc góc là π rad/s. Hình chiếu của đồ vật trên một đường kính dao động cân bằng với tần số góc, chu kì cùng tần số bởi bao nhiêu?

A. π rad/s; 2 s; 0,5 Hz.

B. 2π rad/s; 0,5 s; 2 Hz.

C. 2π rad/s; 1 s; 1 Hz.

D. (fracpi 2) rad/s; 4 s; 0,25 Hz.

Giải

A. 

Tần số góc bằng vận tốc góc: ω = π (rad/s).

Chu kì: T = (frac2pi omega ) = 2 s; Tần số: f = (frac1 T ) = 0,5 Hz.

Bài 9 trang 9 sgk vật dụng lí 12

Cho phương trình của giao động điều hòa x = - 5cos(4πt) (cm). Biên độ với pha ban sơ của dao động là bao nhiêu?

A. 5 cm; 0 rad. B. 5 cm; 4π rad.

C. 5 cm; (4πt) rad. D. 5 cm; π rad.

Giải

D.

Phương trình dao động: x = - 5cos(4πt) = 5cos(4πt + π) (cm).

Biên độ A = 5 cm, trộn ban đầu (varphi) = π rad.

Bài 10 trang 9 sgk đồ lí 12

Phương trình của giao động điều hòa là x = 2cos(5t - (fracpi 6)) (cm). Hãy cho biết thêm biên độ, pha ban đầu, và pha sinh sống thời điểm t của dao động.

Giải

Biên độ: A = 2 cm; pha ban đầu: (varphi =fracpi 6); pha tạo thời gian t: (5t - (fracpi 6)).

Bài 11 trang 9 sgk đồ vật lí 12

Một vật hoạt động điều hòa nên mất 0,25 s nhằm đi từ điểm có tốc độ bằng 0 cho tới điểm tiếp theo cũng có thể có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa nhì điểm là 36 cm. Tính:

a) Chu kì. B) Tần số. C) Biên độ.

Giải

a) T = 0,5 s; 

b) f = 2 Hz; A = 18 cm.

Hai địa điểm biến bí quyết nhau 36 cm, yêu cầu biên độ A = 18 cm.

Xem thêm: Internet Leased Line Là Gì, Dịch Vụ Leased Line Viettel

Thời gian đi từ địa chỉ nầy cho vị trí bên đó là (frac1 2T) nên chu kì T = 0,5 s cùng tần số f = (frac1 T) = 2 Hz.