Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 trang 5 SBT chất hóa học 8

Bài 4.2 trang 5 sách bài xích tập Hóa 8: có thể dùng những cụm từ sau đây để nói tới nguyên tử:

A.Vô thuộc nhỏ.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 8 trong sách bài tập

B.Trung hòa về điện.

C.Tạo ra các chất.

D.Không chia bé dại hơn trong bội nghịch ứng hóa học.

Hãy chọn các từ cân xứng (A, B, C hay D?) cùng với phần còn sót lại trống vào câu:

"Nguyên tử là phân tử ..., vì chưng số electron tất cả trong nguyên tử bởi đúng số proton trong phân tử nhân".

Lời giải:

Chọn: B.

Bài 4.3 trang 5 sách bài xích tập Hóa 8: cho biết sơ đồ một trong những nguyên tử sau:

*

Hãy chỉ ra số proton trong phân tử nhân, số electron vào nguyên tử, số lớp electron với số electron phần bên ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Lời giải:

(Lập bảng như trong SGK)

Nguyên tửSố phường trong phân tử nhânSố e trong nguyên tửSố lớp electronSố e lớp bên ngoài cùng

Nitơ

Neon

Silic

Kali

7

10

14

19

7

10

14

19

2

2

3

4

5

8

4

1

Bài 4.4 trang 5 sách bài xích tập Hóa 8: Theo sơ đồ một số trong những nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra:

a) từng nguyên tử gồm mấy lớp electron.

b) phần nhiều nguyên tử nào có cùng một số trong những lớp electron.

c) Nguyên tử nào có số lớp electron như nguyên tử natri. (xem sơ thiết bị trong Bai 4 - SGK).

Lời giải:

a)

Nguyên tốLớp electron

Nitơ

Neon

Silic

Kali

2 lớp electron

2 lớp electron

3 lớp electron

4 lớp electron

b) Nguyên tử tất cả cùng số electron: nitơ, neon.

c) Nguyên tử sillic tất cả cùng số lớp electron như nguyên tử natri. (3 lớp e)

Bài 4.5 trang 5 sách bài xích tập Hóa 8: Yêu ước như bài bác 4.4.

a) Nguyên tử nào tất cả số electron phần ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon (xem sơ đồ vật trong bài tập 5, bài xích 4 – SGK) có số lớp electron như nguyên tử nào.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Phát Biểu Mỗi Địa Chỉ Thư Điện Tử Là Duy Nhất Trên Phạm Vi Toàn Cầu

c) Nguyên tử nào gồm số electron lớp bên ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Lời giải:

a)Nguyên tử kali gồm số electron ngoài cùng như nguyên tử natri. (1 e phần ngoài cùng)

b)Nguyên tử cacbon bao gồm số lớp electron như nguyên tử nitơ và nguyên tử neon. (2 lớp e)

c)Nguyên tử sillic có số electron tất cả số electron phần bên ngoài cùng như nguyên tử cacbon. (4 e phần ngoài cùng)