Bài 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11 trang 24 SBT hóa học 9

Bài 19.4 trang 24 Sách bài bác tập hóa học 9: a) lý do những sắt kẽm kim loại như sắt, nhôm không tồn tại ở dạng đối chọi chất trong vỏ Trái Đất ?

b) Hãy nêu phương pháp hoá học để phân biệt ba sắt kẽm kim loại : sắt, nhôm cùng đồng. Viết các phương trình hoá học.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 sách bài tập

Lời giải:

a) Al, sắt là kim loại chuyển động hoá học khỏe khoắn nên chúng chỉ tồn tại bên dưới dạng phù hợp chất.

b) sử dụng dung dịch kiềm (thí dụ NaOH) :

- cho 3 kim loại tính năng với hỗn hợp NaOH, sắt kẽm kim loại nào tính năng với NaOH mang đến khí H2 bay ra là Al.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

- mang đến 2 kim loại còn lại công dụng với dung dịch HCl, kim loại nào cho khí H2 cất cánh ra là Fe, còn Cu ko phản ứng.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Bài 19.5 trang 24 Sách bài tập chất hóa học 9: Ở nước ta có những các loại quặng sắt làm sao ? Viết phương pháp hoá học tập và cho thấy địa điểm của các loại quặng đó.

Lời giải:

Ở nước ta có nhiều loại quặng hematit (Fe2O3) ngơi nghỉ Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên.. Vị vậy, việt nam đã gây ra khu công nghiệp gang - thép làm việc Thái Nguyên...

Bài 19.6 trang 24 Sách bài bác tập chất hóa học 9: Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy đổi khác hoá học sau :

Lời giải:

(1) 2Fe + 3Cl2 to lớn 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(4) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(5) sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

(6) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

(7) Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O

(8) FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

Bài 19.7 trang 24 Sách bài xích tập chất hóa học 9: tất cả hỗn thích hợp bột kim loại gồm sắt và đồng. Trình bày phương pháp tách bóc riêng mỗi kim loại.

Lời giải:

Cho hỗn hợp bột kim loại sắt cùng đồng vào hỗn hợp HCl, đồng không tác dụng. Đem lọc tất cả hổn hợp sau phản ứng, ta được đồng với dung dịch nước lọc.

Cu + HCl → ko phản ứng.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

Cho Zn vào hỗn hợp nước lọc, sau bội nghịch ứng thu được fe :

Zn + FeCl2 → ZnCl2 + Fe

Bài 19.8 trang 24 Sách bài tập hóa học 9: cho các kim nhiều loại sau : đồng, sắt, nhôm, bạc. Cho biết các kim loại thoả mãn phần đa trường hòa hợp sau :

a) không tan trong hỗn hợp axit clohiđric cùng dung dịch axit suníuric loãng.

b) chức năng được với hỗn hợp axit cùng dung dịch kiềm.

c) Đẩy được đồng thoát ra khỏi dung dịch muối đồng.

Lời giải:

a) Đồng, bạc bẽo không tung trong hỗn hợp HCl cùng dung dịch H2SO4 loãng.

b) Nhôm rã được trong hỗn hợp axit và dung dịch kiềm.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2Al + 2NaOH + 2H20 → 2NaAlO2 + 3H2

c) Sắt cùng nhôm đẩy được đồng thoát khỏi dung dịch muối đồng :

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Bài 19.9 trang 24 Sách bài tập chất hóa học 9: mang lại 7,2 gam một oxit sắt tính năng với hỗn hợp axit HCl tất cả dư. Sau làm phản ứng thu được 12,7 gam một muối hạt khan. Tim phương pháp oxit sắt đó.

Lời giải:

FexOy + 2yHCl → xFeCl2y/x + yH20

Theo phương trình : (56x + 16y) gam mang đến (56x + 71y) gam muối

Theo đề bài: 7,2 gam cho 12,7 gam

Giải ra, ta có : x/y = 1/1 . Công thức oxit săt là FeO.

Bài 19.10 trang 24 Sách bài xích tập chất hóa học 9: Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bởi dung dịch H2SO4 loãng 19,6% vừa đủ.

a) Viết phương trình hoá học

b) Tính cân nặng muối chế tác thành cùng thể tích khí hiđro ra đời (đktc).

c) Cần bao nhiêu gam dung dịch H2SO4loãng nói trên để hoà rã sắt?

Lời giải:

nFe = 0,56/56 = 0,01 mol

a) sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

nFeSO4 = nFe = 0,01

b) trọng lượng muối FeSO4 tạo thành thành là : 0,01 x 152 = 1,52 (gam).

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Bài 2 Trang 73 Tin Học 11 Bài Tập Và Thực Hành 5

Thể tích khí hiđro sinh ra : 0,01 x 22,4 = 0,224 (lít).

c) cân nặng H2SO4 yêu cầu dùng : 100 gam dd gồm 19,6 gam H2SO4 nguyên chất

Bài 19.11 trang 24 Sách bài tập chất hóa học 9: đặt lá sắt có trọng lượng 5,6 gam vào hỗn hợp đồng sunfat. Sau 1 thời gian, nhấc lá fe ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thấy cân nặng lá fe là 6,4 gam. Trọng lượng muối fe được tạo ra thành là