NGUYÊN TỬ§1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬA. LÍ THUYẾTTHÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬElectronSự tìm ra electron: Năm 1897, nhà bác học Anh Tôm-xon(J.J.Thomson) khi phân tích sự phóng điện trong chân không sẽ phát chỉ ra tia âm cực, mà bản chất là chùm các hạt nhỏ dại bé với điện tích âm, hotline là các electron, kí hiệu là e.Khối lượng với điện tích của electron: bởi thực nghiệm, tín đồ ta đã xác định chính xác được khôi lượng với điện tích của electron.Khôi lượng me = 9,1094.10*"!1kg = 9,1094.10"gam.Điện tích qe = -1,602.10"19C (culông)Điện tích của electron được kí hiệu là -e0 cùng quy ước là 1-.Sự tìm thấy hạt nhân nguyên tửNăm 1911, Rơ-dơ-pho (Rutherford) và các cộng sự đã cho các hạt a phun phá một lá vàng mỏng manh và cần sử dụng màn huỳnh quang đặt sau lá quà để theo dõi lối đi của phân tử ơ. Quan gần kề thí nghiệm ông thấy hầu như các phân tử a phần đa xuyên trực tiếp qua lá vàng, nhưng gồm một sô" khôn cùng ít đi lệch hướng lúc đầu hoặc bị bật ra vùng sau khi chạm chán lá vàng.Kết quả thí nghiệm có thể chấp nhận được kết luận:Nguyên tử có câu tạo rỗng;Một số phân tử a bị lệch hướng là vì hạt nhân tích điện dương đẩy ra. Phần đa hạt bị bật quay trở về là vì đi đúng vào phân tử nhân;Hạt nhân có size rất bé dại so với kích thước nguyên tứ.Cấu tạo thành cũa phân tử nhân nguyên tửSự tìm ra proton: Năm 1918, Rơ-dơ-pho phát hiện nay trong phân tử nhân nguyên tử có loại hạt sở hữu điện tích dương. Đó chính là ion dương H+, được kí hiệu bằng chữ p.Sự tìm ra natron: Năm 1932, Chat-uých (Chatwick) dùng hạt a bắn phá phân tử nhân nguyên tử beri đã quan cạnh bên được sự xuât hiện của một nhiều loại hạt mới tất cả khôi lượng xê dịch khôi lượng proton, nhưng lại không sở hữu điện, được điện thoại tư vấn là phân tử nơtron, kí hiệu là n.Cấu chế tác của phân tử nhân nguyên tử: Sau các thí nghiệm trên, bạn ta đi mang đến kết luận: hạt nhân nguyên tử được tạo ra thành bởi những proton cùng nơtron. Bởi vì nơtron không có điện, sô" proton trong phân tử nhân phải bởi sô" đơn vị điện tích dương của hạt nhân và bằng sô eletron quay bao quanh hạt nhản.KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬKích thướcI -Nếu tưởng tượng nguyên tử như 1 quả cầu, trong các số đó có các electron vận động rất nhanh xung quanh hạt nhân, thì nó có đường kính khoảng 10_1(Jm.Để biểu lộ kích thước nguyên tử, người ta dừng đơn vị nanomet(kí hiệu lira) xuất xắc angstrom (kí hiệu Ẵ ).Inm = 10_9m; lẢ = 10_1°m; lnm = loẲ.Nguyên tử nhỏ dại nhất là nguyên tử liiđro có nửa đường kính khoảng 0,053nni = 0,53 A .Đường kính của hạt nhân nguyên tử còn nhỏ tuổi hơn, vào tầm khoảng 10~5nm = 10 1A.Như vậy, đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 10000 lần.Nếu ta tưởng tượng hạt nhân là quả cầu có 2 lần bán kính 10cm thì nguyên tử là quả cầu có đường kính 1000m = lkm.Đường kính của electron và của proton còn nhỏ dại hơn các (khoảng 10~snm), electron đưa dộng bao bọc hạt nhân trong không gian rỗng của nguyên tử.Khối lưựngĐể biểu thị khối lượng của nguyên tử, bộ phận và các hạt proton, nơtron, electron tín đồ ta dùng solo vị trọng lượng nguyên tử kí hiệu là u, u có cách gọi khác là đvC.1 u bằng khôi lượng một nguyên tử đồng vị cacbon 12.= 1,6605.10 “7kg12Nguyên tử cacbon này còn có khôi lượng là 19,9265.10 27kg. 19,9265.10 27kgKhôi lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon hotline là nguyên tử khôi.Nguyên tử khôi là khổì lượng tương đô’i của nguyên tử.Khối lượng và điện tích của những hạt làm cho nguyên tủĐăc tính hạtVỏ electron của nguyên tửHạt nhânelectron (e)proton (p)nolron (n)Điện tích qqe = -1,602"19C = -e0 = 1-q0 = 1,6O2.1CT1SC = e0 = 1 +Qn = 0Khối lượng mme = 9,1094.10’31kg me « 0,00055ump = 1,6726.10"27kg mp » 1um„ = 1,6748.10"27kg m„ a 1u- Proton cùng nơtron có khôi lượng xê dịch bằng nhau, còn electron bao gồm khôi lượng rất nhỏ bé nên trọng lượng nguyên tứ tập trung ở hạt nhân.- giỏi nói một cách khác: Khôi lượng của hạt nhân được xem như là khôi lượng nguyên tử.B. BÀI TẬPCác hạt kết cấu nên phân tử nhăn của số đông các nguyên tử là:Electron với protonc. Natron cùng electronProton với natronD. Electron, proton cùng natron.Chọn giải đáp đúng.Hạt nhân nguyên tử được cấu trúc bởi các hạt proton với nơtron.Đáp án B: p, nCác hạt kết cấu nên hầu như các nguyên tử là:Proton cùng electronc. Natron cùng protonNatron và electronD. Natron, proton cùng electron.Chọn đáp án đúng.GiảiHầu hết các nguyên tử phần lớn được kết cấu bởi 3 một số loại hạt: proton, nơtron với electron. Trong các số ấy proton với nơtron triệu tập ở hạt nhân nguyên tử còn electron chuyến động bao phủ hạt tự tạo thành lớp vỏ nguyên tử.Đáp án D: n, p, eNguyên tử có 2 lần bán kính gấp khoảng chừng 10000 lần đường kinh phân tử nhân. Nếu như ta phóng đạihạt nhăn lèn thành một quả bóng cóđường kính6cm thi đường kính nguyêntử sẽlà:A. 200mB. 300mc. 600mD.1200mChọn đáp án đúng.Theo đê,dnguyên tữ — 10000 Xdhạt nhândnguyẽn từ = 10000 X6 - 60000cm = 600mCâu đúng là câu C: 600mTỉm tỉ số về cân nặng của electron so với proton, so với natron.Tỉ sô" về cân nặng của electron so với proton là:9,1094.10"31kg ~11,6726.10“27 kilogam * 1836Tỉ sô" về trọng lượng của electron đối với nơtron là:9,1094.Ị0~31kg ~1l,6748.10’27kg a 1839Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = l.ăõ.KP^in và có cân nặng nguyên tử là 65u.Tinh khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.Thực tế phần nhiều toàn bộ cân nặng nguyên tử triệu tập ở phân tử nh&n với cung cấp kinh r = 2.10~6nm. Tính cân nặng riêng của phân tử nhăn nguyên tử kẽm.4,Cho biet.


Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 1


Xem thêm: ' Itchy Là Gì - Từ Điển Anh Việt Itch

Vhỉnh cáu ~ ~ rr .a) Khôi lượng riêng của nguyên tử kẽm: D =Khôi lượng riêng rẽ thường được tính ra đơn vị g/cm3.Khôi lượng riêng biệt của nguyên tử kẽm là khối lượng tính ra gam của lem3- nguyên tử kẽm.Thể tích của một nguyên tử kẽm là: V =r = 1,35.10 4nm = 1,35.10 8cm 4V = |.3,14.(l,35.10-8)3 = 10,29.10~24 (cm3)OKhôi lượng của một nguyên tử kẽm là:65.1,66.IO’24 =107,9.10 24 (g)Vậy trọng lượng riêng của một nguyên tử kẽm là:107,9.10‘24g= 10,48 g/cm3.10,29.10"24 cm3Lưu ý: Nếu các nguyên tử kẽm được xếp khít vào nhau không hề chỗ trống làm sao trong tinh thể thì trọng lượng riêng của kẽm vẫn là 10,48 g/cm3 như tác dụng phép tính trên. Tuy vậy trong tinh thể, các nguyên tử kẽm chỉ chiếm khoảng chừng hơn 70% thể tích, phần còn sót lại là rỗng đề xuất thực tế khối lượng riêng của kẽm là 7,1 g/cm3.b) Tính khối lượng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm:Thê tích phân tử nhân nguyên tử kẽm là: V = ^-nr3.3/r = 2.10*6nm = 2.10~13cmV = ịnr3 = ị.3,14.( 2.10’13)3 = 33,49.IO"39 (cm3)33Thực tế, đa số khôi lượng của nguyên tử chỉ tập trung ở phân tử nhân bắt buộc khôi lượng của phân tử nhân là:65.1,66.10’24 = 107,9.10-24 (g)Khối lượng riêng rẽ của phân tử nhân nguyên tử kẽm là:= 3,22.1015 g/cm3107,9.10~24g 33,49.10’39 cm3Lưu ý: 3,22.1015g/cm3 = 3,22.1 o9 tấn/cm3 (hơn tía tỉ tấn/cm3) là trọng lượng riêng khôn xiết lớn.